Proiecte de cercetare

Proiecte internationale

    Proiect intrnational AVENTO

RFCR – CT – 2012 – 00004 „Instrumente Moderne pentru Controlul Ventilaţiei şi Emisiilor de Metan”

Prestigiul de care se bucură, de ani buni, INCD INSEMEX Petroşani nu numai la nivel naţional, ci şi internaţional este deja un fapt de notorietate publică. O confirmare în plus a acestui lucru a venit odata cu angrenarea intr-un proiect de cercetare referitor la controlul ventilatiei si managementul emisiilor de gaze in minele de carbune, proiect finantat prin Fondul de Cercetare pentru Carbune si Otel (FCCO), aceasta fiind prima participare a unei institutii din Romania in acest program al Comisiei Europene. Proiectul este dezvoltat de catre un consortiu format din 8 parteneri reprezentand agenti economici, unitati de cercetare si universitati din 5 tari diferite: Spania, Marea Britanie, Germania, Polonia si Romania.

Asigurarea unui grad de ventilaţie corespunzător reprezintă protecţia primară în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii în subteran, având ca scop principal asigurarea conţinutului de oxigen la valorile prescrise de reglementările în vigoare, precum şi pentru a diminua valoarea concentraţiilor de gaze în vederea evitării formării de atmosfere explozive.

În cadrul acestui proiect INCD INSEMEX are doua sarcini principale:

 1. dezvoltarea și testarea unui sistem de inchidere rapidă pentru lucrările miniere afectate de producerea evenimentelor de tip explozie în minele grizutuoase, în vederea restabilirii traseelor critice de ventilație;
 2. dezvoltarea unui sistem de suport al deciziilor pentru managementul post-incident.

www.aventoproject.com

 

Proiecte nationale

PN II - Capacități

Denumire proiect: Îmbunătăţirea capacităţii de cercetare în domeniul poluării mediului prin modernizarea / extinderea infrastructurii existente  [ro] [en]

 

 

Denumire proiect:
„ Îmbunătăţirea capacităţii de cercetare în domeniul poluării mediului prin modernizarea / extinderea infrastructurii existente „
Denumirea Programului de Cercetare : Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2007-2013 (PN II) 
Categoria de proiect din cadrul programului : CAPACITĂŢI
Finanţare: Bugetul de stat prin contractul de finantare: Nr. 156/CP I/ 12.08.2008, între:

 

 • Autoritatea Contractanta: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), cu sediul în Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod poştal 010362, telefon / fax: (021).318.30.67, http://www.mct.ro
 • ContractorInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani.                      

 

Valoarea contractului: 582.706 lei
Durata contractului: 12.08.2008 – 30.09.2010

 

Obiectivul principal al proiectului

 

Proiectul se înscrie în obiectivele strategice şi direcţiile prioritare definite în cadrul Strategiei Naţionale CDI pentru perioada 2007-2013, implementate prin programele Planului Naţional CDI (PN II). 
Proiectul se derulează în cadrul programului Capacităţi care are ca obiectiv dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi deschiderea sistemului CDI către mediul ştiinţific internaţional şi mediul socio-economic naţional. 
Obiectivul principal al proiectului:

 

 • Dezvoltarea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare a laboratorului de specialitate din cadrul INSEMEX-Petroşani prin modernizarea/extinderea infrastructurii în domeniul prioritar „mediu” în scopul sporirii contribuţiei la creşterea competitivităţii economice şi la dezvoltarea unei economii durabile bazată pe cunoaştere.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

 • Modernizarea şi extinderea infrastructurii laboratorului, cu o experienţă de peste 50 de ani în domeniul prioritar „Mediu;
 • Creşterea calitativă a încercărilor de laborator pentru controlul poluării factorilor de mediu, prin achiziţionarea de echipamente de înaltă performanţă, la nivelul de calitate cerut de Uniunea Europeană, precum şi prin implementarea metodelor de analiză/încercare armonizate cu cele europene, care corespund cerinţelor generale şi specifice de performanţă;
 • Extinderea gamei de încercări şi creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea serviciilor de cercetare şi încercări pentru mediu, oferite.
 • Extinderea acreditării laboratorului de specialitate de către RENAR prin cuprinderea noilor încercări în domeniul de competenţă a noului pachet de proceduri de încercare.

 

Direcţii de acţiune pentru realizarea obiectivelor proiectului:

 

 • Creşterea gradului de utilizare a infrastructurii de cercetare existente;
 • Extinderea infrastructurii de cercetare prin achiziţia de noi echipamente de laborator;

 

a. Achiziţii echipamente realizate în anul 2008:

 

 • Sistem ION-CROMATOGRAF DIONEX ICS-3000.


