În perioada 11 – 15 iunie 2017, o delegaţie comună a Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră INSEMEX Petroşani, reprezentat de Dr. ing. George Artur GĂMAN – Director General şi Dr. ing. Vlad Mihai PĂSCULESCU – Şef Laborator Cooperări şi Proiecte Internaţionale, şi a Universităţii din Petroşani, reprezentată de Prof. dr. ing. Sorin Mihai RADU – Rector, Prof. dr. ing. Roland Iosif MORARU – Prorector Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii Internaţionale şi Prof. dr. ing. Nicolae ILIAŞ, a efectuat o vizită la Tbilisi, în Republica Georgia, la invitaţia a două prestigioase instituţii de învăţământ superior şi, respectiv, de cercetare din această ţară.

Pe parcursul vizitei, INCD INSEMEX Petroşani şi Universitatea din Petroşani au semnat Memorandumurile de Cooperare tehnico-ştiinţifică cu Institutul de Mine LEPL Grigol Tsulukidze, identificând posibilități de cooperare pentru domeniile de activitate comune sau conexe. Astfel,  conducerea INSEMEX intenționează să demareze procedura de realizare a unor schimburi de experienţă şi acţiuni de transfer tehnologic între cercetătorii din Petroșani şi cercetătorii georgieni, îndeosebi în domeniul materiilor explozive.

La Universitatea Tehnică a Georgiei (GTU) din Tbilisi, delegaţia română a purtat un amplu dialog cu conducerea instituției academice, punându-se în evidenţă direcţiile de bază şi acţiunile imediate care urmează a fi întreprinse în baza memoranumului de cooperare care a fost semnat cu această ocazie între Universitatea din Petroşani şi Universitatea Tehnică a Georgiei

Cele două universități au convenit în baza memorandumului de cooperare să iniţieze acordul ERASMUS PLUS privind mobilităţile studenţilor şi cadrelor didactice şi s-a stabilit principiul reciprocităţii privind publicarea rezultatelor cercetării în revistele editate de cele două instituţii de învăţământ superior.

Cunoscută fiind preocuparea constantă a INSEMEX Petroşani pentru îmbunătăţirea stării de securitate şi sănătate în muncă, precum şi strânsa relaţie de cooperare a institutului cu Inspecţia Muncii din România, reprezentanţii institutului de cercetare au fost invitaţi de către Organizaţia Internaţională a Muncii la o şedinţă de lucru care a avut loc la sediul Business Association of Georgia (foto 5). Activitatea Inspecţiei Muncii din Georgia a fost suspendată în anul 2006, iar problematica ridicată de acest fapt a condus la accidente de muncă cu consecinţe ireversibile, în acest moment Guvernul georgian, împreună cu Organizaţia Internaţională a Muncii şi Asociaţia de Afaceri a Georgiei desfăşurând un proiect amplu de reinstituire a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă şi de organizare a Inspecţiei Muncii în această ţară.

La invitaţia domnului Valentin Mocanu – Specialist pentru Inspecţia Muncii şi Securitate şi Sănătate în Muncă şi a domnului Zsolt Dudas – Consilier Tehnic Principal, responsabilii din partea Organizaţiei Internaţionale a Muncii pentru reorganizarea activităţii Inspecţiei Muncii în Georgia, Directorul General al INSEMEX, domnul Dr. ing. George Artur Găman a prezentat activitatea şi posibilităţile de asistenţă ale institutului pentru desfăşurarea acestui proces de reorganizare, în faţa unei audienţe considerabile formată din viitorii inspectori de muncă georgieni şi de reprezentanţi ai ministerului coordonator. S-a concluzionat ca fiind extrem de benefic suportul tehnic pe care-l poate oferi institutul de cercetare în această problemă, stabilindu-se un acord de principiu ca viitori inspectori de muncă să fie instruiţi de către experţii INSEMEX în ceea ce priveşte aspectele tehnice specifice activităţilor desfăşurate în medii cu pericol de atmosferă explozivă, toxică sau inflamabilă.

