CARIERA

Metodologie de concurs (link)

06 03 2020

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, organizează concurs în vederea ocupării 1 post cu studii medii în activitatea de C-D, cu contract individual de muncă pe durată determinată – 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează:

 • 1 post de tehnician stagiar (T.S.), în cadrul Departamentului Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive (D.S.I.E.A.) – Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi (L.E.E.Ex.C.S.).

-detalii concurs-

01 10 2019

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, cu sediul în Petroșani, str. G-ral. Vasile Milea, nr. 32 – 34, cod 332047, Jud. Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea a 6 posturi de Cercetător științific gradul II (C.S. II), cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă.

-detalii concurs-

01 10 2019

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, cu sediul în Petroșani, str. G-ral. Vasile Milea, nr. 32 – 34, cod 332047, Jud. Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea a 9 posturi de Cercetător științific gradul I (C.S.I), cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă.

-detalii concurs-

20 09 2019

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, cu sediul în Petroșani, str. G-ral. Vasile Milea, nr. 32 – 34, cod 332047, Jud. Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea a 6 posturi de Cercetător științific gradul II (C.S.II), cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă.

-detalii concurs-

14 02 2019

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii superioare in activitatea C-D, cu contract pe durata determinata-12 luni, cu norma intreaga, după cum urmează :

 • 1 post de inginer asistent de cercetare științifică, în domeniul Electromecanic (Specializarea Tehnologii si Echipamente Neconventionale), in cadrul departamentului Securitatea Explozivilor si Articolelor Pirotehnice (D.S.E.A.P.) – laborator Tehnici de Impuscare (L.T.I.)

-detalii concurs-

05 02 2019

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani scoate la concurs 2 posturi cu studii superioare in activitatea C-D, cu contract pe durata nedeterminata, după cum urmează :

 • 1 post de inginer asistent de cercetare științifică, în domeniul Mine, Petrol și Gaze (Specializarea Topografie Minieră), în cadrul departamentului Securitate Industrială (D.S.I.) – laborator Protecția Mediului (L.P.M.);
 • 1 post de inginer asistent de cercetare științifică, în domeniul Inginerie civilă (Specializarea Construcții Miniere), în cadrul laboratorului Cooperări și Proiecte Internaționale (L.C.P.I.).

-detalii concurs-

21 noiembrie 2018

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani scoate la concurs un post cu studii medii sau gimnaziale  în activitatea administrativă, pe durată determinată – 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează :

 • 1 post de îngrijitor clădiri – în cadrul Compartimentului Logistică, Prototipuri, Întreţinere (C.L.P.I.) .

-detalii concurs-

25 septembrie 2018

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea administrativă, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, după cum urmează :

 • 1 post de economist – în cadrul Direcției Economic, Comercială (D.E.C.) – Compartiment Plan, Dezvoltare, Marketing (C.P.D.M.).

-detalii concurs-

5 septembrie 2018

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii superioare in activitatea administrativa, cu contract pe durată  nedeterminată, cu norma intreaga, dupa cum urmeaza:

 • 1 post de cercetător ştiinţific gradul III (C.S.III), în domeniul electromecanic (specializarea electromecanică), în cadrul departamentului Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive (D.S.I.E.A.) – laborator Echipamente Electrice Ex de Putere (L.E.E.Ex.P.).

-detalii concurs-

17 iulie 2018

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii superioare in activitatea administrativa, cu contract pe durată  determinata -12 luni, cu norma intreaga, dupa cum urmeaza:

 • 1 post de inginer mecanic, in cadrul Directiei Economic, Comerciala (D.E.C.) – Compartimentul Achizitii, Investitii (C.A. Inv.)

-detalii concurs-

06 iunie 2018

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post Inginer – asistent de cercetare stiintifica, cu contract pe durată  determinata -12 luni, cu norma intreaga, dupa cum urmeaza:

 • 1 post de inginer -asistent de cercetare stiintifica (A.C.S.), in domeniul Inginerie Industriala (specializarea Ingineria Securitatii in Industrie), in cadrul Comartimentului Calitate, Metrologie, S.S.M. ( C.C.M. S.S.M)

-detalii concurs-

19 aprilie 2018

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani scoate la concurs 7 posturi de Cercetător științific gradul II (C.S. II), cu contract pe durată  nedeterminată, cu normă întreagă.

