Camera de Comerț și Industrie Hunedoara a organizat festivitatea de premiere a celor mai performante firme din județ – GALA EXCELENȚEI ÎN AFACERI – TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL HUNEDOARA, ediția a 26-a, în data de 22 noiembrie 2019.

 Topul firmelor a devenit an de an, fără nici o îndoială, cea mai importantă competiţie în afaceri, care a câştigat notorietate şi prestigiu la nivel local şi naţional. Organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României, acest Top constituie un mijloc eficient de a promova activ firmele locale, care au obţinut în fiecare an rezultate economice foarte bune.

La eveniment au participat peste 200 de invitați – reprezentanți ai celor mai performante companii, ai mediului politico-administrativ, social şi massmediei locale.

Clasamentul firmelor premiate este realizat pe baza rezultatelor financiare ale fiecărei firme pe anul 2018, înregistrate la Ministrul Finanţelor Publice. Datele de identificare ale firmelor provin de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, domeniul de activitate din bilanţurile acestora, iar actualizarea lor s-a făcut în baza declaraţiilor comercianţilor.

Criteriile de grupare au fost stabilite în funcţie de domeniile de activitate şi mărimea firmei, indicatorii de eficienţă au luat în considerare cifra de afaceri, profitul de exploatare, rata profitului curent, eficienţa utilizării resurselor umane, efortul de dezvoltare, eficienţa utilizării capitalului angajat.

La întocmirea clasamentului din acest an au participat 10.770 societăţi comerciale hunedorene, societăţi cooperative/organizaţii cooperative, institute de cercetare şi regii autonome.

INCD INSEMEX incadrat in domeniul Cercetare-Dezvoltare si High-Tech, grupa Cercetare-Dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie, categoria Intreprinderi mijlocii, a obtinut LOCUL 1 pentru rezultate economice-financiare deosebite in anul 2018.

În data de 11 decembrie 2019, la Palatul Victoria s-a desfășurat întâlnirea Prim-Ministrului Ludovic Orban, a Viceprim-Ministrului Raluca Țurcan și a Ministrului Educației și Cercetării Monica Cristina Anisie, cu o delegație reprezentativă a Consiliului Institutelor de Cercetare-Dezvoltare din Romania, delegație formată din 28 de Directori Generali ai INCD-urilor.

Discuțiile purtate au vizat importanța activității de cercetare-dezvoltare-inovare atât în sfera tehnologică și economică internă, cât și internațională. De asemenea, s-a pus accent pe o abordare mai predictibilă a viitoarelor programe de cercetare-dezvoltare, o creștere semnificativă a finanțării sistemului de C-D-I, precum și rolul și importanța acestui sistem în cadrul societății actuale.

Se poate afirma faptul că discuțiile purtate au avut parte de asemenea de o susținere fermă și din partea altor ministere, concluzia finală reliefând importanța permanentei implicări guvernamentale în susținerea activităților desfășurate în cadrul INCD-urilor din România.

INCD INSEMEX Petroșani a fost reprezentat în cadrul acestei întalniri de către domnul Director General dr. Ing. George – Artur Găman.

În perioada 14 – 15 noiembrie 2019, la sediul INCD INSEMEX Petroşani s-a desfăşurat cea de-a XII-a Ediţie a Concursului Naţional de Salvare Minieră şi de Suprafaţă, organizat de Asociaţia Salvatorilor Minieri şi de Suprafaţă din România – ASMS, membră a Organismului Internaţional de Salvare Minieră – IMRB. În deschiderea ediţiei a XII-a a concursului au luat cuvântul domnul dr. ing. George Artur Găman – Preşedinte ASMS şi Director General al INCD INSEMEX Petroşani, respectiv domnul dr. ing. Nicolae Voinoiu – Preşedinte de onoare al ASMS și Director Direcția Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Inspecției Muncii.

Prima zi a concursului a fost dedicată activităţilor de intervenţie şi salvare pentru subteran, în concurs înscriindu-se cinci echipe de salvatori: Mina Lonea, Mina Livezeni, Mina Vulcan şi Mina Lupeni din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, respectiv echipa salvatorilor din cadrul Societăţii Naţionale a Sării – Salina Praid. Cele cinci echipe de salvare subterană înscrise în concurs au avut de parcurs un traseu care a presupus un scenariu complex de intervenție și salvare.

