Autor Colectiv – Lucrările Simpozionului Internaţional SESAM 2007, Editura INSEMEX, Petrosani, 2007, ISSN 1843-6226

– Dr. ing. Gabriel-Dragoş Vasilescu – Metode neconvenţionale de analiză şi evaluarea riscului profesional, Editura INSEMEX, Petrosani, 2007, ISBN 978-973-88590-0-5

– Dr. ing. Constantin Lupu – Metanul dîn minele de cărbune, Editura INSEMEX, Petrosani, 2007, ISBN 978-973-88590-1-2

– Dr. ing. Emilian Ghicioi – Metode de diagnosticare a explozoarelor, Editura INSEMEX, Petrosani, 2007, ISBN 978-973-88590-2-9

– Colectiv INSEMEX – Cerinţe pentru instalaţiile din medii cu atmosferă explozivă,
altele decât minele, Editura INSEMEX, Petrosani, 2007, ISBN 978-973-88590-3-6

– Colectiv INSEMEX – Instalaţii utilizate în mine grizutoase, Editura INSEMEX, Petrosani, 2007, ISBN 978-973-88590-4-3

– Dr. ing. Jeana Ionescu – Perfecţionarea şi modernizarea tipurilor de protecţie aplicate echipamentelor electrice destinate mediilor potenţial explosive, Editura INSEMEX, Petrosani, 2007, ISBN 978-973-88590-5-0

– Dr. ing. Marius Darie – Sinteza optimală a structurii secţiilor de susţinere mecanizate miniere, Editura INSEMEX, Petrosani, 2007, ISBN 978-973-88590-6-7

– Dr. ing. Artur G. Găman- Principii, tehnici şi proceduri de intervenţie şi salvare în medii toxice/explozive/inflamabile,Editura INSEMEX, Petrosani, 2007,  ISBN 978-973-88590-9-8