Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale si EIP

Descriere

Activităţi de cercetare privind pericolul de explozii generat de scântei mecanice, electricitate statică, suprafeţe supraîncălzite, determinări privind caracteristicile de explozivitate ale substanţelor inflamabile, încercări de laborator în regim acreditat şi neacreditat, verificări periodice ale aparatelor de iniţiere si diagnosticare reţele de împuşcare, evaluarea conformităţii produselor cu cerinţele Directivelor 94/9/EC-ATEx, Directiva 89/686/CE – EIP şi Directiva 2006/42/CE – Maşini, Evaluări „in situ” instalaţii şi echipamente tehnice, expertize tehnice, elaborare standarde specifice domeniului de activitate, instruire personal în domeniul de competenţă specific laboratorului.

 

1) Activitatea de cercetare

- cercetări în domeniul riscurilor de aprindere a atmosferelor explozive prin scântei mecanice, electricitate statică, suprafeţe supraîncălzite, protecţia şi siguranţa în funcţionare a echipamentelor neelectrice utilizate în atmosfere potenţial explozive, materialelor şi componentelor pentru  instalaţii Ex.

-cercetări privind cerinţele de protecţie pentru echipamente utilizate în atmofere potenţial explozive generate de prafuri combustibile.

- cercetări privind cerinţele materialelor (metalice şi nemetalice) şi produselor din componenţa instalaţiilor de stocare şi vehiculare a substanţelor inflamabile, pentru prevenirea scurgerilor, în vederea reducerii riscului de formare a atmosferelor explozive.

            - cercetări privind protecţia şi siguranţa în funcţionare a echipamentelor neelectrice cu tip de protecţie „fr”, „d”, „c”, „b”, „k”.

            - cercetări privind riscul de aprindere a atmosferelor explozive datorat echipamentelor neelectrice si EIP;

 

2) Incercari în laborator

a) Încercări de securitate pentru funcţionarea benzilor transportoare în atmosferă potenţial explozivă în industrie (fricţiune pe tambur, ardere în galerie);

b) Încercări de securitate pentru funcţionarea în atmosferă cu pericol de explozie a materialelor de protecţie antiscântei (fricţiune, impact);

c) Determinarea gradului normal de protecţie asigurat prin carcase (cod IP) pentru echipamentele electrice şi neelectrice;

d) Determinarea caracteristicilor de securitate ale substanţelor inflamabile (praf combustibil: LEL, LOC, MIE, pmax, (dp/dt)max;

e) Încercarea de rezistenţă la strivire statică şi dinamică a cablurilor electrice miniere. Determinarea rezistenţei la răsucire (torsiune);

f) Încercări pentru determinarea parametrilor de siguranţă a explozoarelor miniere şi a aparatelor de diagnosticat reţele de împuşcare;

g) Încercări de securitate pentru lămpile de cască din minerit (rezistenţă la cădere liberă, verificarea rezistenţei mantalei cablului la acizi graşi, verificarea rezistenţei la tracţiune a intrărilor de cablu, a dispozitivelor de ancorare şi a cablului, încercarea la scurgerea electrolitului);

h) Încercări pentru caracterizarea electrostatică a materialelor şi echipamentelor (rezistenţă, conductibilitate, rezistivitate electrică, capacitate electrică, sarcină electrică, timp de injumătăţire a sarcinii);

i) Încercări pentru determinarea indicilor de rezistenţă şi de ţinere la formarea de căi conductoare pentru materiale electroizolante solide;

j) Încercări pentru determinarea parametrilor electrici ai capselor detonante electrice;

k) Încercarea capselor detonante electrice privind performanţele de protecţie la electricitatea statică;

l) Încercări pentru determinarea rezistenţei la ardere şi propagare a arderii la materiale, benzi transportoare, cabluri, tuburi de aeraj, conducte nemetalice, furtunuri, şa.

m) Determinarea caracteristicilor electrostatice ale materialelor (rezistenţă electrică, încărcare electrostatică, rezistenţă de dispersie);

n) Încercarea echipamentelor individuale de protecţie privind caracteristicile de protecţie conform standardelor în vigoare.

o) Determinarea câmpului electrostatic generat de o bandă de transport uşoară în funcţionare;

p) Încercări preliminare de laborator pentru clasificarea eşantionului de praf (combustibil/necombustibil);

q) Determinarea masei pe metru pătrat a materialelor textile;

r) Încercări de anduranţă termică la căldură şi frig;

s) Măsurători dimensionale cabluri electrice miniere;

 

3) Servicii

- Evaluare echipamente tehnice şi echipamente individuale de protecţie în vederea certificării conformităţii cu cerinţele directivelor europene în domeniul acreditat al SECEEx (Directiva 94/9/CE - ATEX; Directiva 2006/42/EC-Maşini; Directiva 89/686/EEC-EIP).

- Evaluări în domeniul reglementat;

- Alte evaluări/încercări de laborator în domeniul voluntar, la cererea clienţilor

- Evaluări/măsurători în teren în domeniul specific laboratorului;

- Expertize tehnice;

- Repararea şi verificarea explozoarelor;

- Asistenţă tehnică, consultanţă de specialitate şi cursuri de instruire în domeniul specific laboratorului;

- Elaborare standarde (versiunea în limba română);

- Publicare articole, cărţi, cursuri.

-Consultanţă în domeniile cerinţelor pentru conformarea echipamentelor individuale de protecţie cu cerinţele esenţiale de securitate si sănătate din normele şi standardele aplicabile.

 

Conducere

Dr.ing. Mihaela PĂRĂIAN - Şef laborator, cercetător ştiinţific gr. I

tel 0727200782

0254/541621(int.126)

0254/541622(int.126)

0727200770 (int.126)

email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Colectiv

Dr.ing. Niculina VĂTAVU - Cercetător ştiinţific gr. III

tel.0727200789

0254/541621(int.103)

0254/541622(int.103)

0727200770 (int.103)

email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Dr.ing. Adrian Marius JURCA - Cercetător ştiinţific gr. II

tel.0727 200 771

0254/541621(int.103)

0254/541622(int.103)

0727200770 (int.103)

email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.


Dr.ing. Florin Adrian PĂUN - Cercetător ştiinţific gr. II

tel. 0720 017 638

0254/541621(int.103)

0254/541622(int.103)

0727200770 (int.103)

email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Dr.ing. Leonard Andrei LUPU - Cercetător ştiinţific gr. II

tel. 0743 149 546

0254/541621(int.103)

0254/541622(int.103)

0727200770 (int.103)

email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Drd. ing. Dan Sorin Gabor - Asistent cercetare stiintifica

tel.0729499080

0254/541621(int.194)

0254/541622(int.194)

0727200770(int.194)

email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea." rel="noreferrer">

Ing. Catalin Mihai Popa - Tehnician stagiar

tel. 0724516266

0254/541621 (int.115)

email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

bottom2   Organism
                NB 1809

bottom3  Servicii

Lista completa a activitatilor tehnice pe care INCD INSEMEX le desfasoara o puteti accesa aici. Daca doriti detalii sau doriti o oferta, va rugam sa ne contactati.

bottom4   Contact

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX Petrosani
str. G-ral Vasile Milea, nr. 32-34, Petrosani, jud Hunedoara, Romania
Telefon: +40 254 541621,
               +40 254 541622

Fax: +40 254 546 277
Mobil: +40 727 200 770 
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.