Cea de-a doua zi a concursului a fost rezervată secţiunii de salvare de suprafaţă, la start fiind prezente opt echipe de salvatori. Patru dintre acestea sunt parte din Complexul Energetic Oltenia, respectiv Electrocentrale Craiova II, Electrocentrale Ișalnița, Electrocentrale Rovinari, Electrocentrale Turceni. Celelalte echipe de salvatori înscrise în concurs fiind de la Metrorex București, Falck Fire Services – OMV Petrobrazi Ploieşti, Fireproof Team – Petrotel Lukoil Ploiești şi Liberty Galaţi.

Locul I la secțiunea de salvare subterană a fost obţinut de Mina Lonea, podiumul fiind completat de Salina Praid – Locul II şi Mina Lupeni – Locul III. Pe locurile IV şi V s-au clasat Mina Livezeni, respectiv echipa de salvatori a Minei Vulcan. Pentru secţiunea de salvare de suprafaţă, la finalul concursului clasamentul a fost următorul: Locul I – Fireproof Team Ploiești – Petrotel Lukoil, Locul II – Metrorex București, Locul III – Falck Fire Services – OMV Petrobrazi Ploieşti și mențiuni pentru echipele: Electrocentrale Craiova II, Liberty Galați, Electrocentrale Rovinari, Electrocentrale Ișalnița și Electrocentrale Turceni.

În perioada 29.10 – 02.11.2019, în Turcia (Antalya), a avut loc Conferința Internațională IMPC – EURASIA 2019 (1st Regional Mineral Conference Organised under the auspices of the International Mineral Processing Council), eveniment cu caracter științific la care a participat o delegație a INCD INSEMEX Petroșani formată din dr. ing. Toth Lorand – cercetător științific gr. I în cadrul laboratorului Riscuri – Salvare și drd. ing. Simion Alexandru – asistent cercetare în cadrul laboratorului Protecția Mediului. Lucrările aferente evenimentului „1st Regional Mineral Conference Organised under the auspices of the International Mineral Processing Council, Antalya/ TURKEY” s-au desfășurat în Antalya, având ca organizatori: Ministerul Energiei și Resurselor Naturale, Fundația dezvoltării activității miniere din Turcia, Consiliul Internațional al Preparatorilor de Resurse Minerale precum și Universitatea Tehnica din Istanbul.

Lucrările prezentate în cadrul „Conferința internațională IMPC – EURASIA 2019 „ au avut ca teme principale: îmbogățirea fizică a minereurilor, tehnologia și fundamentele flotației, prepararea cărbunilor, biohidrometalurgie, protecția mediului – managementul depozitelor de materiale sterile – reprocesare, prepararea zacamintelor de metale rare precum și proiectarea proceselor asistate de calculator, fiind prezentate o suta douazeci si trei de lucrări, una dintre acestea fiind expusă de către reprezentanții INCD-INSEMEX Petroșani, cu titlul:
– Managementul și reutilizarea terenurilor afectate de către haldele de steril – E.M. Lonea studiu de caz;

Un alt moment important, în ordine cronologică, a fost stabilirea locației celei de-a II-a conferințe internaționale, ce va fi găzduită de către Africa de Sud.
În concluzie, caracterul internațional al acestei Conferințe a fost dat de prezența specialiștilor din diferite țări (Statele Unite ale Americii, China, Turcia, Iran etc.), cu o bogată experiență în domeniul mineritului și implicit al preparării substanțelor minerale utile.

În perioada 17-18 octombrie 2019, la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, s-a desfășurat a 14-a ediție a Conferinței „Zilele Academiei de Științe Tehnice din România”. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră INSEMEX Petroşani, reprezentat de o delegație condusă de domnul director general Dr. Ing. George Artur Găman, împreună cu domnul director tehnic Dr. Ing. Daniel Pupăzan, Dr. Ing. Sorin Burian și Drd. Ing. Robert Laszlo, a prezentat lucrarea “Utilizarea tehnologiilor inovatoare în evaluarea și pregătirea psihologică a personalului care desfășoară activități în medii periculoase”.

