Departamentul Securitatea Instalatiilor si Echipamentelor Antiexplozive

Departamentul Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive  funcţionează în cadrul INCD-INSEMEX Petroşani şi are în componenţă trei laboratoare:

–    un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele electrice Ex de putere;

–     un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele electrice Ex de curenţi slabi;

–     un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele neelectrice Ex, electrostatică şi EIP

–     activitate de cercetare

–     activitate de evaluare în vederea certificării echipamentelor tehnice în conformitate cu Directiva 2014/34/UE (transpusă prin HG 245/2016)

–     activităţii de evaluare şi certificare a conformităţii produselor din domeniul Regulamentului 2016/425 „Echipamente individuale de protecţie”

–     activitate de certificare echipamente Ex

–     activitate de evaluare in situ pentru instalaţiile tehnice în conformitate cu Normativul NEx 01-06/2007

–     activitate de autorizare personal:

  • Instruire și evaluare în vederea autorizării/reautorizării persoanelor cu responsabilități privind activitățile de proiectare și producție a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive;
  • Instruire și evaluare în vederea autorizării/reautorizării persoanelor cu responsabilități privind activitățile de proiectare instalații Ex, montare / punere în funcțiune / utilizare / exploatare / inspecție / întreținere / reparare echipamente și instalații Ex destinate utilizării în atmosfere potențial explozive;
  • Instruire și evaluare în vederea autorizării/reautorizării persoanelor cu responsabilități pe linia desfășurării unor activități în legătură cu echipamentele tehnice și instalațiile electromecanice destinate utilizării în atmosferele potențial explozive din minele grizutoase.

 

Instruire și evaluare în vederea autorizării/reautorizării persoanelor cu responsabilități privind activitățile de proiectare și producție a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

Responsabil domeniu: dr. ing. Sorin Burian
Nr. tel. : 0727.200 777
Adresa de e-mail: Sorin.Burian@insemex.ro
Scurtă descriere a domeniului: Instruire și evaluare în vederea autorizării/reautorizării persoanelor cu responsabilități privind activitățile de proiectare și producție a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive” este un domeniu care se referă la activitatea de instruire şi examinare în vederea autorizării persoanelor cu responsabilităţi privind activităţile de proiectare şi producţie a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate să funcţioneze în mediu cu pericol de atmosfere potenţial explozive
Durata instruirii și evaluării: Instruire (Seminarizare): 3 zile

Evaluare (Examinare): 2 zile

Notă: Prezentarea la evaluare (examinare) a personalului care a parcurs etapa de instruire (seminarizare) se poate face după minim o lună de la participarea la instruire (seminarizare).

Frecvenţa cu care se organizează: Lunar
Documentul ce se emite la finalul evaluării: Autorizație
Valabilitatea documentului emis: 3 ani
Cerinţe pentru participare la instruire și evaluare: ·         Să fie angajat în domeniul pentru care se solicită autorizarea;

·         Persoana înscrisă trebuie să aibă pregătire/calificare în domeniul tehnic și vechime de cel puțin 1 an ȋn domeniul pentru care solicită autorizarea (echipamente şi sisteme  protectoare destinate să funcţioneze în mediu cu pericol de atmosfere potenţial explozive) sau ȋn domeniul tehnic.

·         Pentru activitatea de proiectare ȋn domeniul reglementat, persoana înscrisă trebuie să aibă absolvite studii tehnice superioare.

Documente necesare a fi prezentate la înscriere: Solicitare oficială de la persoana juridică angajatoare în care se va preciza: numele și prenumele complet ale persoanei înscrise, funcția ocupată de aceasta în cadrul societății și vechimea în muncă deținută de persoana înscrisă ȋn domeniul pentru care solicită autorizarea sau ȋn domeniul tehnic
Documente necesare a fi prezentate la instruire și evaluare: ·         Cartea de identitate;

·         Copia documentului care atestă pregătirea / calificarea în domeniul tehnic, în baza căruia persoana este angajată pe funcția actuală;

·         Dovada achitării contravalorii lucrărilor de instruire / evaluare;

·         Pentru etapa de evaluare (examinare) este obligatorie prezentarea caietului de practică (proiectului, după caz).

 

Instruire și evaluare în vederea autorizării/reautorizării persoanelor cu responsabilități privind activitățile de proiectare instalații Ex / montare / punere în funcțiune / utilizare / exploatare / inspecție / întreținere / reparare echipamente și instalații Ex destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

Responsabil domeniu: dr. ing. Sorin Burian
Nr. tel. : 0727.200 777
Adresa de e-mail: Sorin.Burian@insemex.ro
Scurtă descriere a domeniului: Instruire și evaluare în vederea autorizării/reautorizării persoanelor cu responsabilități privind activitățile de proiectare instalații Ex / montare / punere în funcțiune / utilizare / exploatare / inspecție / întreținere / reparare echipamente și instalații Ex destinate utilizării în atmosfere potențial explozive” este un domeniu care se referă la activitatea de instruire şi examinare în vederea autorizării persoanelor cu responsabilităţi privind activităţile de proiectare instalații Ex, montare / punere în funcțiune / utilizare / exploatare / inspecție / întreținere / reparare echipamente și instalații Ex destinate să funcţioneze în mediu cu pericol de atmosfere potenţial explozive
Durata instruirii și evaluării: Instruire (Seminarizare): 3 zile

Evaluare (Examinare): 2 zile

Notă: Prezentarea la evaluare (examinare) a personalului care a parcurs etapa de instruire (seminarizare) se poate face după minim o lună de la participarea la instruire (seminarizare).

