Simulări computerizate ale exploziilor de metan, ISBN 978-606-8761-40-4

Autori: Nicolae Ioan Vlasin

Utilizarea programelor specializate pentru modelarea rețelei de aeraj aferente Exploatării Miniere Uricani, ISBN 978-606-8761-