Desfășurate în premieră la Chișinău, Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, reunind cercetători științifici și ingineri de pe ambele maluri ale Prutului, își propun să sensibilizeze societatea în rolul pe care îl are creativitatea în perpetuarea civilizației umane.

Sub sloganul „Creativitatea în dezvoltarea Societății Cunoașterii”, tematica generală a evenimentului a vizat subdomenii de interes precum Creativitate si inovare, Inginerie mecanică, mecanisme și tehnologii de fabricație, Ingineria construcțiilor, Ingineria materialelor, Electronică, automatizări și tehnologia informației, Energetică și inginerie electrică, Ingineria transporturilor.

În cadrul acestui eveniment științific, domnul Director General Dr. Ing. George Artur Găman a fost premiat cu “Diplomă de apreciere pentru promovarea active a valorilor științifice și inginerești”.

ZASTR 2019 a fost organizată în colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei, cu sprijinul filialei ASTR din Republica Moldova și a Asociației Inginerilor din Republica Moldova.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani a organizat cea de-a IX-a Ediție a Simpozionului Internațional Securitate și Sănătate în Muncă – SESAM, manifestare ştiinţifică care a avut loc la Universitatea din Petroșani în data de 03 octombrie 2019, cu sprijinul şi colaborarea Universităţii din Petroşani, a Inspecţiei Muncii, sub auspiciile Ministerului Cercetării și Inovării și sub înaltul patronaj al Academiei Oamenilor de Știință din România și al Academiei de Științe Tehnice din România.

La deschiderea evenimentului desfășurat în Aula Magna a Universității din Petroșani, au luat cuvântul: Fabius Tiberiu Kiszely, prefectul județului Hunedoara, Flavius Mircea Bobora, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mihail Adrian Oprescu, inspector general de stat în cadrul Inspecției Muncii, Nicolae Dantes Bratu, secretar general al Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse, Radu Sorin Mihai, rectorul Universității din Petroșani, Tiberiu Iacob-Ridzi, primarul municipiului Petroșani, Nicolae Iliaș, fost rector al Universității din Petroșani și actualmente președinte de secție al Academiei de Științe Tehnice din România, Lucian Cioca, din partea Academiei Oamenilor de Știință din România și profesor în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Constantin Lupu, fost director al INCD-INSEMEX Petroșani.

Ediţia a noua a Simpozionului Internaţional pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – SESAM a pus în dezbatere lucrări științifice care au acoperit tematica stabilită, la manifestare participând aproximativ 100 de specialiști în domeniul SSM din mediul universitar, academic, legislativ, de cercetare și din domeniul privat din România, Ucraina, Bulgaria, Georgia sau Polonia. Simpozionul Internațional Securitate și Sănătate în Muncă – SESAM este o manifestare științifică devenită tradiție pentru INCD INSEMEX Petroșani și care contribuie decisiv la menţinerea contactului şi integrarea specialiştilor români în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale, precum şi creşterea capacităţii de a oferi soluţii originale în domeniul securității și sănătății în muncă. Evenimentul a coincis anul acesta si cu împlinirea a 70 de ani de existență INCD INSEMEX, acest eveniment fiind sărbătorit cum se cuvine cu o fastuoasă cină aniversară.

În perioada 24 – 28 septembrie, în Germania (Cottbus), a avut loc cea de-a 25-a Întâlnire a Conducătorilor Autorităților Miniere de Stat din Europa, la Cottbus, eveniment cu caracter științific la care a participat o delegație a INCD INSEMEX Petroșani formată din domnul director științific dr. ing. Emilian GHICIOI și dr. ing. Lorand TOTH cercetător științific gr. I în cadrul laboratorului Riscuri – Salvare.

Lucrările aferente evenimentului „Întâlnirea Conducătorilor Autorităților Miniere de Stat din Europa” s-au desfășurat în clădirea Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, Cottbus, având ca organizatori: Ministerul Federal pentru Afaceri Economice – Energie precum și Oficiali ai Land-ului Brandenburg.

Lucrările prezentate în cadrul  „Întâlnirii Conducătorilor Autorităților Miniere de Stat din Europa„ a avut ca temă principală – Protecția comunitară și a mediului în arealul minelor / carierelor active / abandonate, fiind prezentate treisprezece lucrări, una dintre acestea fiind expusă de către reprezentanții INCD-INSEMEX Petroșani cu titlul: „Impactul de mediu pentru minele de cărbuni active în contrast cu impactul comunitar în arealul  minelor închise”.

