Autor Colectiv – Lucrările Simpozionului Internaţional SESAM 2007, Editura INSEMEX, Petrosani, 2007, ISSN 1843-6226

– Dr. ing. Gabriel-Dragoş Vasilescu – Metode neconvenţionale de analiză şi evaluarea riscului profesional, Editura INSEMEX, Petrosani, 2007, ISBN 978-973-88590-0-5

– Dr. ing. Constantin Lupu – Metanul dîn minele de cărbune, Editura INSEMEX, Petrosani, 2007, ISBN 978-973-88590-1-2

– Dr. ing. Emilian Ghicioi – Metode de diagnosticare a explozoarelor, Editura INSEMEX, Petrosani, 2007, ISBN 978-973-88590-2-9

– Colectiv INSEMEX – Cerinţe pentru instalaţiile din medii cu atmosferă explozivă,
altele decât minele, Editura INSEMEX, Petrosani, 2007, ISBN 978-973-88590-3-6

– Colectiv INSEMEX – Instalaţii utilizate în mine grizutoase, Editura INSEMEX, Petrosani, 2007, ISBN 978-973-88590-4-3

– Dr. ing. Jeana Ionescu – Perfecţionarea şi modernizarea tipurilor de protecţie aplicate echipamentelor electrice destinate mediilor potenţial explosive, Editura INSEMEX, Petrosani, 2007, ISBN 978-973-88590-5-0

– Dr. ing. Marius Darie – Sinteza optimală a structurii secţiilor de susţinere mecanizate miniere, Editura INSEMEX, Petrosani, 2007, ISBN 978-973-88590-6-7

– Dr. ing. Artur G. Găman- Principii, tehnici şi proceduri de intervenţie şi salvare în medii toxice/explozive/inflamabile,Editura INSEMEX, Petrosani, 2007,  ISBN 978-973-88590-9-8

– Dr.ing. Attila Kovacs – Jocurile de artificii: organizare, realizare, măsuri tehnice şi de securitate, Editura INSEMEX, Petrosani, 2008, ISBN 978-973-88590-7-4

– Dr.ing. Doru Cioclea- Metode şi mijloace de prevenire şi combatere a combustiilor spontane în condiţiile aplicării metodei de exploatare cu subminare, Editura INSEMEX, Petrosani, 2008, ISBN 978-973-88590-8-1

– Dr.ing. Mihaela Paraian – Analiza si combaterea electricitatii statice in industrie in scopul reducerii riscului de explozii, Editura INSEMEX, Petrosani, 2008,

ISBN 978-973-88650-0-6

– Ing. Florin Păun,  dr.ing. Mihaela Părăian, dr.ing. Emilian Ghicioi, ing. Sorin sicoi, drd.ing. Leonard Lupu- Pericolul de aprindere a atmosferei explozive prin descărcări electrostatice de la om , Editura INSEMEX, Petrosani, 2008, ISBN 978-973-88650-2-0

– Dr.ing. Cristina Knebel, dr.ing. Octavia baron, drd.ing. Leonard Lupu – Riscul de aprindere si explozie al prafului de carbine, Editura INSEMEX, Petrosani, 2008,

ISBN 978-973-88650-3-7

– Dr. ing. Jeana Ionescu, drd.ing. Sorin Buruian, dr.ing. Marius Darie, dr.ing. Tiberiu Csaszar, ing. Adriana Andriş – Protecţia la explozie a aparaturii asociate capsulărilor presurizate de mari dimensiuni , Editura INSEMEX, Petrosani, 2008,

ISBN 978-973-88650-5-1

– Dr.ing. Darie Marius, dr.ing. Jeana Ionescu, drd.ing. Sorin Buruian, drd.ing. Tiberiu Csaszar, ing. Adirana Andris – Cabine ventilate mobile utilizate în atmosfere explozive, Editura INSEMEX, Petrosani, 2008, ISBN 978-973-88650-6-8

– Drd.ing. Niculina Vătavu, dr.ing. Emilian Ghicioi, dr.ing. Sorin Vătavu, drd.ing. Adrian Jurca, ing. Florina Muntean Berzan – Metode şi tehnici de încercare a materialelor electroizolante utilizate în construcţia echipamentelor destinate mediilor cu pericol de atmosferă potenţial explozivă , Editura INSEMEX, Petrosani, 2008, ISBN 978-973-88650-7-5

– Drd. ing. Tiberiu Csaszar, Drd.ing. Sorin Buruian, dr.ing. Jeana Ionescu, dr.ing. Marius Darie, ing. Adriana Andriş – Conceptul de magistrală de transmisie date în teren cu securitate intrinsecă, , Editura INSEMEX, Petrosani, 2008, ISBN 978-973-88650-8-2

– Dr.ing. Doru Cioclea, dr.ing. Ion Toth, dr.ing. Constantin Lupu, ing. Liviu Jurca, ing. Cornel Gligor – Susceptibilitatea carbunilor la combustia spontana, Editura INSEMEX, Petrosani, 2008, ISBN 978-973-88650-9-9

– Dr.ing. Spiridon  Simion, drd.ing. Sorin V. Simion – Prevenirea si reducerea zgomotului emis de procesele industriale miniere, Editura INSEMEX, Petrosani, 2008, ISBN 978-973-88753-0-2

– Dr.ing. Ladislau Kovacs, drd.ing. Marius Kovacs, ing. Ghorghe Gheţie – Solutii cadru de depoluare a aerului aplicate la sursele stationare din industria extractiva si de procesare a carbunelui energetic din Valea Jiului, Editura INSEMEX, Petrosani, 2008, ISBN 978-973-88753-1-9

– Dr.ing. Gabriel-Dragos Vasilescu – Metode de calcul probabilistic utilizate in diagnoza si prognoza riscului industrial, Editura INSEMEX, Petrosani, 2008,

ISBN 978-973-88753-2-6

– Dr.ing. Spiridon  Simion, drd.ing. Sorin V. Simion, dr.ing. Gabriel Dragoş Vasilescu- Cerinte de securitate pentru certificarea echipamentelor si utilajelor la zgomot, Editura INSEMEX, Petrosani, 2008, ISBN 978-973-88753-3-3

 

– Autor Colectiv – Lucrările Simpozionului Internaţional SESAM 2009Editura INSEMEX, Petrosani, 2009, ISBN 978-973-88653-5-7

– Dr.ing. Artur G. Gaman, dr.ing. Constantin Lupu, dr.ing. Daniel Pupăzan- Proceduri si regulamente ale formatiilor de interventie si exploatare in medii toxice / explozive /inflamabile, Editura INSEMEX, Petrosani, 2009, ISBN 978-973-88653-6-4

 

Dr. ing. Constantin Lupu, dr.ing.Ion Toth, dr.ing. Emilian Ghicioi, chim. Maria Prodan – Studiul exploziilor din minele de huilă, Editura INSEMEX, Petroşani, 2010, ISBN 978-973-88753-7-1