mod-icon-2

INCD INSEMEX
Servicii stiintifice si tehnologice

Servicii științifice și tehnologice axate pe asigurarea sănătății și securității în muncă, în industria minieră, extractivă, de prelucrare, procesare, fabricare, instruirea pentru evaluarea riscului, noxe profesionale, protecția la explozie a echipamentelor, instalațiilor tehnice, explozivi de uz civil și articole pirotehnice, protecția mediului, securitatea resurselor minerale, ventilație industrială.Laborator Materii Explozive si Articole Pirotehnice

Denumire laborator

Laborator Materii Explozive si Articole Pirotehnice, satisface cerințele SREN ISO-CEI 17025:2005, fiind acreditat RENAR în acest sens
 

Activitati specifice

În cadrul laboratorului se efectuează următoarele activități principale:

Explozivi brizanți

-       Determinarea rezistenţei la apă

-       Determinarea sensibilităţii la transmiterea detonaţiei

-       Determinarea vitezei de detonaţie

-       Determinarea securităţii şi fiabilităţii la temperaturi extreme

-       Metodă de verificare a modalităților de inițiere

-       Determinarea rezistenţei la presiune hidrostatică

-       Verificarea sensibilităţii la frecare

-       Determinarea sensibilităţii la impact

-       Determinarea compoziției chimice

-       Determinarea umidității

-       Determinarea densității

-       Determinarea stabilității chimice (Abel)

-       Determinarea stabilității termice

-       Determinarea capacităţii relative de lucru (prin metoda pendulului balistic)

-       Determinarea brizanţei (prin metoda Hess)

-       Determinarea capacităţii de lucru (prin metoda Trauzl)

-       Verificarea siguranței față de metan și praf de cărbune a explozivilor de siguranță

 

Fitile detonante și fitile de amorsare

-       Determinarea vitezei de detonaţie

-       Determinarea sensibilităţii la iniţiere

-       Determinarea rezistenţei la apă

-       Determinarea sensibilităţii la transmiterea detonaţiei

-       Determinarea sensibilităţii la inițiere

-       Verificarea sensibilității la frecare

-       Determinarea sensibilităţii la impact

-       Determinarea duratei de ardere

-       Determinarea stabilității termice

-       Determinarea rezistenţei la tracțiune

-       Determinarea rezistenței la abraziune

-       Determinarea capacității de inițiere

-       Verificarea siguranței față de metan și praf de cărbune a fitilelor detonante antigrizutoase

 

Capse detonante și relee întarzietoare

-       Determinarea capacității de inițiere

-       Determinarea sensibilităţii la impact

-       Determinarea rezistenței la abraziune a reoforilor și a tuburilor de șoc

-       Determinarea rezistenței la fisurare la temperaturi reduse a reoforilor capselor detonante

-       Determinarea rezistenței mecanice a reoforilor a tuburilor de șoc, a conectoarelor, sertizărilor și a elementelor de închidere

-       Determinarea rezistenței la încovoiere

-       Determinarea rezistenței la deteriorare prin tăiere a reoforilor și a tuburilor de șoc

-       Determinarea rezistenței la cădere

-       Determinarea rezistenței la presiune hidrostatică

-       Determinarea rezistenței la descărcare electrostatică

-       Determinarea capacității de inițiere echivalentă

-       Determinarea timpilor de întârziere

-       Verificarea parametrilor electrici (curent maxim de neaprindere, curent minim de aprindere sigur, impuls minim de aprindere sigură, rezistența electrică totală, tensiune de conturnare, capacitate electrică, rezistența izolației și a străpungerii izolației)

-       Determinarea vitezei undei de șoc în tubul de șoc

-       Determinarea neconductivității electrice a tubului de șoc

-       Verificarea siguranței față de metan a capselor detonante electrice

-       Verificarea capacităţii de iniţiere (brizanţa)

-       Verificarea rezistenţei la umiditate a capselor detonante pirotehnice şi releelor întârzietoare

-       Verificarea dimensională şi vizuală a capselor detonate electrice şi releelor întârzietoare

 

Propulsori și combustibili pentru rachete

- Determinarea rezistenței la energie electrostatic

- Determinarea tranziției de la deflagrație la detonație

- Determinarea vitezei de ardere în condiții ambientale

- Combustibilii solizi pentru rachete. Determinarea golurilor și fisurilor

- Determinarea propietăților pulberii negre

 

Încercări de articole pirotehnice

-       Verificarea funcţionării obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestec pirotehnic (link site CEN)

-       Determinarea masei nete de amestec pirotehnic a obiectelor artizanale şi de distracţie (link site CEN)

 

Substanțe periculoase

-       Determinarea detonabilităţii îngrăşămintelor chimice pe bază de azotat de amoniu cu conţinut mare de azot