După expunerea lucrărilor în cea de a doua zi a manifestării, s-a prezentat Memorandumul de înțelegere, care a fost semnat de către reprezentanții statelor participante la eveniment. Un alt moment important, a fost stabilirea celei de-a 26-a Întâlnire a Conducătorilor Autorităților Miniere de Stat din Europa, ce va fi găzduită de către Slovenia.

Caracterul internațional al acestei Întâlniri a fost dat de prezența specialiștilor din țări ale UE, cu o bogată experiență în domeniul mineritului și implicit al protecției mediului..

În perioada 7-14 septembrie 2019, în Columbia, a avut loc cea de IX-a Conferință a Organismului Internațional de Salvare Minieră – IMRB, manifestare științifică la care a participat o delegație a INCD INSEMEX Petroșani formata din domnul director tehnic dr. ing. Daniel PUPAZAN si condusă de domnul director general dr. ing. George Artur GĂMAN, care reprezintă INSEMEX și România în calitate de membru fondator și ocupă un loc în Comitetul Director al acestei entități.

Sub sloganul “Impreuna, salvam vieti”,500 de participanți din 26 de țări s-au întrunit, obiectivul principal al Conferinței fiind dezbaterea problemelor emergente în ceea ce privește activitatea de salvare minieră, metodele de intervenție ale salvatorilor minieri, precum și instruirea personalului din unitățile miniere. Conferința s-a desfășurat în Bogota. Pe parcursul evenimentului au avut loc vizite la Stația de Salvare si Securitate Minieră din Ubate, la Uniminas Casablanca Tunel, precum si vizita tehnica la SENA National Mining Center.

La întâlnirea reprezentanților din fiecare țară, au fost discutate subiecte legate de evenimentele de interes comun petrecute în ultimii doi ani, precum și planificarea locațiilor unde se vor desfășura următoarele conferințe, respectiv Australia în 2021 și Africa de Sud in 2023. Lucrările științifice prezentate în cadrul Conferinței au abordat teme precum intervențiile în situații de urgență, managementul operațiilor de salvare minieră, tehnologii in salvare miniera, psihologia in urgentele miniere.

In cadrul workshop-ului “O echipa unita in salvare de vieti”, desfasurat pe data de 8 Septembrie 2019, s-au dezbatut teme precum sustenabilitatea Organismului Internațional de Salvare Minieră, site web si comunicare, structura executiva a Organismului Internațional de Salvare Minieră, membri si asociati ai Organismului Internațional de Salvare Minieră, precum si despre Competitia Internationala de Salvare Miniera –  IMRC.

De asemenea, au fost prezentate ultimele noutăți în domeniul echipamentelor de protecție a respirației prezentate de companiile DEZEGA si DRAEGER, aceasta din urma prezentand ultima inovatie in materie de echipament de protective a respiratiei cu circuit inchis, BG Pro Air.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani a participat cu lucrarea “Managementul activitatilor de interventie si salvare la unitatile miniere din Romania” prezentată de domnul Director General Dr. ing. George Artur GĂMAN în cadrul sesiunii tematice “Salvare miniera si Operatiuni Manageriale de Sistem”.

În perioada 10-11 septembrie 2019, reprezentanții INCD INSEMEX Petroșani au participat la a doua întâlnire a Forumului Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Securităţii Industriei Miniere. Evenimentul internațional a avut loc in Sankt Petersburg, Rusia, fiind organizat de către Serviciul Federal pentru Supraveghere Ecologică, Tehnologică și Nucleară – ROSTECHANDZOR, țara noastră fiind reprezentată în cadrul întâlnirii de domnii Dr. ing. Emilian Ghicioi si Dr. ing. Nicolae Vlasin, institutul din Petroșani fiind membru fondator din partea României al acestui organism internațional.

