BREVETE DE INVENTIE

Nr.

crt.

Denumire invenţie Inventatori Nr. BI / data
1 Tester pentru verificarea explozoarelor miniere. Dr. ing. Ghicioi Emilian,

Dr. ing. Roman Eremia

Dr. ing. Părăian Mihaela,

Ing. Filipovici Adrian

121495 / 28.03.2008
2 Compoziţie utilizată la prevenirea focurilor endogene. Dr. ing. Toth Ion,

Dr. ing. Cioclea Doru

Dr. ing. Spiridon Simion,

Dr. ing. Jujan Constantin

121710 / 28.02.2008
3 Sistem de determinare a distribuţiei impulsului de curent în reţelele explozoare. Dr. ing. Ghicioi Emilian

Ing. Simion Virgil

121789 / 30.04.2008
4 Dispozitiv pentru purificarea gazelor de eşapament. Dr. ing. Toth Ion,

Dr. ing. Cioclea Doru

Dr. ing. Simion Spiridon,

Dr. chim. Baron Octavia

122104 / 30.12.2008
5 Aparat electric cu sursa autonoma de energie pentru prelevarea pulberilor din spatii industriale cu pericol de atmosphere explozive. Dr. ing. Spiridon Simion,

Dr. ing. Ladislau Kovacs

Dr. ing. Dragoş Vasilescu,

Drd. ing. Tiberiu Csaszar

123307/

30.06.2011

6 Aparat de limitare a supratensiunilor tranzitorii, generate de comutaţia în vid, pentru circuitele electirce de joasă tensiune. Dr. ing. Friedmann Martin

Prof.univ.dr.ing. Zoller Carol

Prep.univ. drd. ing. Dobra Remus

Dr. ing. Moldovan Iosif Lucian

125643/      30.12.2011
7 Aparat pneumatic pentru prelevarea pulberilor din spaţii industriale cu pericol de atmosphere explozive tip ARPSP – 8. Dr. ing. Spiridon Simion

Dr. ing. Ladislau Kovacs

Dr. ing. Dragoş Vasilescu

Ing. Gheorghe Gheţie

126333/      30.12.2011
8 Procedeu de prevenire a combustiilor spontane la minele de huilă. Dr. ing. Toth Ion,

Dr. ing. Lupu Constantin,

Dr. ing. Cioclea Doru,

Ing. Chiuzan Emeric

Ing. Tamaş Dorel,

Ing. Marius – Simion Morar

126308/

28.12.2012

9 Aparat de şoc mecanic pentru condiţionarea articolelor pirotehnice. drd. ing. Edward Gheorghiosu,

dr. ing. Attila Kovacs,

drd. ing. Daniela Carmen Rus,

drd. ing. Cristian Cioară,

ing. Ilici Ştefan

128161/ 29.11.2013
10. Stand de încercare pentru determinarea câmpului electrostatic generat de o bandă de transport uşoară în funcţionare. ing. Florin Păun Adrian,

dr. ing. Mihaela Părăian,

dr. ing. Emilian Ghicioi,

ing. Sorin Sicoi

127990/

30.05.2018

11. Instalaţie automată de realizare a ciclurilor termice pentru condiţionarea îngrăşămintelor chimice cu conţinut ridicat de azot. drd. ing. Daniela Carmen Rus,

dr. ing. Attila Kovacs,

drd. ing. Edward Gheorghiosu,

drd. ing. Cristian Cioară

ing. Ilici Ştrefan

127875/ 28.06.2019

.

12 Sistem de închidere rapidă pentru lucrările miniere subterane. Dr. ing. Ghicioi Emilian

Dr. ing. Constantin Lupu

Dr. ing. Doru Cioclea

Dr. ing. Ion Toth

Dr. ing. Sorin Constantin Burian

Dr. ing. Artur George Găman

Dr. ing. Mihaela Părăian

Chimist Maria Prodan

Dr. ing. Jeana Ionescu

129843/

30.12.2019

13 Metodă  de  determinare    a  parametrilor  aerodinamici  Hse  şi  Rse, specifici   spaţiului   exploatat. Dr. ing. Cioclea Doru,

Dr. ing. Constantin Lupu,

Dr. ing. Toth Ion,

Ing. Ion Gherghe,

Drd. ing. Cristian Tomescu,

Ing. Corneliu Boantă

Ing. Florin Rădoi

128521/

30.03.2020

CERERI DE BREVETE

Nr.

crt.