 

Sistemul Ion-Cromatorgraf DIONEX ICS-3000 se utilizează pentru determinarea concentraţiei cationilor (Li+, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+) şi anionilor (F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, SO42-, PO43) din: ape de suprafaţă, apele uzate, soluri, nămoluri, deşeuri (levigat).
Caracteristici tehnice:
Sistemul Ion cromatograf tip ICS 3000, producător Dionex este  format din:
ICS 3000 DP - (compartimentul pompelor)
ICS 3000 EG - (compartimentul generatorului  de eluent)
ICS 3000 DC - (compartimentul detectoarelor) care include : 
Detector de conductivitate pentru anioni
Supresor tip ASRS 300- 4mm pentru anioni
Precoloană şi coloană cromatografică pentru anioni
Detector de conductivitate pentru cationi
Supresor tip CSRS 300-4mm pentru cationi
Precoloană şi coloană cromatografică pentru cationi
ICS 3000 AS – (sistemul de prelevare automată a probelor )
Calculator,  soft pentru  operarea sistemului Chromeleon 
1.  ICS 3000 DP - (compartimentul pompelor)
 Cu viteze de curgere variind de la 0.001 la 10.0 mL/min şi generând presiuni de pănă la 35 MPa(3500psi), PD/PS . Sistemul de eluare ales poate fi furnizat de pompa in mod izocratic, ca amestec izocratic de solventi, linear, in trepte, continuu, sau o combinatie a acestora.
2.  ICS 3000 EG - (compartimentul generatorului  de eluent)
Generează eluenţi bazici ( direct din apă deionizata. EG poate fiind configurat pentru operaţii pe un canal . Canalul  include:
- o sursă de curent de mare precizie, programabilă (sursă de alimentare)
- un dispozitiv de îndepărtare la presiune ridicată a gazului pentru eliminarea gazelor de electroliza rezultate în timpul generării de eluent.
- un cartuş EluGen de unica folosinţa pentru generarea eluentului. Fiecare cartuş conţine 900 mL din solutia de electrolit adecvată.
- o coloană - trapă/de gardă(trap column) care se regenerează continuu (CR-TC) pentru a îndepărta orice contaminanţi care ar putea proveni din sursa de apă deionizată. CRTC este regenerată electrolitic, fapt care îi permite să funcţioneze pe perioada analizei.
3.  Modulul Detector/Cromatografie ICS-3000 (DC)
Modulul Detector pentru Cromatografie ofera un mediu cu temperatura controlata pentru componentele cromatografice ICS-3000. În modul pot fi amplasate componente pentru două canale.
In DC sunt instalate următoarele componente:
• Detector de conductivitate
• Detector electrochimic
• Valve de injectie
• Valve de comutare
• Coloane de separare si 
• Supresori şi precoloane
4. Sistemul de prelevare automată  a probelor (ICS 3000 AS) este  robust, cu opţiuni complete care livrează cu acurateţe volume de probă de la 1.0 la 99.9 μl  sau de la 100 la 1000 μl  unei valve de injecţie.  Sistemul de prelevare automată  a probelor este un dispozitiv de încărcat probe, fără elemente metalice, special proiectat pentru aplicaţiile de ion cromatografie. Sistemul de prelevare automată a probelor poate livra între 0.2 si 5.0 mL de proba în creşteri prestabilite . Fiecare fiolă cuprinde material suficient pentru maxim trei injecţii.

 

b. Achiziţii echipamente realizate  în anul 2009:

 

Titrator Karl Fischer

 

Acest aparat foloseşte  metoda coulometrică pentru determinarea umidităţii. Domeniul de măsurare pentru care se va determina  umiditatea produselor este de : 0÷5%. 
Aparatul a fost configurat pentru determinarea umidităţii azotatului de amoniu, dar se poate determina umiditatea şi pentru alte substanţe în măsura în care substanţa de analizat este solubilă în solvenţi organici.
Cantitatea de apă din probă se este determinată prin măsurarea curentului necesar pentru generarea electrochimică a iodului din iodură, prin oxidarea electrochimică.
2I-  - 2e-   →I2
Ecranul cu Touchscreen este uşor de înţeles, are protecţie pentru tastatură.
Date tehnice:
- condiţii ambientale – temperatură ambiantă +5ºC ¸ 40 ºC;
- agitator/pompă – sistem de detectare agitator şi pompă;
- agitator mecanic integrat;
- adaptor pentru golirea paharului de titrare.

