mod-icon-2

INCD INSEMEX
Servicii stiintifice si tehnologice

Servicii științifice și tehnologice axate pe asigurarea sănătății și securității în muncă, în industria minieră, extractivă, de prelucrare, procesare, fabricare, instruirea pentru evaluarea riscului, noxe profesionale, protecția la explozie a echipamentelor, instalațiilor tehnice, explozivi de uz civil și articole pirotehnice, protecția mediului, securitatea resurselor minerale, ventilație industrială.Laboratorul Protectia Mediului - Servicii stiintifice

Elaborare documentatii gospodarirea apelor

INCD INSEMEX Petroşani prin Laboratorul de Protecţia Mediului deţine Certificatul de atestare nr. 66/28.11.2012 emis de către Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor.

Suntem o instituţie cu experienţă în domeniul elaborării documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor, având ca scop îndeplinirea cerinţelor tehnice şi de calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Activitatea de elaborare a documentaţiilor pentru solicitarea avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 799 din 6 februarie 2012privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodãrire a apelor şi a autorizaţiei de gospodãrire a apelor.

 

Elaborare documentatii de mediu (studii de impact, bilanţ de mediu)

INCD INSEMEX Petroşani, prin Laboratorul de Protecţia Mediului, deţine Certificatul de înregistrare pentru INCD INSEMEX – Petroşani, înscris ca persoană juridică în Registrul Naţional al evaluatorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 288 pentru elaborarea Rapoartelor de Impact de Mediu, Bilanţurilor de Mediu şi Rapoarte de Securitate emis la data de 12.10.2010.

Bilantul de mediu este lucrare care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale unei activitati, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv. In cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului.

Elaborarea BM este necesara fie pentru obtinerea autorizatiei de mediu sau reinnoirea acesteia, fie pentru stabilirea obligatiilor de mediu, pentru situatiile care implica schimbarea titularului activitatii, incetarea activitatii, lichidarea etc.

Conform cerintelor legale (OM 184/1997), bilantul de mediu se realizeaza cu respectarea unor cerinte explicite, ce difera in functie de tipul bilantului astfel:

- BM nivel 0 cuprinde o serie de elemente caracteristice activitatii si amplasamentului, destinate sa permita autoritatii de mediu competente sa identifice si sa stabileasca necesitatea efectuarii unui bilant de nivel superior;

- BM nivel I presupune culegere de date si informatii relevante , fara realizare de investigatii intrusive, in scopul dimensionarii impactului de mediu potential sau efectiv de pe amplasamentul investigat;

- BM nivel II consta in prelevarea de probe si analize fizice, chimice si/sau biologice, in scopul cuantificarii dimensiunii poluarii.

Studiul de impact asupra mediului consta in identificarea si evaluarea aspectelor de mediu generate de activitatea specifica a firmei in cauza, stabilirea acelor aspecte cu impact semnificativ, negativ asupra mediului, stabilirea masurilor de control a acestora si a masurilor in situatii de urgenta.

Studiile de impact asupra mediului (SI) sunt cerute de legislatia de mediu in vigoare si au structura definita de OM nr. 860/2002. Ele reprezinta o componenta esentiala a dosarului depus de intreprinderi pentru obtinerea acordului de mediu. SI au ca scop estimarea impactului asupra mediului generat de noi investitii si de modernizarea / retehnologizarea intreprinderilor.

Legislaţie specifică pentru întocmirea raportului privind impactul asupra mediului (RIM):

  HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

  Ordinul comun MMP/MAI/MADDR/MDRT nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

  Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului

Specialistii nostrii au realizat un numar semnificativ de SI, putand sa asiste cu succes organizatia dumneavoastra in vederea obtinerii acordului de mediu. 

 

 

Determinarea emisiilor industriale (pulberi, gaze şi COV) şi a imisiilor (pulberi şi gaze) din mediul înconjurător

 

Prin Certificatul de Acreditare nr. LI 374/03.10.2013 emis de către Asociaţia de Acreditare din România – RENAR însoţit de Anexele nr. 4 şi 5, suntem abilitaţi a efectua următoarele:

 

  • Determinări de emisii de pulberi şi gaze toxice la sursele staţionare dirijate;
  • Determinări de pulberi respirabile, totale şi gaze toxice din atmosfera locurilor de muncă din industrie.
  • Determinări de imisii de pulberi PM10 şi PM2,5 şi gaze toxice din mediul înconjurător.
  • Determinări de compuşi organici volatili de la locurile de muncă

 

De asemenea, putem efectua determinări privind monitorizarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, conform prevederilor legislative în vigoare in scopul prevenirii şi reducerii impactului direct si indirect asupra mediului (in aer).

 

bottom2   Organism
                NB 1809

bottom3  Servicii

Lista completa a activitatilor tehnice pe care INCD INSEMEX le desfasoara o puteti accesa aici. Daca doriti detalii sau doriti o oferta, va rugam sa ne contactati.

bottom4   Contact

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX Petrosani
str. G-ral Vasile Milea, nr. 32-34, Petrosani, jud Hunedoara, Romania
Telefon: +40 254 541621,
               +40 254 541622

Fax: +40 254 546 277
Mobil: +40 727 200 770 
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.