Denumire invenţie Inventatori Nr. CBI
1. Metodă cadru pentru tehnologia de  prevenire a combustiilor spontane la exploatarea huilei cu banc subminat prin inertizare. dr. ing. Ion Toth,

dr. ing. Constantin Lupu,

dr. ing. Doru Cioclea,

drd. ing. Cristian Tomescu,

ing. Emeric Chiuzan

a 2011 00357
2. Metodă  de  determinare  cantitativă  a  debitului  de aer  pierdut  prin  spaţiul  exploatat. Dr. ing. Cioclea Doru,

Dr. ing. Constantin Lupu,

Dr. ing. Toth Ion,

Ing. Ion Gherghe,

Ing. Dorel Tamaş

Ing. Corneliu Boantă

Ing. Florin Rădoi

a 2011 01347

 

3. Metodă  de  determinare  a  debitului  de aer  pierdut  prin  spaţiul  exploatat. Dr. ing. Cioclea Doru,

Dr. ing. Constantin Lupu,

Dr. ing. Toth Ion,

Ing. Ion Gherghe,

Drd. ing. Cristian Tomescu,

Ing. Emeric Chiuzan

a 2012 00039

 

4. Stand pentru condiţionarea capselor detonante electrice/neelectrice la presiune hidrostatică şi temperatură. Drd. ing. Edward Jan Gheorghiosu

Dr. ing. Emilian Ghicioi

Dr. ing. Dragoş Vasilescu

Dr. ing. Attila Kovacs

Ing. Ilici Ştrefan

Drd. ing. Ilie – Ciprian Jitea

a 2014 00735
5. Metodă de determinare a structurii unei reţele de ventilaţie afectate de un fenomen de explozie. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

ing. Ion Gherghe

drd. ing. Florin Rădoi

ing. Corneliu Boantă

drd. ing. Marius Şuvar

a 2014 00841
6. Metodă de determinare a parametrilor funcţionali la nivelul staţiei principale de aeraj după producerea unui fenomen de explozie. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

ing. Ion Gherghe

dr. ing. Nicolae Ianc

ing. Adrian Matei

drd. ing. Nicolae Vlasin

a 2014 00842
7. Sursă de impulsuri scurte dreptunghiulare programabile de curent pentru încercarea componentelor barierelor de securitate din cadrul instalaţiilor de curenţi slabi din spaţiile cu pericol de atmosferă explozivă.

 

dr. ing. Darie Marius,

dr. ing. Sorin Constantin Burian,

dr. ing. Jeana Ionescu,

dr. ing. Tiberiu Csaszar,

dr. ing. Lucian Moldovan

dr. ing.Ioan Cosmin Colda

ing. Adriana Andriş

ing. Daniela Botar

a 2014 00943
8. Metodă de determinare a dispersiei gazelor la nivelul abatajelor după producerea unui fenomen de explozie. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

ing. Ion Gherghe

ing. Corneliu Boantă

ing. Emeric Chiuzan

ing. Dorel Tamas

a 2014 00952
9. Metodă de rezolvare apriori a unei reţele de aeraj afectată de un fenomen de explozie. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

ing. Ion Gherghe

drd. ing. Florin Rădoi

drd. ing. Cristian Tomescu

ing. Vlad Păsculecu

drd. ing. Marius Morar

a 2014 00953
10. Metodă de restabilire a unei reţele de aeraj afectate de o explozie pe baza traseelor critice. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

ing. Ion Gherghe

ing. Emeric Chiuzan

drd. ing. Cristian Tomescu

ing. Corneliu Boantă

drd. ing. Marius Şuvar

dr. ing. Vlad Păsculescu

a 2015 00163
11. Metodă de determinare a eficienţei reţelelor complexe de aeraj. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

ing. Ion Gherghe

drd. ing. Florin Rădoi

ing. Corneliu Boantă

dr. ing. Marius Darie

dr. ing. Cristian Tomescu

ing. Emeric Chiuzan

drd. ing. Marius Morar

a 2015 00740
12. Sistem integrat de măsurare simultană a vitezelor de propagare a frontului flacării şi a undei de presiune în cazul exploziilor. Dr. ing. Emilian Ghicioi