-       Determinarea retenției de ulei la îngrășămintele chimice pe bază de azotat de amoniu cu conţinut mare de azot

-       Determinarea materiilor combustibile la îngrășămintele chimice pe bază de azotat de amoniu cu conţinut mare de azot

{slider 

Alte încercări

  • Incercari  in regim voluntar

Distrugeri de materii explozive

-       Distrugerea materiilor explozive prin explodare

-       Distrugerea materiilor explozive prin ardere

-       Distrugerea materiilor explozive prin dizolvare

 

  • Studii tehnice specifice

-          Testarea loturilor de materii explozive utilizate în aplicaţii industriale cu pericol de atmosfere explozive / inflamabile

-          Clasificarea explozivilor de uz civil/articole pirotehnice/substanțe chimice

-          Expertizarea materiilor explozive implicate în producerea de accidente şi avarii

-          Încadrarea din punct de vedere al periculozităţii materiilor explozive şi articolelor pirotehnice

-          Expertize tehnice pentru elucidarea cauzelor de producere a accidentelor şi avariilor şi stabilirea măsurilor de securitate pentru evitarea unor astfel de evenimente

-          Evaluarea riscurilor în activitățile cu explozivi de uz civil și articole pirotehnice

-          Managementul riscului specific activităților cu exploziv de uz civil și articole pirotehnice

Calificări în vederea autorizării/Instruiri/Specializări

Calificări în vederea autorizării:

Artificier de mină

CALIFICARE ÎN MESERIA DE

 ARTIFICIER DE MINĂ

 

            În vederea participării la curs, fiecare candidat trebuie să prezinte dosarul complet conform Art.117, cap. IX din Normele Tehnice anexă la Legea 126/1995 cu modificările şi completările ulterioare.

            Actele necesare la dosar sunt:

            Art.117

            (1) În vederea înscrierii la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv pirotehnician solicitanţii trebuie să depună un dosar care să conţină următoarele documente:

a)     cerere prin care solicită înscrierea la curs, cu menţionarea adresei de domiciliu sau a adresei de rezidenţă, precum şi a datelor de contact;

b)     copie de pe diploma de bacalaureat sau, după caz, diplomă / certificat / adeverinţă de absolvire a 8 sau 10 clase;

c)     certificat medical care să conţină menţiunea „clinic sănătos”;

d)     aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de artificier, respectiv de pirotehnician;

e)     declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracţiuni comise cu intenţie;

f)      copie buletin / carte de identitate (xerox).

(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care solicită înscrierea la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician pot face dovada respectării cerinţelor prevăzute la alin.(1) lit.b)-d) prin documente echivalente, prezentate în copie de către solicitant, însoţite de o traducere neoficială în limba română.

(3) Dosarele prevăzute la alin.(1) se înregistrează şi se păstrează la furnizorul de formare profesională autorizat care a organizat cursul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician.

(4) În situaţia în care un furnizor de formare profesională autorizat îşi încetează activitatea, acesta are obligaţia de a preda dosarele prevăzute la alin.(1) inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia şi-a desfăşurat activitatea.

(5) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care au absolvit un curs similar într-unul dintre aceste state nu trebuie să mai efectueze cursul în România în vederea autorizării.

            Toate documentele precizate vor fi prezentate într-un dosar pe care se va scrie numele participantului la curs.      

Cursanţii vor avea dosarele complete la ei, în prima zi de curs făcându-se verificarea acestora, începând cu ora 900.

            Vă rugăm să confirmaţi printr-o adresă fax la numărul 0254 541561 sau e-mailul primit opţiunea dumneavoastră de participare  la cursul de calificare în meseria de artificier de mină.

            Tariful cursului este de 1.830 RON.

            Durata cursului este de minim 50 de zile lucrătoare, echivalent cu 360 de ore.

            Costurile de cazare, masă, transport nu sunt incluse în costul, precizat mai sus.

            INCD-INSEMEX Petroşani nu se angajează în facilităţi privind cazarea, masa etc., aceste activităţi revenind în exclusivitate participanţilor la curs.

            Detalii privind locaţia de desfăşurare a cursului se pot obţine de la:

Tel. 0254 541561 / e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">

            Eliberarea certificatului de absolvire se va face numai după plata integrală a costului cursului, la finalizarea dosarului personal al cursantului după promovarea examenului (evaluare finală).

 

Artificier la lucrări de suprafață

 

CALIFICARE ÎN MESERIA DE ARTIFICIER

LA LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ

 

            În vederea participării la curs, fiecare candidat trebuie să prezinte dosarul complet conform Art.117, cap. IX din Normele Tehnice anexă la Legea 126/1995 cu modificările şi completările ulterioare.

