COMPARTIMENTE

Compartiment Calitate, Metrologie, SSM – şef Compartiment: dr. ing. Marius Morar

Compartiment Financiar-Contabilitate – şef Compartiment: ec. Mihaela Dalea

Compartiment Resurse umane, Protocol, Arhiva – şef Compartiment: ing Olga Miclea

Compartiment Plan-Dezvoltare-Marketing – şef Compartiment: ing. Emilia Erenţ

Compartiment Achiziţii-Investiţii – şef Compartiment: ec. Camelia Prodan

Compartiment Logistică, Întreţinere, Prototipuri – şef Compartiment: ing. Cătălin Moroti

 Oficiul Juridic – Şef Oficiul Juridic – jr. Florin Manea

Audit Intern – Şef Audit Intern – ec. Adela Jujan

Compartiment Consilieri – Consilier Dr. Ing. Constantin Lupu