EDITURA INSEMEX

Începând cu anul 2007 în cadrul INCD INSEMEX Petroşani, odată cu completarea obiectului de activitate prin includerea „cod CAEN 2211 – Editare cărţi”, s-a înfiinţat Editura INSEMEX şi implicit demararea activităţii editoriale prin publicarea unor lucrari.

De asemenea, Editura INSEMEX a colaborat şi cu alte organisme naţionale astfel în anul 2011 la Editura INSEMEX a apărut volumul de lucrări al Săptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – Prevenirea riscurilor în activităţile de mentenanţă (revizii, repatraţii şi curăţenie).

            În cursul anului 2014 la Editura INSEMEX vor apărea următoarele ghiduri:

–          Ghid pentru dimensionarea instalaţiilor de ventilaţie industrial

Autori: dr.ing.Doru Cioclea, dr.ing.Constantin Lupu, ing.Ion Gherghe

–          Ghid naţional de evaluare a riscurilor legate de activitatea de demolare a unor clădiri industriale şi civile cu ajutorul explozivilor

Autori: dr.ing.Attila Kovacs, dr.ing.Constantin Lupu, dr.ing.Emilian Ghicioi

–          Ghid pentru evaluarea instalaţiilor  şi EIP privind riscul de explozii in medii cu atmosferă potenţial explozive

Autori:: dr.ing.Mihaela Părăian, dr.ing.Constantin Lupu, dr.ing. Emilian Ghicioi

0254/541621 (int 100)

Email emeric.chiuzan@insemex.ro