Cariera

28 iulie 2017

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  - INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii medii în activitatea administrativă, pe durată determinată - 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează:

 • 1 post de maistru electromecanic - în cadrul compartimentului Logistică, Prototipuri, întreţinere (C.L.P.I.).

[Detalii concurs...]

 


 

25 iulie 2017 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  - INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea de C-D, cu contract pe durată  determinată – 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează:

 • 1 post de inginer asistent de cercetare științifică, în domeniul Mine (specializarea Exploatări Miniere la Zi), în cadrul Laboratorului Cooperări și Proiecte Internaționale (L.C.P.I.).

[Detalii concurs...]

 


 

18 iulie 2017

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  - INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea de C-D, cu contract pe durată  determinată – 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează :

 • 1 post de inginer asistent de cercetare științifică, în domeniul Mine (specializarea Exploatări Miniere Subterane), în cadrul Departamentului Securitatea Explozivilor și Articolelor Pirotehnice (D.S.E.A.P.) - Laborator Tehnici de Împușcare (L.T.I.).

Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul institutului se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului în ziar (până la data de 16.08.2017), ora 16.00.

Concursul se va desfăşura în data de 18.08.2017, ora 10.30 la sediul institutului.

          Detalii şi informaţii suplimentare privind eligibilitatea candidaţilor şi  conţinutul dosarelor de concurs, precum şi ridicarea de la sediul INSEMEX a formularelor tipizate, tematica pe domeniul de activitate şi bibliografia de concurs se pot obţine de la sediul institutului Comp. Resurse Umane - ing. Olga Miclea, tel. 0254 / 541621- 541622, int. 192.

[Detalii concurs...]

 


 

10 iulie 2017

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  - INSEMEX Petroşani, scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea de C-D, cu contract pe durată  determinată – 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează :

 • 1 post de inginerasistent de cercetare științifică, în domeniul inginerie electrică (specializarea electromecanică), în cadrul Departamentului Securitatea Explozivilor și Articolelor Pirotehnice (D.S.E.A.P.) - Laborator Materii Explozive și Articole Pirotehnice (L.M.E.A.P.).

Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul institutului se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului în ziar (până la data de 08.08.2017), ora 16.00.

Concursul se va desfăşura în data de 11.08.2017, ora 10.30 la sediul institutului.

              Detalii şi informaţii suplimentare privind eligibilitatea candidaţilor şi  conţinutul dosarelor de concurs, precum şi ridicarea de la sediul INSEMEX a formularelor tipizate, tematica pe domeniul de activitate şi bibliografia de concurs se pot obţine de la sediul institutului Comp. Resurse Umane - ing. Olga Miclea, tel. 0254 / 541621- 541622, int. 192.

[Detalii concurs...]

 


 

3 iulie 2017

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea de C-D, cu contract pe durată determinată - 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează:

 • 1 post de inginer - asistent de cercetare ştiinţifică, în domeniul inginerie electrică (specializarea electromecanică) în cadrul Departamentului Securitatea Instalațiilor și Echipamentelor Antiexplozive (D.S.I.E.A.) – Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere  (L.E.E.Ex.P.).

Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul institutulu se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului în ziar ( până la data de 01.08.2017), ora 16.00.

Concursul se va desfăşura în data de 07.08.2017, ora 10.30  la sediul institutului.

Detalii şi informaţii suplimentare privind eligibilitatea candidaţilor şi  conţinutul dosarelor de concurs, precum şi ridicarea de la sediul INSEMEX a formularelor tipizate, criteriile de promovare, tematica pe domeniu de activitate şi bibliografia de concurs se pot obţine de la sediul institutului Comp. Resurse Umane - ing. Olga Miclea, tel. 0254 / 541621- 541622, int. 192.

[Detalii concurs...] 


 

24 aprilie 2017

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  - INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea administrativă, pe durată determinată - 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează :

 • 1 post de economist – în cadrul Direcției Economic, Comercială (D.E.C.) – Compartiment Financiar, Contabilitate (C.F.C.).

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs la secretariatul institutului 08.05.2017, ora 16.00.

Concursul se va desfăşura în data de 10.05.2017, ora 10.30 la sediul institutului.

               Detalii şi informaţii suplimentare privind concursul se pot obţine de la sediul institutului Comp. Resurse Umane - ing. Olga Miclea, tel. 0254 / 541621- 541622, int. 192.

[Detalii concurs...]