Dr. ing. George Artur Găman

Dr. ing. Lupu Constantin

Dr. ing. Sorin Burian

Dr. ing. Mihaela Părăian

Chimist Maria Prodan

Dan Sorin Gabor

Dr. ing. Vlad Păsculescu

Drd. ing. Nicolae Vlasin

Drd. chim. Andrei Szollosi – Mota

Drd. ing. Marius Şuvar

Drd. chim. Irina Vasilica Nălboc

a 2015 00739
13. Metodă  de  identificare a construcțiilor de aeraj critice la nivelul unei rețele complexe de aeraj. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. Nicolae Ianc

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

ing. Ion Gherghe

drd. ing. Florin Rădoi

ing. Adrian Matei

ing. Corneliu Boantă

a 2016 00391
14. Stand pentru determinarea limitelor de explozie pentru vaporii lichidelor inflamabile. Maria Prodan

Găman George Artur

Ghicioi Emilian

Lupu Constantin

Cioclea Doru

Păsculescu Vlad

Gabor Dan

Vlasin Nicolae

Jurca Adrian

Szollosi Mota Andrei

Nălboc Irina

Șuvar Marius

a 2016 00750
15. Stand pentru cercetarea imagistică a exploziilor de gaze. Vlasin Nicolae

Găman George Artur

Ghicioi Emilian

Lupu Constantin

Păsculescu Vlad

Pupăzan Gheorghe Daniel

Prodan Maria

Călămar Angelica Nicoleta

Cioclea Doru

Nălboc Irina

Șuvar Marius

Florea Gheorghe-Daniel

a 2016 00788
16. Metodă de eliminare a caracterului critic asociat construcțiilor de aeraj la nivelul unei rețele complexe. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. Nicolae Ianc

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

ing. Ion Gherghe

drd. ing. Florin Rădoi

ing. Adrian Matei

ing. Corneliu Boantă

ing. Emeric Chiuzan

dr. ing. Cristian Tomescu

ing. Marius Simion Morar

a 2016 00907
17. Metodă de caracterizare tridimensională a atmosferelor explozive. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

drd. ing. Ion Gherghe

drd. ing. Florin Rădoi

drd. ing. Corneliu Boantă

dr. ing. Nicolae Ianc

dr. ing. Cristian Tomescu

drd. ing. Adrian Matei

dr. ing. Marius Morar

a 2017 00455
18. Sistem universal pentru determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor explozive aer – substanţe inflamabile. Maria Prodan

Ghicioi Emilian

Găman George Artur

Lupu Constantin

Păsculescu Vlad

Vlasin Nicolae

Jurca Adrian

Călămar Angelica

Gabor Dan

Szollosi Mota Andrei

Nălboc Irina, Șuvar Marius

a 2017 00457
19. Avertizor prezenţă în proximitate a terminalelor mobile aflate în emisie utilizabil în atmosfere explozive. dr. ing. Darie Marius

dr. ing. Găman George Artur

dr. ing. Lupu Constantin

dr. ing. Ghicioi Emilian

dr. ing. Burian Sorin Constantin,

dr. ing. Csaszar Tiberiu,

dr. ing. Moldovan Lucian

dr. ing. Colda Ioan Cosmin

ing. Andriş Adriana

dr. ing. Fotău Dragos

ing. Botar Daniela

dr. ing. Grecea Dănuţ

Lăban Cristian

Pupăzan Daniela

a 2017 00612
20. Stand de încercare la aprindere a componentelor mici din echipamentele destinate utilizării în atmosfere explozive. ing. Andris Adriana

dr. ing. Găman George Artur

dr. ing. Lupu Constantin

dr. ing. Ghicioi Emilian

dr. ing. Burian Sorin Constantin,

dr. ing. Darie Marius

dr. ing. Csaszar Tiberiu,

dr. ing. Moldovan Lucian

dr. ing. Colda Ioan Cosmin

ing. Botar Daniela

dr. ing. Grecea Dănuţ

ing. Gabor Dan

ing. Pupăzan Gabriela

a 2017 00616
21. Metodă de determinare a timpului critic specific unei atmosfere potenţial explozive. dr. ing. Doru Cioclea

dr. ing. George Artur Găman

dr. ing. Constantin Lupu

dr. ing. Emilian Ghicioi

drd. ing. Ion Gherghe

dr. ing. Darie Marius

drd. ing. Florin Rădoi

drd. ing. Corneliu Boantă

dr. ing. Nicolae Ianc

drd. ing. Emeric Chiuzan

dr. ing. Cristian Tomescu

drd. ing. Adrian Matei

dr. ing. Marius Simion Morar

drd.ing. Răzvan Drăgăoscu

a 2017 00897
22. Stand de determinare a produsilor de reacţie generaţi de materiale solide combustibile. dr. ing. Ghicioi Emilian