Forumul Internațional al Autorităților de Reglementare în Domeniul Securității Industriei Miniere este conceput ca un cadru care să faciliteze dezbaterile și discuțiile tehnice pe probleme de tehnica securității în industria minieră de cărbune, cadru ulterior extins pentru întreaga industrie minieră, incluzând pe agenda permanentă de lucru și problemele de protecția mediului implicate în activitățile miniere. Deschiderea dezbaterilor a fost marcată de discursul președintelui Serviciului Federal pentru Supraveghere Ecologică, Tehnologică și Nucleară, domnul Alexey Aleshin.

Fiecare sesiune a cuprins prezentări ale materialelor din domeniu, fiind urmate de comentarii și întrebări pe marginea celor expuse.

Dezbaterile au continuat cu ultimele concluzii și observații asupra Termenilor de Referință (Terms of Reference), parte constitutivă a Statutului Forumului Internațional al Autorităților de Reglementare în Domeniul Securității Industriei Miniere

Ședința s-a încheiat cu aprobarea, în unanimitate, a Termenilor de Referință, cu modificările propuse de membrii forumului, reprezentanți ai Republicii Populare Chineze.

Întrunirea a adus la aceeași masă participanți ai statelor din Uniunea Europeană cât și din afara acesteia, respectiv din Germania, România, Belarus, Azerbaidjan, Kazahstan, Tadjikistan, Turcia, Republica Kârgâză (Kirghizstan), Vietnam, China, Uzbekistan și Rusia, un total de 48 reprezentanți din 12 țări.

La data de 9 aprilie 2019, o delegatie condusa de domnul Director General Dr. Ing. George Artur Gaman, a reprezentat Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă –  INSEMEX Petroșani, la Conferinta “Securitate si sanatate in munca in contextul noilor forme de munca. Experiente si bune practici in statele membre”, conferinta organizata de catre Comisia Europeana si Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.

Conferinta a avut loc la Palatul Parlamentului si a fost un eveniment de amploare, reunind participanti din statele membre UE.

Ceremonia de deschidere a revenit reprezentantilor ministerelor si Comisiei Europene, dupa cum urmeaza: Dl. Marius Constantin Budai – Ministru, Ministerul Munci si Justitiei Sociale, Romania, Dna. Gertrud Breindl – Director, Unitatea Federala a Ministerului Muncii, Afacerilor Sociale, Sanatatii si protectiei Consumatorilor, Austria, Dna. Zinta Podniece – Director, Directia Generala Ocupare, Afaceri Sociale si Incluziune, Comisia Europeana.

Principalele obiective ale conferintei au fost promovarea culturii de preventie de-a lungul vietii profesionale, prin implicarea tuturor partilor si sublinierea beneficiilor pe termen lung care vin odata cu aceasta, laolalta cu constientizarea cu privire la afectiunile musculo-scheletice legate de noile forme de munca.

Raspunzand la aceste noi provocari prin dezbateri continue la nivel European, va fi facilitata adaptarea la noile riscuri de securitate si sanatate pe care formele atipice de munca le reprezinta atat pentru angajatori cat si pentru lucratori.

Pe data de 23 noiembrie 2018, cele mai performante firme din judeţul Hunedoara au fost premiate, aseară, în cadrul unei festivităţi ce a avut loc la Domeniile Streiului, de lângă Simeria. Evenimentul aniversar, desfășurat sub semnul Centenarului Marii Uniri și a 25 de ani de excelență în afaceri, a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie (CCI) Hunedoara. Peste 200 de invitați, reprezentanți ai celor mai performante companii, ai mediului politico-administrativ şi social, au luat parte la „Topul firmelor din judeţul Hunedoara”.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva INCD INSEMEX Petrosani a castigat LOCUL I in domeniul Cercetare-Dezvoltare si High-tTech, grupa Cercetare-Dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie, categoria Intreprinderi mijlocii, pentru rezultate economico-financiare deosebite in anul 2017.

Evenimentul este organizat de 25 de ani, de către CCI Hunedoara. „Topul firmelor” îi prezintă pe cei care şi-au respectat angajamentul la performanţă, cartea de vizită a succesului în afaceri. Evenimentul este, în același timp, un barometru pentru firme, în scopul cunoașterii locului ocupat în clasamentul celor mai competitive firme din județ, dar și un prilej de a-și întâlni competitorii și colaboratorii din piața locală, care au rezultate notabile în mediul de afaceri.