            Actele necesare la dosar sunt:

            Art.117

            (1) În vederea înscrierii la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv pirotehnician solicitanţii trebuie să depună un dosar care să conţină următoarele documente:

g)     cerere prin care solicită înscrierea la curs, cu menţionarea adresei de domiciliu sau a adresei de rezidenţă, precum şi a datelor de contact;

h)     copie de pe diploma de bacalaureat sau, după caz, diplomă / certificat / adeverinţă de absolvire a 8 sau 10 clase;

i)      certificat medical care să conţină menţiunea „clinic sănătos”;

j)      aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de artificier, respectiv de pirotehnician;

k)     declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracţiuni comise cu intenţie;

l)      copie buletin / carte de identitate (xerox).

(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care solicită înscrierea la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician pot face dovada respectării cerinţelor prevăzute la alin.(1) lit.b)-d) prin documente echivalente, prezentate în copie de către solicitant, însoţite de o traducere neoficială în limba română.

(3) Dosarele prevăzute la alin.(1) se înregistrează şi se păstrează la furnizorul de formare profesională autorizat care a organizat cursul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician.

(4) În situaţia în care un furnizor de formare profesională autorizat îşi încetează activitatea, acesta are obligaţia de a preda dosarele prevăzute la alin.(1) inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia şi-a desfăşurat activitatea.

(5) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care au absolvit un curs similar într-unul dintre aceste state nu trebuie să mai efectueze cursul în România în vederea autorizării.

            Toate documentele precizate vor fi prezentate într-un dosar pe care se va scrie numele participantului la curs.      

Cursanţii vor avea dosarele complete la ei, în prima zi de curs făcându-se verificarea acestora, începând cu ora 900.

            Vă rugăm să confirmaţi printr-o adresă fax la numărul 0254 541561 sau e-mailul primit opţiunea dumneavoastră de participare  la cursul de calificare în meseria de artificier la lucrări de suprafaţă.

            Tariful cursului este de 1.830 RON.

            Durata cursului este de minim 50 de zile lucrătoare, echivalent cu 360 de ore.

            Costurile de cazare, masă, transport nu sunt incluse în costul, precizat mai sus.

            INCD-INSEMEX Petroşani nu se angajează în facilităţi privind cazarea, masa etc., aceste activităţi revenind în exclusivitate participanţilor la curs.

            Detalii privind locaţia de desfăşurare a cursului se pot obţine de la:

Tel. 0254 541561 / e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

            Eliberarea certificatului de absolvire se va face numai după plata integrală a costului cursului, la finalizarea dosarului personal al cursantului după promovarea examenului (evaluare finală).

 

 

Pirotehnician

CURS ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII CA

PIROTEHNICIAN

 

            În vederea participării la curs, fiecare candidat trebuie să prezinte dosarul complet conform Art.117, cap. IX din Normele Tehnice anexă la Legea 126/1995 cu modificările şi completările ulterioare.

            Actele necesare la dosar sunt:

a)     Cerere prin care solicită înscrierea la curs, cu menţionarea adresei de domiciliu sau a adresei de rezidenţă, precum şi a datelor de contact (în original);

b)    Copie de pe diploma de bacalaureat sau, după caz, diplomă/ certificat/ adeverinţă de absolvire a 8 sau 10 clase (xerox);

c)     Certificat medical care să conţină menţiunea „clinic sănătos” (în original);

d)    Aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de pirotehnician (în original), emisă de un psiholog atestat de Colegiul Psihologilor pentru domeniul psihologiei muncii cu cod de parafă valid;

e)     Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracţiuni comise cu intenţie (formularul se completează la  INCD INSEMEX Petroşani) ;

f)     Copie buletin / Carte de Identitate (xerox).

            Toate documentele precizate vor fi prezentate într-un dosar pe care se va scrie numele participantului la curs.      

Cursanţii vor avea dosarele complete la ei, în prima zi de curs făcându-se verificarea acestora, începând cu ora 800.

            Vă rugăm să confirmaţi printr-o adresă fax la numărul 0254 541561 sau e-mailul primit opţiunea dumneavoastră de participare  la cursul de pirotehnician.

            Detaliile privind tariful si durata cursului vor fi disponibile în curand.

Persoană de contact dr.ing. ATTILA KOVACS

 Responsabil domeniu certificare,

 

  Tel./Fax 0254 541561 ; Tel. 0724  309726

 

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. / Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.%20/">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. / cacovean_claudia@yahoo.com

 

            Eliberarea certificatului de absolvire se va face numai după plata integrală a costului cursului, la finalizarea dosarului personal al cursantului după promovarea examenului (evaluare finală).