 


 7 februarie 2017

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, organizează concurs în vederea ocupării 1 post cu studii medii în activitatea de C-D, cu contract individual de muncă pe durată determinată – 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează:

1 post de tehnician stagiar (T.S.), în cadrul laboratorului Cooperări și Proiecte Internaționale (L.C.P.I.)

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs la secretariatul institutului 16.03.2017, ora 16.00.

Concursul se va desfășura în data de 20.03.2017, ora 10.30 la sediul institutului.

Detalii şi informaţii suplimentare privind eligibilitatea candidaţilor şi conţinutul dosarelor de concurs, precum și tematica pe domeniu de activitate şi bibliografia de concurs se pot obţine de la sediul institutului Comp. Resurse Umane – ing. Olga Miclea, tel. 0254 / 541621- 541622, int. 192.

[Detalii concurs...]


 

6 februarie 2017

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea de C-D, cu contract pe durată determinată – 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează :
1 post de fizician – în cadrul Departamentului Securitatea Resurselor Minerale (D.S.R.M.) - Laborator Analize Fizico-Chimice (L.A.F.C.).

[Detalii concurs...]


 

5 ianuarie 2017

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ – INSEMEX PETROŞANI organizează concurs în vederea ocupării a 4 posturi de Cercetător Științific gradul I  (C.S. I), cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă.

[Detalii concurs]

 


 

 

5 ianuarie 2017

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ – INSEMEX PETROŞANI organizează concurs în vederea ocupării a 5 posturi de Cercetător Științific gradul II (C.S. II), cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă.

[Detalii concurs]

 


 

 

 

24 noiembrie 2016

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  - INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea de C-D, pe perioadă determinată - 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează :

 • 1 post de inginer - asistent de cercetare ştiinţifică, în domeniul inginerie civilă, specializarea construcții miniere – în cadrul Departamentului Securitatea Resurselor Minerale (D.S.R.M.) – Laborator Securitate Minieră și Ventilație Industrială (L.S.M.V.I.).

[Detalii concurs...]


 

4 noiembrie 2016

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  - INSEMEX Petroşani scoate la concurs (privind promovarea personalului propriu) 1 post cu studii superioare în activitatea de C-D, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, după cum urmează :

 

 • 1 post de inginer de mediu  (asistent de cercetare ştiinţifică) – în cadrul Laboratorului Cooperări și Proiecte Internaționale (L.C.P.I.).

[Detalii concurs...]

 

 

 


 

27 septembrie 2016

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  - INSEMEX Petroşani, scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea administrativă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, după cum urmează : 
 • 1 post de inginer transporturi – în cadrul Compartimentului Logistică, Prototipuri, Întreţinere (C.L.P.I.).

 


 

29 iulie 2016

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea de C-D, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, după cum urmează :

 • 1 post de inginer automatist (asistent de cercetare ştiinţifică), în cadrul Departamentului Securitatea Instalațiilor și Echipamentelor Antiexplozive  (D.S.I.E.A.) – Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenți Slabi (L.E.E.Ex.C.S.).

[Detalii concurs....]


Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, organizează concurs în vederea ocupării  unui post cu studii medii în activitatea de C-D, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, după cum urmează:

 • 1 post de tehnician stagiar (T.S.), în cadrul departamentului Securitatea Instalațiilor și Echipamentelor Antiexplozive (D.S.I.E.A.) – laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale și Echipamente Individuale de Protecție (L.E.N.Ex.E.M.- EIP).

[Detalii concurs....]

 


7 iulie 2016

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani organizează concurs în vederea ocupării unui post de inginer mecanic și a unui post de tehnician electrotehnist (privind promovarea personalului propriu), pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul compartimentului Logistică, Prototipuri, Întreținere (C.L.P.I.).

 

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs la secretariatul institutului 22.07.2016, ora 16.00.

 

Concursul se va desfășura în data de 25.07.2016, ora 10.30 la sediul institutului.

 

Detalii şi informaţii suplimentare privind eligibilitatea candidaţilor, conținutul dosarelor de concurs, criteriile minime obligatorii, probele de concurs, precum și tematica  şi bibliografia de concurs se pot obţine de la sediul institutului Comp. Resurse Umane – ing. Olga Miclea, tel. 0254 / 541621- 541622, int. 192.

 


 

 

14 iunie 2016

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  - INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea administrativă, pe perioadă determinată - 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează :

 • 1 post de inginer mecanic – în cadrul Direcției Economic, Comercială (D.E.C.) – Compartiment Achiziții, Investiții (C.A.Inv.).

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs la secretariatul institutului 01.07.2016, ora 16.00.