CRITERII  MINIME OBLIGATORII:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/ 2003 privind Statutul personalului de Cercetare – Dezvoltare, art. 16, alin 3, pct. d) și a Ordinului nr. 6129 / 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare:

─ Să aibă activitate de C-D în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 8 ani și titlul științific de doctor ; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de minim 12 ani în profilul postului.

─ Personalul de C-D sau din învățământul superior care îndeplinește condițiile de studii, cu o activitate deosebită în domeniul postului pentru care concurează, demonstrată prin lucrări de specialitate de valoare națională și internațională, poate să se prezinte cu aprobarea Consiliului Științific la concurs, cu reducerea condițiilor de vechime precizate mai sus.

─ Candidații vor face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege (conform Ordinului nr. 6129 / 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare).

-detalii concurs-

03 aprilie 2018

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani scoate la concurs 6 posturi cu studii superioare  în activitatea de C-D, cu contract pe durată  nedeterminată, cu normă întreagă, după cum urmează :

  • 1 post de cercetător ştiinţific gradul III (C.S.III), în domeniul mine (specializarea exploatări miniere subterane), în cadrul departamentului Securitatea Resurselor Minerale (D.S.R.M.) – Laborator Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială (L.S.M.V.I.).
  • 1 post de cercetător ştiinţific gradul III (C.S.III), în domeniul mecanic (specializarea maşini şi instalaţii miniere), în cadrul departamentului Securitatea Resurselor Minerale (D.S.R.M.) – Laborator Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială (L.S.M.V.I.)
  • 1 post de cercetător ştiinţific gradul III (C.S.III), în domeniul electromecanic (specializarea electromecanică), în cadrul compartimentului Calitate, Metroloie, S..S.M. (C.C.M.S.S.M.) .
  • 1 post de cercetător ştiinţific gradul III (C.S.III), în domeniul inginerie electrică (specializarea energetică industrială), în cadrul departamentului Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive (D.S.I.E.A.) – laborator Echipamente Electrice Ex de Putere (L.E.E.Ex.P.)
  • 1 post de cercetător ştiinţific gradul III (C.S.III), în domeniul ingineria mediului (specializarea ingineria şi protecţia mediului în industrie), în cadrul departamentului Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice (D.S.E.A.P.) – laborator Materii Explozive şi Articole Pirotehnice (L.M.E.A.P.)
  • 1 post de cercetător ştiinţific gradul III (C.S.III), în domeniul mine (specializarea mine), în cadrul departamentului Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice (D.S.E.A.P.) – laborator Tehnici de Împuşcare (L.T.I.)

                       

-detalii concurs-

21 martie 2018

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani scoate la concurs 7 posturi cu studii superioare  în activitatea de C-D, cu contract pe durată  nedeterminată, cu normă întreagă, după cum urmează :

 • 1 post de cercetător ştiinţific (C.S.), în domeniul inginerie mecanică (specializarea echipamente pentru procese industriale), în cadrul Departamentului Securitate Industrială (D.S.I.) – Laborator Riscuri Salvare (L.R.S.).
 • 1 post de cercetător ştiinţific (C.S.), în domeniul sociopsihopedagogie (specializarea psihosociologie), în cadrul Departamentului Securitate Industrială (D.S.I.) – Laborator Riscuri Salvare (L.R.S.).
 • 1 post de cercetător ştiinţific (C.S.), în domeniul mine (specializarea exploatări miniere subterane), în cadrul Departamentului Securitate Industrială (D.S.I.) – Laborator Riscuri Salvare (L.R.S.).
 • 1 post de cercetător ştiinţific (C.S.), în domeniul mine, petrol şi gaze (specializarea inginerie minieră), în cadrul departamentului Securitatea Resurselor Minerale (D.S.R.M.) – Laborator Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială (L.S.M.V.I.).
 • 1 post de cercetător ştiinţific (C.S.), în domeniul ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor (specializarea automatică şi informatică industrială), în cadrul departamentului Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive (D.S.I.E.A.) – laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi (L.E.E.Ex.C.S.).
 • 1 post de cercetător ştiinţific (C.S.), în domeniul mine, petrol şi gaze (specializarea inginerie minieră), în cadrul departamentului Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive (D.S.I.E.A.) – laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale şi EIP (L.E.N.Ex.E.M. EIP).
 • 1 post de cercetător ştiinţific (C.S.), în domeniul inginerie mecanică (specializarea maşini şi echipamente miniere), în cadrul departamentului Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice (D.S.E.A.P.) – laborator Tehnici de Împuşcare (L.T.I.)

