CARIERA

Metodologie de concurs (link)

10 11 2020

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani, scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea de C-D, cu contract pe durată  determinată – 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează :

  • 1 post de inginer automatist – asistent de cercetare științifică, în domeniul ingineria sistemelor (specializarea automatică şi informatică aplicată), în cadrul Departamentului Securitatea Resurselor Minerale (D.S.R.M.) – Laborator Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială (L.S.M.V.I.).

-detalii concurs-

06 11 2020

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post de muncitor – manipulant mărfuri, cu contract individual de muncă pe durată determinată – 12 luni, cu normă întreagă ( 8 ore / zi şi 40 ore / săptămană), după cum urmează :

  • 1 post de manipulant mărfuri – în cadrul Departamentului Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice (D.S.E.A.P.) – Laborator Materii Explozive şi Articole Pirotehnice (L.M.E.A.P.).

-detalii concurs-

06 03 2020

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, organizează concurs în vederea ocupării 1 post cu studii medii în activitatea de C-D, cu contract individual de muncă pe durată determinată – 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează:

  • 1 post de tehnician stagiar (T.S.), în cadrul Departamentului Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive (D.S.I.E.A.) – Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi (L.E.E.Ex.C.S.).

-detalii concurs-

01 10 2019

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, cu sediul în Petroșani, str. G-ral. Vasile Milea, nr. 32 – 34, cod 332047, Jud. Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea a 6 posturi de Cercetător științific gradul II (C.S. II)</