Departamentul Securitatea Instalatiilor si Echipamentelor Antiexplozive

Departamentul Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive  funcţionează în cadrul INCD-INSEMEX Petroşani şi are în componenţă trei laboratoare:

–    un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele electrice Ex de putere;

–     un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele electrice Ex de curenţi slabi;

–     un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele neelectrice Ex, electrostatică şi EIP

–