                       

-detalii concurs-

14 martie 2018

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani scoate la concurs 5 posturi cu studii superioare  în activitatea de C-D, cu contract pe durată  nedeterminată, cu normă întreagă, după cum urmează :

  • 1 post de fizician asistent de cercetare științifică, (specializarea matematică- fizică),  în cadrul Departamentului Securitatea Resurselor Minerale (D.S.R.M.) – Laborator Analize Fizico-Chimice (L.A.F.C.);
  • 1 post de inginer mecanic asistent de cercetare științifică, (specializarea mașini și instalații miniere), în cadrul Departamentului Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive (D.S.I.E.A.) – Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale şi EIP (L.E.N.Ex.E.M.-EIP);
  • 1 post de inginer asistent de cercetare științifică, în domeniul inginerie electrică (specializarea electromecanică), în cadrul Departamentului Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive (D.S.I.E.A.) – Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi (L.E.E.Ex.C.S.);
  • 1 post de inginer asistent de cercetare științifică, în domeniul știința sistemelor și a calculatoarelor, (specializarea automatică și informatică industrială), în cadrul Laboratorului Tehnologia Informaţiei (L.I.T.);
  • 1 post de informatician asistent de cercetare științifică, domeniul Informatică (specializarea informatică), în Laboratorul Simulări Computerizate (L.S.C.), în cadrul proiectului de cercetare din PNCDI 3, contract nr. PCCDI 15 / 01.03.2018.

-detalii concurs-

30 ianuarie 2018

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post de muncitor calificat  în activitatea administrativă, pe durată determinată – 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează:

 • 1 post de sudor (electric si autogen) – în cadrul compartimentului Logistică, Prototipuri, întreţinere (C.L.P.I.).

-detalii concurs-

21 DECEMBRIE 2017

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea de C-D, cu contract pe durată  nedeterminată, cu normă întreagă, după cum urmează :

 • 1 post de inginer minier – asistent de cercetare științifică, în cadrul Departamentului Securitate Industrială (D.S.I.) – Laborator Riscuri Salvare (L.R.S.).

-detalii concurs-

21 decembrie 2017

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea administrativă, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, după cum urmează :

 • 1 post de auditor intern – în cadrul compartimentului Audit Intern (C.A.I.) 

Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul institutului se face în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului în ziar (până la data de 05.01.2018), ora 16.00.

Concursul se va desfăşura în data de 10.01.2018, ora 10.30  la sediul institutului.

Detalii şi informaţii suplimentare privind concursul se pot obţine de la sediul institutului Comp. Resurse Umane – ing. Olga Miclea, tel. 0254 / 541621- 541622, int. 192.

20 decembrie 2017

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea administrativă, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, după cum urmează :

 • 1 post de economist – în cadrul Direcției Economic, Comercială (D.E.C.) – Compartiment Financiar, Contabilitate (C.F.C.).

-detalii concurs-

15 decembrie 2017

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani, scoate la concurs 1 post cu studii superioare în activitatea de C-D, cu contract pe durată  determinată – 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează :

 • 1 post de inginer – asistent de cercetare științifică, în domeniul Mine (specializarea Exploatări Miniere Subterane), în cadrul Departamentului Securitatea Explozivilor și Articolelor Pirotehnice (D.S.E.A.P.) – Laborator Tehnici de Împușcare (L.T.I.).

-detalii concurs-

28 iulie 2017

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă  – INSEMEX Petroşani scoate la concurs 1 post cu studii medii în activitatea administrativă, pe durată determinată – 12 luni, cu normă întreagă, după cum urmează:

 • 1 post de maistru electromecanic – în cadrul compartimentului Logistică, Prototipuri, întreţinere (C.L.P.I.).

-detalii concurs-