Grupuri de atestare/avizare

Serviciul de atestare GANEX

Prezentare

Grupul tehnic GANEX este constituit în cadrul INCD - INSEMEX Petroşani ca serviciu de atestare a respectării cerinţelor Normativului NEx 01-06/2007 pentru intalaţiile tehnice din arii cu pericol de explozie.

Acest normativ are drept scop stabilirea cerinţelor pentru asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii lucrătorilor şi a altor participanţi la procesul de muncă şi stabileşte prevederile generale pentru activităţile de proiectare, montare, exploatare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive generate de gaze, vapori, ceţuri şi/sau prafuri combustibile.

Acest normativ se aplică la toate instalaţiile tehnice destinate să fie utilizate în atmosfere potenţial explozive, în fazele de proiectare, realizare, exploatare şi întreţinere.

La punerea în funcţiune a unei instalaţii tehnice care funcţionează în atmosferă potenţial explozivă trebuie efectuate, o verificare a documentaţiei tehnice şi o examinare "in situ" a instalaţiei tehnice privind prevenirea exploziilor, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani.

Servicii specifice GANEX

- Atestarea iniţială a respectării cerinţelor NEX 01-06/2007 pentru instalaţiile tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive

  - faza de montare şi punere în funcţiune

  - faza de proiectare

  - faza de exploatare şi întreţinere

  - faza de reparare

- Reexaminarea periodică a instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive privind respectarea cerinţelor NEX 01-06/2007

- Atestarea privind asigurarea capacităţii realizării de activităţi specifice normativului NEX 01-06/2007

- Evaluare în vederea autorizării personalului cu responsabilităţi privind echipamentele tehnice şi instalaţiile care funcţionează în atmosfere potenţial explozive 

Contact

Dr. ing. Sorin Burian – CS I - Şef GANEX

Tel 0727/200777;

0254/541621 (int 177)

0254/541622 (int 177)

0727/200770 (int 177)

Email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Formular cerere tip

Legături legislaţie

http://www.insemex.ro/images/N392.pdf

Grup tehnic GVIV

 

Atestare instalatii ventilare industriala – GVIV

Grupul tehnic GVIV – Grupul de verificare a instalaţiilor de ventilare

Grupul tehnic GVIV este constituit în cadrul INCD - INSEMEX Petroşani ca serviciu de atestare a respectării cerinţelor Normativului NVIV 01-06 pentru intalaţiile de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice.

Normativul NVIV 01-06 a fost aprobat prin ordinele nr. 1638/25.04.2007 şi 393/02.05.2007 ale Ministerului Economiei şi Finanţelor respectiv Ministerul Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse.

Acest normativ urmăreşte asigurarea şi menţinerea unui mediu optim pentru desfăşurarea activităţii productive, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii angajaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă şi stabileşte prevederile generale pentru organizarea activităţii de verificare a instalaţiilor de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice.

Prezentul normativ se aplică la toţi agenţii economici cu activitate de producţie a căror activitate este susceptibilă de a genera atmosfere explozive şi/sau toxice , in vederea asigurării conformităţii parametrilor funcţionali realizaţi de instalaţiile de ventilare cu cei prevăzuţi prin proiect .

Instalaţiile de ventilare destinate asigurării unui mediu corespunzător desfăşurării activităţii în condiţii de securitate şi sănătate a lucrătorilor se verifică de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, la intervale de cel mult 2 ani, prin măsurători şi determinări în vederea stabilirii eficienţei funcţionării acestora şi menţinerii parametrilor declaraţi.

Servicii specifice GVIV
- Atestarea iniţială a respectării cerinţelor NVIV 01-06 pentru intalaţiile de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice.
- Reexaminarea periodică a instalaţiilor de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice, privind respectarea cerinţelor NEX01-06

Atestare GVIV

 • Atestat privind verificarea instalaţiilor de ventilare

Verificarea instalaţiilor de ventilare se realizează în scopul depistării modificării performanţelor de ventilare în ceea ce priveşte debitul de aer vehiculat, viteza de curgere a aerului în conducte şi în planul gurilor de ventilare, depăşirea concentraţiilor în interiorul instalaţiei, respectiv a perturbaţiilor în funcţionarea ventilatoarelor şi a dispozitivelor de reglare. Verificarea implică determinarea prin măsurători a parametrilor funcţionali realizaţi şi/sau, după caz, a curbelor caracteristice de funcţionare a ventilatoarelor.