dr. ing. Găman George Artur

dr. ing. Maria Prodan

dr. ing. Szollosi Mota Andrei

dr. ing Lupu Constantin

dr. ing. Burian Sorin Constantin,

dr. ing. Păsculescu Vlad

dr. ing. Cioclea Doru

dr. ing. Nălboc Irina

drd. fiz. Șuvar Niculina Sonia

dr. ing. Vlasin Nicolae

dr. ing. Şuvar Marius

drd. ing. Rădoi Florin

drd. ing. Chiuzan Emeric

ing. Florea Gheorghe Daniel

drd. ing. Drăgoescu Răzvan

a 2017 00929
23. Stand de încercări pentru testarea rezistenţei la temperatură şi inflamabilitate a aparatelor izolante cu circuit deschis. Dr. ing. Irimia Alin

Dr.ing.Găman George Artur

Dr.ing. Ghicioi Emilian

Dr.ing. Pupăzan Daniel

Dr.ing.Darie Marius

Dr.ing.Moldovan Iosif Lucian

Dr.ing.Gabor Dan Sorin

Dr.ing.Vătavu Niculina

Dr.ing.Părăian Mihaela

Dr.ing. Magyari Mihai

Dr.ing. Grecea Dănuț Nicolae

Dr.ing.Csaszar Tiberiu Atila

Dr.ing.Jurca Adrian Marius

Dr.ing.Păun Florin Adrian

Dr.ing.Colda Ioan Cosmin

a 2018 00892
24. Stand pentru determinarea temperaturii de autoaprindere Ti a lichidelor inflamabile cu vâscozitate ridicată. Dr.ing.Ghicioi Emilian

Dr.ing.Găman George Artur

Dr.ing. Pupăzan Gheorghe Daniel

Dr.ing. Călămar Angelica-Nicoleta

Drd.ing. Vlasin Nicolae -Ioan

Dr.ing. Păsculescu Vlad Mihai

Ing. Nicolescu Cristian

Ing. Laszlo Robert

Dr.ing. Burian Constantin Sorin

Jr. Manea Florin

Ing. Florea Gheorghe-Daniel

Dr.ing.chim. Nălboc Vasilica Irina

Dr.chim.Szollosi-Moța Andrei

Dr.ing. Șuvar Marius Cornel

Dr.ing. Gheorghiosu Edward-Jan

Dr.ing. Kovacs Attila

Ing. Simion Alexandru Florin

Dr.ing. Morar Marius Simion

a 2018 00910
25. Stand pentru aprinderea atmosferei explozive praf/aer prin descărcări electrostatice capacitive. Drd.ing.Gabor Dan Sorin

Dr.ing.Găman George Artur

Dr.ing.Ghicioi Emilian

Dr.ing.Pupăzan Daniel

Dr.ing.Darie Marius

Dr.ing.Lucian Moldovan

Dr.ing.Irimia Alin

Dr.ing. Vătavu Niculina

Dr.ing. Părăian Mihaela

Dr.ing. Magyari  Mihai

Dr.ing. Grecea Dănuț Nicolae

Dr.ing. Csaszar Tiberiu Atila

Dr.ing. Jurca Adrian Marius

Dr.ing. Păun Florin Adrian

Dr.ing. Colda Ioan Cosmin

a 2018 00934
26. Sistem de monitorizare și înregistrare continuă a parametrilor exploziilor de gaze. Dr.ing. Vlasin Nicolae-Ioan

Dr.ing.Găman George Artur

Dr.ing.Ghicioi Emilian

Dr.ing. Pupăzan Gheorghe Daniel

Dr.ing. Călămar Angelica-Nicoleta

Dr.ing. Păsculescu Vlad Mihai

Ing. Nocolescu Cristian

Ing. Laszlo Robert

Dr.ing. Burian Constantin Sorin

Jr. Manea Florin

Ing. Florea Gheorghe-Daniel

Dr.ing.chim. Nălboc Vasilica Irina

Dr.chim.Szollosi-Moța Andrei

Drd.ing. Șuvar Marius Cornel

Ing. Vass Zoltan

Tuhuț Ligia – Ioana

Ing. Simion Alexandru Florin

Dr.ing. Morar Marius Simion

a 2018 00933
27. Metodă de prevenire a combustiilor spontane în minele de cărbune și depozite de suprafață, prin termografie aplicată în industria extractivă.