Concursul se va desfăşura în data de 04.07.2016, ora 10.30 la sediul institutului.

[Detalii concurs...]


Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea de C - D , pe perioadă determinată – 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează :

 • 1 post de inginer de mediu (asistent de cercetare ştiinţifică), în cadrul Departamentului Securitate Industrială (D.S.I.) – Laborator Protecția Mediului (L.P.M.)

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs la secretariatul institutului 15.07.2016, ora 16.00.

Concursul se va desfăşura în data de 18.07.2016, ora 10.30  la sediul institutului.

[Detalii concurs...] 


 

21 ianuarie 2016

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, cu sediul în localitatea Petroşani, Str. Gral. Vasile Milea, nr. 32-34, cod 332047, Jud. Hunedoara organizează concurs în vederea ocupării unui post de lăcătuș mecanic, cu contract individual de muncă pe durată determinată (12 luni), cu normă întreagă, în cadrul compartimentului Logistică, Prototipuri, Întreținere (C.L.P.I.).

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs la secretariatul institutului 05.02.2016, ora 16.00.

Concursul se va desfășura în data de 08.02.2016, ora 10.30 la sediul institutului.

[Detalii concurs...]

 


 

17 decembrie 2015

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ – INSEMEX PETROŞANI organizează concurs în vederea ocupării a 9 posturi de Cercetător Științific gradul II (C.S. II), cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă.

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs la secretariatul institutului 18.01.2016, ora 16.00.

Concursul se va desfășura în data de 21.01.2016, ora 10.00 la sediul institutului.

Detalii şi informaţii suplimentare privind concursul se pot solicita la sediul INSEMEX, tel. 0254 / 541621- 541622, int. 192.

[Detalii concurs]


 

15 decembrie 2015

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ – INSEMEX PETROŞANI organizează concurs în vederea ocupării a 7 posturi de Cercetător Științific gradul I (C.S. I), cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă.

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs la secretariatul institutului 15.01.2016, ora 16.00.

Concursul se va desfășura în data de 18.01.2016, ora 10.00 la sediul institutului.

[Detalii concurs]


 

 

5 noiembrie 2015

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani scoate la concurs 6 posturi cu studii superioare (privind promovarea personalului propriu), în activitatea de C-D, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, după cum urmează :

• 1 post de cercetător științific gr. III (C.S. III) – în cadrul departamentului Securitatea Instalațiilor și Echipamentelor Antiexplozive (D.S.I.E.A.) – laborator Echipamente Electrice Ex de Curenți Slabi (L.E.E.Ex.C.S.);

 

• 2 posturi de cercetător științific gr. III (C.S. III) – în cadrul departamentului Securitatea Resurselor Minerale (D.S.R.M.) – laborator Analize Fizico-Chimice (L.A.F.C.);

 

• 3 posturi de cercetător științific gr. III (C.S. III) – în cadrul laboratorului Aplicații Informatice și Colaborare Internațională (L.A.I.C.I.).

[Detalii concurs]

 


 

8 septembrie 2015

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, organizează concurs în vederea ocupării unui post de planificator (cu studii medii), pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul compartimentului Plan-Dezvoltare-Marketing.
[Detalii concurs]

 


 

19 mai 2015

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi cu studii medii în activitatea de C-D, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, după cum urmează:

• 1 post de tehnician stagiar (T.S.), în cadrul departamentului Securitate Industrială (D.S.I.) – Laborator Protecția Mediului (L.P.M.);
• 1 post de tehnician stagiar (T.S.), în cadrul departamentului Securitatea Instalațiilor și Echipamentelor Antiexplozive (D.S.I.E.A.) – Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenți Slabi (L.E.E.Ex.C.S.).  [Detalii concurs...]

 


31 martie 2015

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I.  [Detalii concurs...]

 


16 martie 2015

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  - INSEMEX Petroşani organizează concurs în vederea ocupării a 3 posturi de Cercetător Științific gradul I (C.S. I)

[Detalii...]

 

 

bottom2   Organism
                NB 1809

bottom3  Servicii

Lista completa a activitatilor tehnice pe care INCD INSEMEX le desfasoara o puteti accesa aici. Daca doriti detalii sau doriti o oferta, va rugam sa ne contactati.

bottom4   Contact

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX Petrosani
str. G-ral Vasile Milea, nr. 32-34, Petrosani, jud Hunedoara, Romania
Telefon: +40 254 541621,
               +40 254 541622

Fax: +40 254 546 277
Mobil: +40 727 200 770 
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.