BREVETE DE INVENTIE

Nr.

crt.

Denumire invenţie Inventatori Nr. BI / data
1 Tester pentru verificarea explozoarelor miniere. Dr. ing. Ghicioi Emilian,

Dr. ing. Roman Eremia

Dr. ing. Părăian Mihaela,

Ing. Filipovici Adrian

121495 / 28.03.2008
2 Compoziţie utilizată la prevenirea focurilor endogene. Dr. ing. Toth Ion,

Dr. ing. Cioclea Doru

Dr. ing. Spiridon Simion,

Dr. ing. Jujan Constantin

121710 / 28.02.2008
3 Sistem de determinare a distribuţiei impulsului de curent în reţelele explozoare. Dr. ing. Ghicioi Emilian

Ing. Simion Virgil

121789 / 30.04.2008
4 Dispozitiv pentru purificarea gazelor de eşapament. Dr. ing. Toth Ion,

Dr. ing. Cioclea Doru

Dr. ing. Simion Spiridon,

Dr. chim. Baron Octavia

122104 / 30.12.2008
5 Aparat electric cu sursa autonoma de energie pentru prelevarea pulberilor din spatii industriale cu pericol de atmosphere explozive. Dr. ing. Spiridon Simion,

Dr. ing. Ladislau Kovacs

Dr. ing. Dragoş Vasilescu,

Drd. ing. Tiberiu Csaszar

123307/

30.06.2011

6 Aparat de limitare a supratensiunilor tranzitorii, generate de comutaţia în vid, pentru circuitele electirce de joasă tensiune. Dr. ing. Friedmann Martin

Prof.univ.dr.ing. Zoller Carol

Prep.univ. drd. ing. Dobra Remus

Dr. ing. Moldovan Iosif Lucian

125643/      30.12.2011
7 Aparat pneumatic pentru prelevarea pulberilor din spaţii industriale cu pericol de atmosphere explozive tip ARPSP – 8. Dr. ing. Spiridon Simion

Dr. ing. Ladislau Kovacs

Dr. ing. Dragoş Vasilescu

Ing. Gheorghe Gheţie

126333/      30.12.2011
8 Procedeu de prevenire a combustiilor spontane la minele de huilă.