Grupul tehnic GANEX este constituit în cadrul INCD – INSEMEX Petroşani ca serviciu de atestare a respectării cerinţelor Normativului NEx 01-06/2007 pentru intalaţiile tehnice din arii cu pericol de explozie.

Acest normativ are drept scop stabilirea cerinţelor pentru asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii lucrătorilor şi a altor participanţi la procesul de muncă şi stabileşte prevederile generale pentru activităţile de proiectare, montare, exploatare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive generate de gaze, vapori, ceţuri şi/sau prafuri combustibile.

Acest normativ se aplică la toate instalaţiile tehnice destinate să fie utilizate în atmosfere potenţial explozive, în fazele de proiectare, realizare, exploatare şi întreţinere.

La punerea în funcţiune a unei instalaţii tehnice care funcţionează în atmosferă potenţial explozivă trebuie efectuate, o verificare a documentaţiei tehnice şi o examinare “in situ” a instalaţiei tehnice privind prevenirea exploziilor, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani.

– Atestarea iniţială a respectării cerinţelor NEX 01-06/2007 pentru instalaţiile tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive

  – faza de montare şi punere în funcţiune

  – faza de proiectare

  – faza de exploatare şi întreţinere

  – faza de reparare

– Reexaminarea periodică a instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive privind respectarea cerinţelor NEX 01-06/2007

– Atestarea privind asigurarea capacităţii realizării de activităţi specifice normativului