 

Dr. ing. Tomescu Ion-Cristian

Dr.ing. Cioclea Doru

Dr.ing.Găman George Artur

Dr.ing.Ghicioi Emilian

Drd.ing. Gherghe Ion

Drd.ing. Emeric Chiuzan

Dr.ing. Toth Lorand

Dr.chim.Szollosi-Moța Andrei

Dr.ing. Rădoi Gheorghe Florin

Drd.ing. Boantă Corneliu Dănuț

Dr.ing. Morar Marius Simion

Dr.ing. Ianc Nicolae

Drd.ing. Matei Adrian

Drd.ing. Drăgoescu Răzvan

a 2018 00932
28. Stand computerizat pentru prepararea unui amestec de gaze inflamabile/

toxice/asfixiante.

 

Drd.ing. Șimon Marinică Adrian Bogdan

Dr.ing.Găman George Artur

Dr.ing.Ghicioi Emilian

Dr.ing. Pupăzan Gheorghe Daniel

Dr.ing. Călămar Angelica-Nicoleta

Dr.ing. Păsculescu Vlad Mihai

Dr.ing. Vlasin Nicolae-Ioan

Drd. ing. Laszlo Robert

Dr.ing. Burian Constantin Sorin

Ing. Florea Gheorghe-Daniel

Dr. ing. Prodan Maria

Dr.ing. Cioclea Doru

Dr.ing. Șuvar Marius Cornel

Ing. Vass Zoltan

Dr. ing. Moldovan Lucian

Dr.ing.Simion Alexandru Florin

a 2019 00807
                                                           

 

29

Metodă de determinare invazivă continuă a vitezei aerului Dr.ing. Cioclea Doru

Dr.ing. Emeric Chiuzan

Dr.ing.Găman George Artur

Dr.ing.Ghicioi Emilian

Dr.ing. Gherghe Ion

Dr.ing. Rădoi Gheorghe Florin

Dr.ing. Boantă Corneliu Dănuț

Dr.ing. Ianc Nicolae

Dr. ing. Tomescu Cristian

Dr.ing. Morar Marius Simion

Drd.ing. Matei Adrian

Drd.ing. Drăgoescu Răzvan

A 2020 00338
 

 

30

Sistem de determinare  continuă a vitezei aerului.

 

Dr.ing. Cioclea Doru

Dr.ing. Emeric Chiuzan

Dr.ing.Găman George Artur

Dr.ing.Ghicioi Emilian

Dr.ing. Gherghe Ion

Dr.ing. Rădoi Gheorghe Florin

Dr.ing. Boantă Corneliu Dănuț

Dr.ing. Ianc Nicolae

Dr. ing. Tomescu Cristian

Dr.ing. Morar Marius Simion

Drd.ing. Matei Adrian

Drd.ing. Drăgoescu Răzvan

A 2020 00369
Nr.

crt.

Denumire invenţie EPO Autori Nr.
1. Dispozitiv de izolare ultrarapidă a galeriei (Ultrafast gallery insulation device)

 

Emilian Ghicioi,

George Artur Gaman,

Doru Cioclea,

Sorin Burian,

Constantin Lupu,

Mihaela Paraian,

Maria Prodan,

Jeana Ionescu,

Ion Toth

EP3000964/

EP 14186718.4

 
Nr.

crt.

Denumire invenţie EPO Autori Nr.
1. Dispozitiv de izolare ultrarapidă a galeriei

 

Emilian Ghicioi,

George Artur Gaman,

Doru Cioclea,

Sorin Burian,

Constantin Lupu,

Mihaela Paraian,

Maria Prodan,

Jeana Ionescu,

Ion Toth

EP3000964
Ultrafast gallery insulation device. Dr. ing. Emilian Ghicioi

Dr. ing. Constantin Lupu

Dr. ing. Doru Cioclea

Dr. ing. Ion Toth

Dr. ing. Sorin Constantin Burian

Dr. ing. Artur George Găman

Dr. ing. Mihaela Părăian

Chimist Maria Prodan

Dr. ing. Jeana Ionescu

 

EP 14186718.4