Astfel, cel mai probabil la finalul acestui an, institutul va delega o echipă de experţi care să ofere asistenţă şi instruire tehnică, în primă instanţă privind problematica specifică securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activitatea minieră. Se preconizează ca echipa care va efectua instruirea tehnică a viitorilor inspectori de muncă să fie formată şi de reprezentanţi ai Inspecţiei Muncii din România, care pot clarifica şi oferi sprijin privind aspectele de natură legislativă.

În perioada 13-14 septembrie 2016, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani a organizat cea de-a 22-a Întâlnire a Conducătorilor Autorităţilor Miniere de Stat din Europa. Evenimentul a fost organizat la Hotelul Novotel Bucureşti, beneficiind de sprijin şi susţinere din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi avut ca temă principală de dezbatere problemele de Mediu, Securitate şi Sănătate în Muncă în industria minieră, la şedinţa de lucru participând peste 30 de personalităţi, conducători ai  Autorităţilor Miniere de Stat din Anglia, Austria, Cehia, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Irlanda de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia şi Ungaria.

A 22-a întâlnire a contribuit la schimbul de cunoştinţe, informaţii şi experienţe cu privire la problemele de mediu, securitate şi sănătate în muncă în activitatea minieră din ţările participante. S-a identificat necesitatea ca activitatea minieră să continue, astfel încât să fie menţinută securitatea energetică şi furnizarea de materii prime, având în vedere şi preocupările pentru protecţia mediului înconjurător. De asemenea, reprezentanţii autorităţilor au stabilit ca fiind necesară promovarea unei noi imagini a mineritului, existând o multitudine de exemple de bune practici în care activitatea minieră desfăşurată în mod responsabil conduce la un impact de mediu minimizat, în acelaşi timp generând areale utilizate pentru agricultură sau baze de agrement.

Ținând cont de cele stabilite în cadrul întâlnirii din 2014 care s-a desfășurat in Dublin, Autoritățile Miniere din Anglia, Austria, Finlanda, Irlanda de Nord şi Serbia au prezentat şi au notificat celelalte ţări participante asupra unor accidente miniere majore ce au avut loc în industria lor minieră, în anul precedent. Notificarea asupra unor astfel de experienţe şi împărtăşirea cunoştinţelor dobândite în urma lor va continua şi în cadrul următoarelor întâlniri anuale.

Participanţii au stabilit de comun acord extinderea cooperării între Autorităţile Miniere de Stat din Europa privind temele de interes comun sau cele de interes general, precum şi furnizarea de asistenţă reciprocă, evitând duplicarea activităţii lor cu cea a altor Organisme Europene. Statele care nu au participat până acum la aceste întâlniri vor fi invitate la acţiunile viitoare, iar o invitaţie deschisă de participare va fi lansată şi către organismele relevante ale Comisiei Europene.

La finalul şedinţei de lucru, conducătorii Autorităţilor Miniere au semnat Memorandumul întâlnirii, stabilindu-se tema de anul viitor a întâlnirii care va avea loc în anul 2017 în Slovacia, şi anume “Politica privind materiile prime şi impactul acesteia asupra exploatării zăcămintelor de minerale utile”. În acelaşi timp, autorităţile din Austria şi Germania şi-au manifestat  interesul de organizare şi au lansat invitaţia de participare la următoarele întâlniri anuale din 2018, respectiv 2019.

9-11 mai 2016, Sibiu, Romania – INCD INSEMEX Petroşani, în calitate de unic organism de certificare a produselor din Romania, notificat la Bruxelles, cu numărul NB 1809, pentru produsele aflate sub incidența Directivelor Europene 2014/28/UE – Explozivi pentru uz civil şi 2013/29/UE – Articole pirotehnice, a găzduit la Sibiu, în perioada 9-11 mai 2016, cel de-al 17-lea Forum al Organismelor Notificate pentru Articole Pirotehnice, respectiv cel de-al 25-lea Forum al Organismelor Notificate pentru Explozivi de Uz Civil.