Frecvenţa cu care se organizează: Lunar
Documentul ce se emite la finalul evaluării: Autorizaţie
Valabilitatea documentului emis: 3 ani
Cerinţe pentru participare la instruire și evaluare: ·         Să fie angajat în domeniul pentru care se solicită autorizarea;

·         Persoana înscrisă trebuie să aibă pregătire/calificare în domeniul tehnic și vechime de cel puțin 1 an ȋn domeniul pentru care solicită autorizarea (echipamente și instalații Ex destinate utilizării în atmosfere potențial explozive) sau ȋn domeniul tehnic.

·         Pentru activitatea de proiectare ȋn domeniul reglementat, persoana înscrisă trebuie să aibă absolvite studii tehnice superioare.

Documente necesare a fi prezentate la înscriere: Solicitare oficială de la persoana juridică angajatoare în care se va preciza: numele și prenumele complet ale persoanei înscrise, funcția ocupată de aceasta în cadrul societății și vechimea în muncă deținută de persoana înscrisă ȋn domeniul pentru care solicită autorizarea sau ȋn domeniul tehnic
Documente necesare a fi prezentate la instruire și evaluare: ·         Cartea de identitate;

·         Copia documentului care atestă pregătirea / calificarea în domeniul tehnic, în baza căruia persoana este angajată pe funcția actuală;

·         Dovada achitării contravalorii lucrărilor de instruire / evaluare;

·         Pentru etapa de evaluare (examinare) este obligatorie prezentarea caietului de practică (proiectului, după caz).

 

Instruire și evaluare în vederea autorizării/reautorizării persoanelor cu responsabilități pe linia desfășurării unor activități în legătură cu echipamentele tehnice și instalațiile electromecanice destinate utilizării în atmosferele potențial explozive din minele grizutoase

Responsabil domeniu: dr. ing. Sorin Burian
Nr. tel. : 0727.200 777
Adresa de e-mail: Sorin.Burian@insemex.ro
Scurtă descriere a domeniului: Instruire și evaluare în vederea autorizării/reautorizării persoanelor cu responsabilități pe linia desfășurării unor activități în legătură cu echipamentele tehnice și instalațiile electromecanice destinate utilizării în atmosferele potențial explozive din minele grizutoase” este un domeniu care se referă la activitatea de instruire şi examinare în vederea autorizării persoanelor cu responsabilităţi pe linia desfășurării unor activități în legătură cu echipamentele tehnice și instalațiile electromecanice destinate utilizării în atmosferele potențial explozive din minele grizutoase
Durata instruirii și evaluării: Instruire (Seminarizare): 2 zile

Evaluare (Examinare): 1 zi

Notă: Prezentarea la evaluare (examinare) a personalului care a parcurs etapa de instruire (seminarizare) se poate face după minim o lună de la participarea la instruire (seminarizare).

Frecvenţa cu care se organizează: Lunar
Documentul ce se emite la finalul evaluării: Autorizaţie
Valabilitatea documentului emis: 3 ani
Cerinţe pentru participare la instruire și evaluare: ·         Persoana înscrisă trebuie să aibă pregătire/calificare în domeniul tehnic și vechime de cel puțin 1 an ȋn domeniul pentru care solicită autorizarea (echipamente tehnice și instalații electromecanice destinate utilizării în atmosferele potențial explozive din minele grizutoase) sau ȋn domeniul tehnic.
Documente necesare a fi prezentate la înscriere: Solicitare oficială de la persoana juridică angajatoare în care se va preciza: numele și prenumele complet ale persoanei înscrise, funcția ocupată de aceasta în cadrul societății și vechimea în muncă deținută de persoana înscrisă ȋn domeniul pentru care solicită autorizarea sau ȋn domeniul tehnic
Documente necesare a fi prezentate la instruire și evaluare: ·         Cartea de identitate;

·         Copia documentului care atestă pregătirea / calificarea în domeniul tehnic, în baza căruia persoana este angajată pe funcția actuală;

·         Dovada achitării contravalorii lucrărilor de instruire / evaluare;

·         Pentru etapa de evaluare (examinare) este obligatorie prezentarea caietului de practică.

Din cadrul Departamentului Securitatea Instalatiilor si Echipamentelor Antiexplozive fac parte următoarele entităţi şi anume:

Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere

Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi

Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale şi EIP

Dr. ing. Sorin Burian – CS I – Şef Departament

Tel 0727/200777

0254/541621 (int 177)

0254/541622 (int 177)

0727/200770 (int 177)

Email: Sorin.Burian@insemex.ro