Anul acesta, la întocmirea clasamentului, au participat 10.528 de firme hunedorene, societăţi cooperative/organizaţii cooperative, institute de cercetare şi regii autonome, dintre care, după aplicarea criteriilor eliminatorii, au fost selecţionate, conform metodologiei, 2.867 de firme, 1.042 dintre acestea fiind clasate în top pe primele 3 locuri. Şi în acest an, au fost premiate cele mai bune firme din judeţ, în cadrul unui „Top 10”.

In data de 21 noiembrie 2018, o delegație formată din specialiști din cadrul companiei OMV Petrom s-a aflat la sediul INCD INSEMEX Petroșani, unde a avut loc o întâlnire de lucru comună cu reprezentanții institutului din Petroșani. Prin organizarea acestei întâlniri de lucru, cele două entități au căutat să exploreze noi posibile arii de cooperare, în vederea îmbunătățirii nivelului de securitate și sănătate în muncă, în special în cadrul Diviziei Upstream a companiei OMV Petrom, divizie care are ca activitate principală explorarea și producția de țiței și gaze.

La întâlnirea de la sediul INSEMEX au participat reprezentanți ai OMV Petrom, atât de la sediul central din board-ul grupului, cât și specialiști din cadrul zonelor de producție, acestora fiindu-le prezentate în detaliu întreg portofoliul de activități desfășurate și infrastructura de cercetare deținută INSEMEX, la finalul întâlnirii cele două părți reușind să evidențieze noi direcții și posibilităţi concrete de extindere a cooperării.

În data de 20 noiembrie 2018, delegația a vizitat incinta Minei Petrila, unde a fost inaugurată Statuia Salvatorului și Muzeul Salvatorului, acestea reprezentând un omagiu adus victimelor din subteran de-a lungul anilor. De asemenea au fost vizitate fosta Bibliotecă a Minei Petrila precum și Mina Școală.

Pentru mai multe poze, vizitati pagina noastra de Facebook, la link-ul de mai jos:

FACEBOOK

Gala Topul Național al Firmelor 2018 – Ediția a XXV-a

    Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă –  INSEMEX Petroșani a fost prezent la Ediția aniversară cu numărul 25 a Galei Topul Național al Firmelor, eveniment anual organizat de Camera de Comerț și Industrie a României și care în acest an a avut loc în data de 7 noiembrie, la  Centrul Expozițional Romexpo București, institutul numărându-se din nou printre laureații acestei gale.

Pe baza unei metodologii complexe şi unitare la nivel naţional, prevăzută de lege şi implementată de fiecare Cameră de Comerţ la nivel de judeţ, Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă –  INSEMEX Petroșani i-a fost acordat Premiul II în domeniul de activitate ”Cercetare-Dezvoltare și High-Tech”, grupa „Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie”, categoria „Întreprinderi mijlocii”.

Ediția de sfert de secol a Galei Naționale Topul Național al Firmelor a fost deschisă de către domnul Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie din România în calitate de organizator al evenimentului,  printre invitații care au luat cuvântul în deschiderea acestei gale aniversare regăsindu-se  Președintele României, Excelența Sa domnul Klaus Werner Iohannis și Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Excelența Sa domnul Hans Klemm.

Camera de Comerț și Industrie a României premiază în cadrul acestui eveniment devenit reper pentru mediul de afaceri din România, cele mai performante companii din următoarele domenii de activitate:  industrie, servicii, comerţ, turism, cercetare-dezvoltare şi high-tech, construcții, agricultură, silvicultură şi pescuit.

Ediția a XXV-a a Topului Național al Firmelor a clasat pe primele 10 locuri (1-10) la nivel național 12.472 companii – operatori economici din diferite sectoare de activitate: 4.381 din industrie, 3.478 din servicii, 2.627 din comerț, 307 din turism, 460 din cercetare-dezvoltare și high-tech, 633 din agricultură, silvicultură și pescuit și 586 din construcții. Cele 12.472 companii au o cifră de afaceri de aproximativ 165 mld. Euro, un profit din exploatare de circa 13,9 mld. Euro și 1.380.304 de salariați.