 

Multiparametru Seven Multi S47:  pH-metru, conductometru

 

Aparatul se foloseşte în cadrul activităţilor de determinări de pH şi conductivitate a soluţiilor. 
Specificaţii tehnice:

 

 • Pentru modulul de pH:
 • Domeniu de măsură : 0.00 ÷14.00;
 • Precizie: +/-0.01
  • Pentru modulul de Conductivitate:
   • Domeniu de măsură :
    • Conductivitate: 0.01 μS/cm până la 1000 mS/cm;
    • TDS: 0.1 mg/L până la 1000 g/L; Factor: 0.40 până la 1.00
    • Salinitate: 0.00 până la 80.00 ppt.
    • Rezistivitate: 0.00 până la 20.00 MΩ*cm.
    • Temperatură: - 5 º C până la 130 º C
   • Precizie: +/-0.5%

 

Balanţă analitică XS 205

 

Balanţa Analitică XS205  Dr se foloseşte  în cadrul activităţilor de determinări de mase.
Modul de lucru se bazează pe un sofware integrat, upgradabil în orice moment cu ajutorul programului E-Loader şi al unui computer conectat la reţea.
Permite calibrare internă automată şi liniarizare şi calibrare externă. Are Touch Screen,  dispaz iluminat prin care funcţiile şi setările balanţei se apelează foarte simplu prin apăsarea iconogramei de pe display. Are aplicaţii incorporate cum ar fi: adaptarea procesului de cântărire la condiţiile de mediu, cântărire procentuală, numărare de piese, dozare substanţe, determinare densitate, calcul cu factor, posibilitate afişare a diferite unităţi de măsură, tarare pe întreg domeniul de măsură, posibilitate de introducere a codurilor de identificare a probelor.
Date tehnice:

 

 • Domeniul de măsurare:
  • Sarcina maximă, domeniu fin : 81 g
 • Precizie: +/- 10-5 g;
  • Sarcina maximă : 220 g
 • Precizie: +/- 10-4 g.
Balanţă tehnică de precizie MS 1602

 

Balanţa de precizie MS1602S se foloseşte  în cadrul activităţilor de determinări de mase. Are afişaj cu contrast ridicat, HCD (High Contrast Display) cu numere mari şi simboluri clare şi meniul inuitive asigură operarea simplă a balanţei, incintă metalică cu rezistenţă chimică ridicată, ajustare internă, protecţie pentru tastatură.
Date tehnice:

 

 • Domeniul de măsurare:
 • Sarcina maximă: 1620 g .
 • Precizie: +/- 0,01 g.

 

Rotaevaporator Heindolph

 

Rotaevaporatorul Heindolph se foloseşte pentru distilarea şi evaporarea soluţiilor.
 Este echipat cu baie termostatată ce oferă timpi foarte scurţi de încălzire;
Are afişare digitală a vitezei de rotaţie, temperaturii vaporilor şi temperaturii băii de înălzire; 
Caracteristici tehnice:

 

 • viteza de rotaţie: 20-270 rpm;
 • setarea vitezei: digital;
 • capacitate de încălzire: 1300 W;
 • domeniu de temperatură: 20-180ºC;
 • protecţie la supratemperatură: 190 ºC;
 • setarea temperaturii din baie: digital;
 • capacitate de evaporare: 1000 H2O/h;
 • suprafaţa de răcire: 1200 cm2;

 

            Rotaevaporatorul este echipat şi cu pompă de vid, model Rotavac, care este echipată cu pompă cu diafragmă. Când este conectată la rotaevaporator, se poate controla sursa de vid, prin VAC control automatic, care conţine 3 afişaje (vidul actual, vidul setat şi modul actual); se poate reduce presiunea în timpul distilării; se poate găsi automat vidul necesar şi îl menţine constant.

 

Autoclava Tuttnauer

 

            Autoclava Tuttnauer 2540 este un sterilizator semiautomat, proiectat pentru sterilizarea instrumentelor de laborator, lichidelor cum ar fi  mediile nutritive şi soluţiile tamponate, diverse articole din plastic, deşeuri.
            Sterilizatorul are trei programe de bază, modul de operare şi parametrii trebuind setaţi în funcţie de materialul care trebuie sterilizat. Timerul electronic folosit la acest setrilizator, începe să cronometreze timpul din momentul în care s-au atins parametrii programaţi de oprator, şi întrerupe încălzirea când ciclul de sterilizare este complet; aceasta permite scurtarea ciclului de sterilzare.
            Caracteristici tehnice:

 

 • control prin microprocessor;
 • alimentare automată cu apă de la rezervorul incorporate;
 • iniţializare ciclu de sterilizare prin sensor de temperatură în vas de referinţă;
 • evacuare reciclată: aburul condensat este retrimis în rezervorul de alimentare;
 • control de temperatură de înaştă precizie şi calibrare digitală: cu rezoluţie de 0,1ºC, temperatura şi presiunea sunt monitorizate permanent;
 • avertizare sonoră şi vizuală;
 • afişaj digital pe două linii;
 • sondă flexibilă de temperatură în interiorul camerei de sterilizare.

 

Turbidimetru de laborator Hach Lange

 

Aparatul se foloseşte pentru determinarea turbidităţii din:

 

 • ape de suprafaţă
 • ape uzate
 • ape subterane.