 

Instruiri:

- Instruire de specialitate pentru domeniul explozivilor de uz civil și articolelor pirotehnice

 

Specializări:

- Coordonarea lucrărilor de împușcare

 

CURS DE ATESTARE A  CAPACITĂŢII PROFESIONALE

PENTRU  

„ RESPONSABIL CU CONDUCEREA ŞI COORDONAREA

LUCRĂRILOR DE ÎMPUŞCARE”

 

 

            În vederea participării la cursul de „Responsabil cu Conducerea şi coordonarea lucrărilor de împuşcare”, INCD-INSEMEX Petroşani va organiza cursul la cererea dumneavoastră, în acest sens, vă comunicăm următoarele:

Participanţii la curs trebuie să facă dovada că sunt absolvenţi de studii tehnice de scurtă sau lungă durată (diplomă de absolvire maiştri, subingineri sau ingineri, pentru cadre militare active sau în rezervă document echivalent).

Persoanele delegate se prezintă în ziua planificată având asupra lor documentele necesare înscrierii:

-       cerere (adresă pentru înscriere la curs – e-mail, poştă sau fax);

-          copie act de identitate;

-          copie diplomă studii;

-          delegaţie.

Forma de plată (ordin de plată vizat de bancă, filă CEC cu limită de sumă sau numerar) este la alegerea dumneavoastră.

            Tariful cursului este de 420 RON + TVA / persoană, plătibil în numerar la caseria INCD-INSEMEX  conform datelor din antet sau cu ordin de plată.

            Durata cursului este de 2 zile, între orele 800-1600, certificatul emis având valabilitate 3 ani.

 

 

Persoană de contact Dr.ing. ATTILA KOVACS

 Responsabil domeniu certificare,

 

  Tel./Fax 0254 541561 ; Tel. 0724  309726

 

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. / Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.%20/">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. / cacovean_claudia@yahoo.com

 

- Coordonarea lucrărilor de împușcări masive

CURS DE ATESTARE A  CAPACITĂŢII PROFESIONALE

PENTRU  

„ RESPONSABIL CU CONDUCEREA ŞI COORDONAREA

LUCRĂRILOR DE ÎMPUŞCĂRI MASIVE”

 

 

            În vederea participării la cursul de „Responsabil cu Conducerea şi coordonarea lucrărilor împuşcări masive”, INCD-INSEMEX Petroşani va organiza cursul la  cererea dumneavoastră, în acest sens, vă comunicăm următoarele:

Participanţii la curs trebuie să facă dovada că sunt absolvenţi de studii tehnice de scurtă sau lungă durată (diplomă de absolvire maiştri, subingineri sau ingineri, pentru cadre militare active sau în rezervă document echivalent).

Persoanele delegate se prezintă în ziua planificată având asupra lor documentele necesare înscrierii:

-       cerere (adresă pentru înscriere la curs – e-mail, poştă sau fax);

-          copie act de identitate;

-          copie diplomă studii;

-          delegaţie.

Forma de plată (ordin de plată vizat de bancă, filă CEC cu limită de sumă sau numerar) este la alegerea dumneavoastră.

            Tariful cursului este de 420 RON + TVA / persoană, plătibil în numerar la caseria INCD-INSEMEX  conform datelor din antet sau cu ordin de plată.

            Durata cursului este de 2 zile, între orele 800-1600, certificatul emis având valabilitate 3 ani.

 

 

Persoană de contact Dr.ing. ATTILA KOVACS

 Responsabil domeniu certificare,

 

  Tel./Fax 0254 541561 ; Tel. 0724  309726

 

 

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. / Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.%20/">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. / cacovean_claudia@yahoo.com

 
 

Personal

Dr.ing. EMILIAN GHICIOI

Cercet.şt.gr.I

Dr.ing. VASILESCU GABRIEL

Cercet.şt.gr.I

Dr.ing. KOVACS ATTILA

Cercet.şt.gr.II

Dr. ing.GHEORGHIOSU EDWARD

Cercet.şt.gr.III

Dr.ing. RUS DANIELA CARMEN

Cercet.şt.gr.III

Ing. ILICI ŞTEFAN

Cercet.şt

Drd.ing. JITEA CIPRIAN

As. Cercet.șt

ŞERBAN NICOLAE

Tehn.I, artificier

LAPCSAK ADRIAN

Tehn.I

MIRON CLAUDIA

Tehn. II

GRECEA MIRCEA

Tehn. III

CACOVEAN CLAUDIA

Tehn. III

 
 

Infrastructura de cercetare

 

bottom2   Organism
                NB 1809

bottom3  Servicii

Lista completa a activitatilor tehnice pe care INCD INSEMEX le desfasoara o puteti accesa aici. Daca doriti detalii sau doriti o oferta, va rugam sa ne contactati.

bottom4   Contact

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX Petrosani
str. G-ral Vasile Milea, nr. 32-34, Petrosani, jud Hunedoara, Romania
Telefon: +40 254 541621,
               +40 254 541622

Fax: +40 254 546 277
Mobil: +40 727 200 770 
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.