A 3-a Întâlnire Națională a Salvatorilor Minieri – Santa Marta, Columbia

În perioada 18.10.2018 – 19.10.2018, INSEMEX Petroșani a luat parte la cea de-a III-a Întâlnire Națională a Salvatorilor Minieri din Columbia, organizată în localitatea Santa Marta de către Grupul pentru Securitate și Salvare Minieră din cadrul Agenției Naționale pentru Minerit din  Columbia.

La această întâlnire de lucru, institutul din Petroșani a fost reprezentat de domnii Dr. ing. George Artur GĂMAN – Director General și Dr. ing. Daniel PUPĂZAN – Director Tehnic,  care au participat la eveniment în calitate de lectori pentru personalul de salvare minieră din Columbia, Agenția Națională pentru Minerit suportând integral cheltuielile ocazionate de deplasarea şi cazarea celor doi specialişti.

În cadrul manifestării, specialiștii INSEMEX au prezentat două teme care au trezit un interes deosebit în rândul participanților:

– Prevenirea, controlul și utilizarea metanului din minele grizutoase;

– Pregătirea psihologică a salvatorilor minieri.

Scopul principal al acestei întâlniri a fost reprezentat de pregătirea Serviciului Național de Salvare Minieră pentru prevenirea accidentelor miniere și cu privire la standardele de competență necesare operațiunilor de salvare minieră, precum și pentru a întări relațiile dintre cei care își desfășoară activitatea în acest domeniu.

Evenimentul s-a adresat în principal salvatorilor minieri, personalului care coordonează logistica acțiunilor de salvare, dar și conducătorilor companiilor miniere și a cuprins pe lângă componenta teoretică și o componentă practică concentrată asupra psihologiei activităților de intervenție și salvare.

Pe parcursul vizitei în Columbia, specialiștii INSEMEX au avut o întâlnire la sediul din Bogota al Agenției Naționale pentru Minerit din Columbia cu Președintele și Vice-președintele agenției, doamna Silvana Habib Daza și domnul Javier Garcia, purtând discuții privind problematica securității miniere.

În urma acestei întâlniri, s-a stabilit ca INSEMEX Petroșani să fie implicat anul viitor în două proiecte ale Agenției Naționale pentru Minerit din Columbia. Astfel, INSEMEX va avea sarcina de a restructura manualul salvatorului minier existent, pentru a-l aduce la o formă cât mai ușoară de înțeles și asimilat de către personalul implicat în activitățile de intervenție și salvare minieră.   Totodată, specialiștii INSEMEX vor participa la instruirea personalului din industria minieră Columbiană, în domeniul securității și sănătății în muncă (securitatea echipamentelor antiexplozive, aeraj minier, explozivi și tehnicilor de împușcare).

Vizită de lucru a cercetătorilor INSEMEX la Institutul Central Minier – GIG Katowice

În perioada 03.10.2018 – 05.10.2018, o delegaţie cuprinzând 8 cercetători ştiinţifici din domeniile care acoperă întreg spectrul de activitate al INCD INSEMEX Petroşani, condusă de către domnul Director General – Dr. ing. George Artur GĂMAN, a participat la un stagiu de schimb de experiențe și bune practici cu specialiștii de la institutul omolog GIG (Institutul Central Minier) din Katowice, entitate de cercetare cu care INCD INSEMEX Petroşani are încheiat un acord de colaborare tehnico-ştiinţifică, semnat în anul 2015, pe durată nedeterminată.

Discuţiile bilaterale din prima zi au avut loc la sediul Institutului Central Minier din Katowice, în sala de conferinţe “European Hall”, conducătorii INSEMEX şi GIG prezentând activităţile CDI desfăşurate de institutele pe care le conduc, fiind purtate discuţii asupra similarităţii unor activităţi, precum şi a complementarităţii acestora, identificând nevoia clară de întărire şi extindere a relaţiei de cooperare pe viitor.

Cercetătorii INSEMEX au vizitat Centrul Silesian pentru Radioactivitatea Mediului din cadrul Institutului Central al Minier (GIG), precum şi laboratoarele de cercetare care sunt parte integrantă a Centrului Tehnologic pentru Cărbune Curat (Clean Coal Technology Centre – CCTC), fiind familiarizaţi cu principalele activităţi de cercetare desfăşurate în cadrul acestora.