 

Turbiditate este reducerea transparenţei unui lichid cauzată de prezenţa materiilor nedizolvate. Turbiditatea măsurată prin această metodă se exprimă în unităţi nefelometrice de turbiditate (NTU), unităţi nefelometrice (FNU) sau unităţi EBCs (European Brewery Convection). 
Limita de determinare  este 4000 NTU.
Caracteristici tehnice:
Turbidimetrul de laborator modelul 2100 AN IS este un nefelometru, cu capacitatea de a măsura lumina atenuată sau difuză. Sistemul optic include un ansamblu de diode de emitere a luminii de 870 ±30 nm, un detector de 90º pentru monitorizarea luminii difuze, un  detector de împrăştiere a luminii înainte, un detector de lumină transmisă şi un detector de lumină împrăştiată înapoi.

 

Instrumentul are următoarele caracteristici:

 

 • Acurateţe:
  •  NTU ± 2 % din citire sau ± 0,01 NTU de la 0-1000 NTU; ±5% din citire de la 1000 la 4000 NTU; ± 10% din citire de la 4000 la 10000 NTU.
 • Absorbanţă (liniaritate fotometrică):
  • ± 0,005A de la 0-1A la 860 nm. 
 • Rezoluţie
  • 0,001 NTU/FNU/EBC.
 • Repetabilitate
  • ± 1% din citire sau ± 0,01 FNU

 

-     Temperatura de funcţionare : 0 – 40 ° C
Turbidimetrul, tip 2100 N, oferă stabilitate pe termen lung şi minimizează nevoia de calibrare frecventă. În funcţie de numărul de probe (peste 30 de probe), calibrarea se poate repeta

 

Cuptor de calcinare Nabertherm

 

Cuptoarele din această serie sunt special destinate operaţiilor de ardere şi determinare  de cenuşă. Aerul este preîncălzit înainte de aintra în camera de ardere şi chiar la 5 schimburi de aer pe minut se obţine o bună distribuţie de temperatură.
Descriere generală:

 

 1. Tmax = 1100 ºC;
 2. Carcasa din oţel inox;
 3. Carcasa cu pereţi dublii pentru o mai bună stabilitate de temperatură şi temperatură scazută la exterior;
 4. Contactor electric silenţios;

 

Descrierea controlerului B180:

 

 • operare uşoară, tastatură protejată;
 • programare exactă în paşi de 1ºC, respectiv 1 minut;
 • timp ajustabil pentru o rampă de încălzire;
 • programabil pentru pornirea la un anumit timp;
 • poate fi calibrat;
 • are funcţie de autoreglare;
 • contor de putere consumată

 

Microscop cu contrast de fază Leica DM500

c. Achiziţii echipamente realizate  în anul 2010

 

  • Aparat pentru determinarea punctului de inflamabilitate PENSKY MARTENS, cu vas închis, automat

   Aplicaţii:

   • Determinarea punctului (temperaturii) de inflamabilitate al lichidelor combustibile, lichidelor cu suspensii solide, lichidelor cu tendinţă de formare a unei pelicule la suprafaţă în condiţiile de încercare şi a altor lichide.

              Metode de încercare aplicabile:

   • Metoda A care se foloseşte pentru determinarea punctului de inflamabilitate al vopselelor şi lacurilor care nu formează o peliculă la suprafaţă, al uleiurilor neutilizate şi al altor produse petroliere neacoperite de metoda B.
   • Metoda B care se foloseşte pentru determinarea punctului de inflamabilitate al combustibililor reziduali, bitumurilor diluate, uleiurilor lubrifiante uzate, lichidelor cu tendinţă de formare a unei pelicule la suprafaţă, lichidelor cu suspensii solide şi a materialelor cu vâscozitate înaltă ca soluţii polimerice şi adezivi.Lucrări ştiinţifice: 
1. Proprietăţile explozive ale GPL de uz casnic (aragaz)
2. Riscul de explozie asociat gazelor şi vaporilor inflamabili 
3. Monitorizarea atmosferei la abatajele pan. 5a şi pan. 6 de la E.M. Livezeni prin utilizarea metodei de analiză gaz-cromatografică
4. Qualitative and quantitative analysis of underground waters with the ion–chromatography and atomic emission spectrometry with inductive coupled plasma, and their effects over the qualityof surface waters

 

bottom2   Organism
                NB 1809

bottom3  Servicii

Lista completa a activitatilor tehnice pe care INCD INSEMEX le desfasoara o puteti accesa aici. Daca doriti detalii sau doriti o oferta, va rugam sa ne contactati.

bottom4   Contact

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX Petrosani
str. G-ral Vasile Milea, nr. 32-34, Petrosani, jud Hunedoara, Romania
Telefon: +40 254 541621,
               +40 254 541622

Fax: +40 254 546 277
Mobil: +40 727 200 770 
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.