Parametrii realizaţi de instalaţiile de ventilaţie şi determinaţi prin măsurători ,,in situ” astfel:

 • Parametrii de stare ai aerului: viteza de curgere a aerului; presiunea absolută, temperatura; umiditatea relativă;
 • Parametrii aerodinamici: elementele geometrice ale instalaţiei; pierderea de presiune; presiunea/depresiunea statică, dinamică şi totală; debitul de aer vehiculat; rezistenţă aerodinamică unitară/totală; coeficientul unitar/total al pierderilor de aer; gradul de etanşare.
 • Parametrii funcţionali ai ventilatoarelor: presiunea/depresiunea statică la aspirarea sau refularea ventilatorului; debitul de aer realizat; tensiunea de alimentare; intensitatea curentului absorbit; factorul de putere; turaţia; puterea absorbită de motorul de acţionare; puterea utilă; randamentul de funcţionare.

 

Conducere GVIV

Dr.ing. Doru Cioclea – CS I – Şef Laborator; Tel 0727/200779; 0254/541621 (int 112); 0254/541622 (int 112); 0727/200770 (int 112);Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Colectiv

ing. Ion Gherghe – CS III; Tel 0744553564;0254/541621 (int 112);0254/541622 (int 112);0727/200770 (int 112); Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

dr.ing. Nicolae Ianc– CS III; Tel 0727607996; 0254/541621 (int 171);0254/541622 (int 171);0727/200770 (int 171);Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

ing.Corneliu Danut Boanta – CS; Tel 0721364951; 0254/541621 (int 181); 0254/541622 (int 181); 0727/200770 (int 181); Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

ing. Florin Rădoi – CS III; Tel 0725666807; 254/541621 (int 181);0254/541622 (int 181);0727/200770 (int 181);Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Florin.RăAceastă adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

drd. ing. Cristian.Tomescu – CS II; Tel 0724545252;0254/541621 (int 172);0254/541622 (int 172);0727/200770 (int 172);Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

ing. Emeric Chiuzan – CS; Tel 0721225388; 0254/541621 (int 100);0254/541622 (int 100);0727/200770 (int 100);Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

ing. Adrian Matei – asistent cercetare; Tel 0720958553;0254/541621 (int 171);0254/541622 (int 171);0727/200770 (int 171);Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Legături legislaţie

Formular cerere de ofertă / comandă pentru verificarea instalaţiilor de ventilare

Proceduri INSEMEX pentru aplicarea normativului privind verificarea instalaţiilor de ventilare - NVIV 01-06

Grup tehnic GADTIOM

Avizare documentatii tehnice inchideri obiective miniere  (Avizare GADTIOM)

Grupul tehnic GADTIOM este constituit în cadrul INCD - INSEMEX Petroşani ca serviciu de avizare a respectării cerinţelor Manualului de Inchidere a Minelor pentru documentaţiile tehnice de execuţie privind conservare si închiderea unor obiective miniere.

Avizul urmăreşte asigurarea şi menţinerea unui nivel de securitate şi sănăate în muncă pentru activităţile de conservare, închidere respectiv ecologizare a obiectivelor miniere, în conformitate cu prevederile Manualului de Inchidere a Minelor.

Avizul se aplică pentru obiectivele miniere de subteran, lucrări de aeraj, lucrări în mediu exploziv, echipamente tehnice antigrizutoase, lucrări de împuşcare în subteran şi suprafaţă.

Documentaţiile tehnice de execuţie privind conservare si închiderea unor obiective miniere elaborate în conformitate cu Manualul de Inchidere a Minelor, se supun avizării de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, în conformitate cu Ordinul MEC nr.517/09.09.2005.

Servicii specifice

 • Avizarea Proiecte tehnice de închidere a obiectivelor miniere :
  • Evaluarea documentaţiilor tehnice elaborate în scopul închiderii obiectivelor miniere.
  • Avizarea documentaţiilor tehnice de execuţie privind conservarea unor obiective miniere elaborate în conformitate cu Manualul de Inchidere a Minelor
  • Avizarea documentaţiilor tehnice de execuţie privind închiderea unor obiective miniere elaborate în conformitate cu Manualul de Inchidere a Minelor
  • Consultanţă privind definitivarea soluţiilor de închidere a minelor / carierelor şi de reabilitare a mediului.

Avizare metode cadru de exploatare

Documentaţiile tehnice privind proiectele-cadru pentru metodele de exploatare şi a proiectelor care conţin soluţii tehnice se supun avizării de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, în conformitate cu HOTĂRÂRE nr. 1461 din 18 octombrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, respectiv Regulamentul din 18.10.2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 882/30.10.2006, partea I, Art. 3, pct. B, subpunct b.