A doua zi de lucru a fost dedicată exclusiv vizitării laboratoarelor de cercetare ale GIG localizate în cadrul Minei Experimentale “Barbara” (Mikolov, Polonia), aceasta fiind una dintre cele mai importante facilități de cercetare din cadrul Institutului Central Minier – GIG, o locaţie unde poate fi efectuată o gamă largă de teste şi experimentări. Activităţile principale desfășurate în cadrul acestei facilități de cercetare vizează îmbunătăţirea securităţii și eliminarea prafului și gazelor periculoase din exploatările miniere de adâncimi mari.

Cea de-a treia zi a întâlnirii a debutat în sala de conferinţe “European Hall” din cadrul GIG, prin discuţii şi dezbateri între experţii INSEMEX şi GIG asupra celor prezentate în cele două zile anterioare.

În urma discuţiilor purtate pe întreg parcursul celor trei zile ale stagiului de documentare, acordul de colaborare dintre cele două institute omoloage a fost actualizat şi semnat în încheierea vizitei de către cei doi directorii generali, Prof. dr.  Stanislaw PRUSEK şi Dr. ing. George Artur GĂMAN, respectiv de către cei doi directori științifici, Prof. dr. Zbigniew LUBOSIK şi Dr. ing. Emilian GHICIOI.

În perioada 24-25 septembrie 2018, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, reprezentat de domnul Dr. ing. George Artur GĂMAN şi domnul Dr. ing. Daniel PUPĂZAN, a participat la cea de-a 24-a Întâlnire a Conducătorilor Autorităţilor Miniere de Stat din Europa. Evenimentul care a avut loc în oraşul Salzburg a fost organizat de către Ministerul Federal pentru Sustenabilitate şi Turism din Austria, tema principală de dezbatere din acest an fiind “Planuri de urgenţă şi de reacţie la situaţiile de criză pentru operaţiunile miniere de suprafaţă şi subteran”. În deschiderea evenimentului, reprezentanţii ţării gazdă au prezentat participanţilor punctul de vedere primit din partea Unităţii pentru Eficienţa Resurselor şi Materii Prime din cadrul Comisiei Europene, cu privire la potenţialul minier al Europei.

La această întâlnire de lucru au participat conducători ai Autorităţilor Miniere din Austria, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, delegaţiile din ţările participante la întâlnire prezentând şi discutând asupra specificităţii situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de reacție la situaţiile de criză pentru operaţiunile miniere din fiecare stat participant în parte, dar mai ales asupra modalităţilor de prevenire a apariţiei unor astfel de situaţii care pun în pericol viaţa lucrătorilor din industria minieră. A 24-a Întâlnire a Conducătorilor Autorităţilor Miniere de Stat din Europa a contribuit la schimbul de cunoştinţe, informaţii şi experienţe referitoare la planurile de urgenţă şi de reacţie la situaţiile de criză întâlnite în industria minieră subterană şi de suprafaţă, relevând faptul că tehnicile de exploatare şi procesare minieră utilizate actualmente în spaţiul european au fost îmbunătăţite semnificativ de-a lungul anilor, reducând astfel riscurile pentru muncitori şi comunităţile din zonele miniere şi minimizând impactul acestor activităţi asupra mediului înconjurător.

Participanţii au stabilit de comun acord că este esenţială stabilirea unei baze legale pentru planurile de urgenţă şi de reacţie la situaţiile de criză la nivel naţional în concordanţă cu regulamentele internaţionale. Prevederile legale minime ar trebui să garanteze protecţia lucrătorilor şi a mediului înconjurător. La finalul şedinţei de lucru, conducătorii Autorităţilor Miniere au semnat Memorandumul întâlnirii, stabilindu-se tema întâlnirii din anul 2019 care va avea loc în Germania, şi anume “Protecţia comunităților şi a mediului în zonele de influenţă a lucrărilor miniere subterane şi de suprafaţă, active şi abandonate”.

În perioada 13-14 septembrie 2018, reprezentanții INCD INSEMEX Petroșani au participat la prima întâlnire a Forumului Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Securităţii Industriei Miniere. Evenimentul internațional a avut loc în capitala Federației Ruse, la Moscova, fiind organizat de către Serviciul Federal pentru Supraveghere Ecologică, Tehnologică și Nucleară – ROSTECHANDZOR, țara noastră fiind reprezentată în cadrul întâlnirii de