Directii de Cercetare

Institutul efectuează cercetări în scopul dezvoltării cunoștințelor, a soluțiilor tehnice de prevenire, protecție și limitare a exploziilor (reacții de ardere rapidă), generate de amestecuri aer-substanțe inflamabile (gaze, vapori, cețuri și prafuri combustibile) sau de substanțe periculoase cu proprietăți explozive intrinseci (explozivi de uz civil, articole pirotehnice).

Cercetări fundamentale şi aplicative, dezvoltare tehnologică în domeniile reglementate, de interes public naţional privind evaluarea şi prevenirea riscurilor în activităţile cu pericol de atmosfere explozive şi toxice, inclusiv în ceea ce priveşte utilizarea explozivilor, protecţia mediului în zonele afectate de activităţi miniere şi conexe acestora, încercarea şi certificarea echipamentelor, instruirea şi atestarea personalului, activităţi de salvare şi închidere a minelor, precum şi elaborarea şi aplicarea unor reglementări privind activităţile respective.

Conform strategiei naţionale de CDI şi de integrare în spaţiul european, în orientările strategice de creştere a capacităţii, competitivităţii şi calităţii activităţilor CDI, respectiv de creştere a impactului în dezvoltarea durabilă economică şi socială, institutul efectuează cercetare fundamentală, aplicativă, de dezvoltare tehnologică şi de transfer tehnologic pentru următoarele direcţii:
– securitatea resurselor minerale;
– protecţia antiexplozivă;
– securitatea echipamentelor şi instalaţiilor;
– medii explozive şi toxice;
– protecţia mediului;
– risc de explozie-industrial;
– explozivi şi tehnici de împuşcare;
– salvare minieră şi în medii toxice/explozive;
– resurse umane;
– ventilaţie minieră şi industrială;
– clasificarea lucrărilor subterane din punct de vedere al emanaţiilor;
– expertize tehnice ale evenimentelor generate de explozii ale substanţelor combustibile şi materiilor explozive.

Protectia Mediului

Protectie Antiexploziva

Securitatea echipamentelor şi instalaţiilor