Servicii specifice

 • Avizare metode cadru de exploatare a stratelor de cărbune.
  • Evaluarea documentaţiilor tehnice elaborate în scopul avizării metodei cadru de exploatare.
  • Avizarea documentaţiilor tehnice de execuţie privind metodele cadru de exploatare elaborate

Grupul tehnic GADTIOM

 

Conducere

Dr.ing. Doru Cioclea – CS I – Şef GADTIOM; Tel 0727/200779; 0254/541621 (int 112); 0254/541622 (int 112); 0727/200770 (int 112); Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Colectiv

ing. Dorel Tamaş – CS III; Tel 0722526394;0254/541621 (int 100);0254/541622 (int 100);0727/200770 (int 100);Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

dr.ing. Nicolae Ianc– CS III; Tel 0727607996; 0254/541621 (int 171);0254/541622 (int 171);0727/200770 (int 171);Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

ing. Ion Gherghe – CS III; Tel 0744553564;0254/541621 (int 112);0254/541622 (int 112);0727/200770 (int 112);Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
ing.Corneliu Danut Boanta – CS; Tel 0721364951; 0254/541621 (int 181); 0254/541622 (int 181); 0727/200770 (int 181); Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

ing. Florin Rădoi – CS III; Tel 0725666807; 254/541621 (int 181);0254/541622 (int 181);0727/200770 (int 181);Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Florin.RăAceastă adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

drd. ing. Cristian Tomescu – CS II; Tel 0724545252;0254/541621 (int 172);0254/541622 (int 172);0727/200770 (int 172);Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

ing. Emeric Chiuzan – CS; Tel 0721225388; 0254/541621 (int 100);0254/541622 (int 100);0727/200770 (int 100);Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

ing. Adrian Matei – asistent cercetare; Tel 0720958553;0254/541621 (int 171);0254/541622 (int 171);0727/200770 (int 171);Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

GAS–Grup Autorizare Salvare

 
În anul 2007 a fost publicat ORDINUL nr. 1637 din 25.04.2007  / nr. 391 din 02.05.2007 pentru aprobarea Normativului privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive. Acest normativ are drept scop stabilirea prevederilor generale pentru organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol de emisii de gaze toxice/explozive/inflamabile.

Grupul tehnic GAS este constituit în cadrul INCD - INSEMEX Petroşani ca serviciu de atestare a respectării cerinţelor Normativului privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive.

Acest normativ are drept scop stabilirea prevederilor generale pentru organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol de emisii de gaze toxice/explozive/inflamabile.

Acest normativ se aplică la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

1. ORDIN nr. 1637 din 25 aprilie 2007 pentru aprobarea Normativului privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive.

2. ORDIN nr. 391 din 2 mai 2007 pentru aprobarea Normativului privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive.

3. NORMATIV din 2 mai 2007 privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive.

4. Procedură specifică instruire – autorizare (reinstruire – reautorizare) personal de intervenţie şi salvare în medii toxice/explozive/inflamabile.

5. Procedură specifică de autorizare şi supraveghere a staţiilor de salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice/ explozive/inflamabile.

6. Formular solicitare autorizare staţie salvare.

 

SERVICII SPECIFICE GAS - Activităţi specifice ale GAS

 - Instruire, atestare, autorizare si certificare personal:

- Instruire / reinstruire şi autorizare / reautorizare  personal de intervenție și salvare în medii toxice / explozive / inflamabile (salvatori)

- Instruire / reinstruire şi autorizare / reautorizare personal control coordonare

- Instruire / reinstruire şi autorizare / reautorizare mecanici de întreţinere şi reparare a aparaturii de salvare

- Autorizare salvatori care urmează să lucreze în condiţii de umiditate şi temperatură ridicată.

- Certificare/inspecţie/verificare instalaţii:

- Autorizare iniţială şi supraveghere anuală a staţiilor de salvare

 

Grup Autorizare Salvare

Conducere

Dr. ing. Daniel Pupăzan 

Tel 0731/320755

0254/541621 (int 178)

Email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Colectiv

Dr. Ing. Cosmin Ilie 

Tel 0743149547

0254/541621 (int 153)

Email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Drd. Ing. Alin Irimia

Tel. 0731390813 

0254/541621 (int 131)

Email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">

Drd. Ing. Andrei Gireadă

Tel 0731320754

0254/541621 (int 129)

Email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

 

 

bottom2   Organism
                NB 1809

bottom3  Servicii

Lista completa a activitatilor tehnice pe care INCD INSEMEX le desfasoara o puteti accesa aici. Daca doriti detalii sau doriti o oferta, va rugam sa ne contactati.

bottom4   Contact

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX Petrosani
str. G-ral Vasile Milea, nr. 32-34, Petrosani, jud Hunedoara, Romania
Telefon: +40 254 541621,
               +40 254 541622

Fax: +40 254 546 277
Mobil: +40 727 200 770 
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.