CONSILIU ȘTIINȚIFIC

Preşedinte

dr.ing. Daniel PUPĂZAN,Director Tehnic /şef Departament Securitate Industrială, cercetător ştiinţific gradul I

Vicepreşedinte

dr.ing. Emilian GHICIOI, Director Ştiinţific INCD INSEMEX, cercetător ştiinţific gradul I

Membri:  

dr.ing. George Artur GĂMAN, Director General INCD INSEMEX, cercetător ştiinţific gradul I

dr.ing. Doru CIOCLEA, șef Departament Securitatea Resurselor Minerale, cercetător ştiinţific gradul I

dr.chim. Maria PRODAN, şef Laborator de Analize Fizico – Chimice, cercetător ştiinţific gradul II

dr.ing. Angelica CĂLĂMAR șef Laborator Protecţia Mediului, cercetător ştiinţific gr. I

dr.ing. Lorand TOTH, Laborator Protecţia Mediului, cercetător ştiinţific gradul I

dr.ing. Sorin BURIAN şef Departament Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozie, cercetător ştiinţific gradul I

dr.ing. Mihai MAGYARI, şef Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere, cercetător ştiinţific gradul I

dr.ing. Lucian MOLDOVAN, şef SECEEX, cercetător ştiinţific gradul I

dr.ing. Mihaela PĂRĂIAN, şef Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale şi EIP – cercetător ştiinţific gradul I

dr.ing. Attila KOVACS, şef Laborator Tehnici de Împuşcare, cercetător ştiinţific gradul I

dr.ing. Gabriel VASILESCU, şef Laborator Materii Explozive şi Articole Pirotehnice, cercetător ştiinţific gradul I

Secretar:  Emilia ERENŢ, sef Compartiment, Plan, Dezvoltare, Marketing