Cele două întâlniri la care au luat parte reprezentanții Organismelor Notificate din Statele Membre ale Uniunii Europene, precum Bulgaria, Franţa, Germania, Marea Britanie, Polonia, Republica Cehă, Spania, reprezentanţi ai autorităţilor statului şi ai Comisiei Europene care reglementează domeniile explozivilor de uz civil şi articolelor pirotehnice, au reprezentat un bun prilej pentru discuţii şi dezbateri tehnice privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate aplicabile acestor produse în vederea introducerii lor piaţa Uniunii Europene, în conformitate cu cerinţele expuse de noile Directive Europene.
Este pentru a doua oară când INCD INSEMEX Petroşani organizează aceste întâlniri în România, prima dată fiind organizat la Bucureşti, în anul 2009.

Cu prilejul celor două forumuri, participanţii au efectuat şi o vizita la sediul institutului în Petroşani, fiindu-le prezentate domeniile şi direcţiile principale de cercetare, departamentele şi laboratoarele de încercări, dar mai ales Poligonul de încercare a explozivilor de uz civil si a articolelor pirotehnice şi infrastructura de care acesta dispune, deschizând astfel noi oportunităţi de colaborare în aceste domenii de interes comun.

Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România – 19 noiembrie 2015

Sărbătorită în fiecare an la 19 noiembrie, Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România a fost instituită în anul 1994, prin Hotărârea Guvernului nr.764 și a fost aleasă astfel ca fiind ziua de naștere a savantului de origine română, George Emil PALADE, laureat al Premiului Nobel. Ea aduce un omagiu Comunității celor care s-au dedicat nobilei munci de concepție intelectuală, celor care caută răspuns problemelor societății și creează noi valori ale cunoașterii spre beneficiul ei.

Inventivitatea remarcabilă a cercetătorilor și proiectanților români, dovedită prin rezultatele obținute în numeroase confruntări naționale și internaționale și recunoscute prin premiile acordate, constituie o dovadă în plus a potențialului de care dispune cercetarea-dezvoltarea autohtonă și a cărui valorificare constituie o oportunitate deosebită.

Cu prilejul aniversării Zilei Cercetătorului și Proiectantului din România INCD INSEMEX Petroșani vă invită joi – 19 noiembrie 2015, ora 12:00, la evenimentul Ziua Porților Deschise, ocazie cu care vor putea fi vizitate Departamentele de cercetare, laboratoarele INSEMEX si facilitățile de încercare.

Evenimentul va avea loc în intervalul orar 12:00-17:00 la sediul INCD INSEMEX (Petroșani, Strada General Vasile Milea, Nr. 32-34, Jud. Hunedoara).
La orele 15.00 si 16.00 se vor efectua 2 vizite successive la Poligonul de Explozivi și Tehnici de Împușcare, participarea la acestea fiind condiționată de înscrierea prealabilă (e-mail: insemex@insemex.ro, tel. 0254541621).

Vă așteptăm cu drag!

5-16 septembrie 2015 – Helsinki, Finlanda – Cea de-a XXI-a Întâlnire a Autorităţilor Miniere de Stat din Europa

DSCF9104

În perioada 15.09.2015 – 16.09.2015, o delegație a Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani, condusă de domnul Director General Dr. Ing. George Artur GĂMAN, a participat la cea de-a XXI-a Întâlnire a Autorităților Miniere de Stat din Europa. Întâlnirea s-a desfășurat în Helsinki, Finlanda, având ca participanți reprezentanți ai autorităților miniere de stat din 13 state membre: Austria, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Germania, Ungaria, Irlanda, Polonia, Portugalia, Romania, Serbia, Slovacia și Suedia.

Tema tratată în cadrul întâlnirii din acest an a fost reprezentată de acceptabilitatea socială a activităților miniere în Europa. Deși activitățile miniere au avut în trecut un impact negativ, practicile miniere moderne instituite prin norme legislative sunt desfășurate într-un mod acceptabil social și sigur pentru mediul înconjurător, cu multe aspecte pozitive. Nevoia de a obține și menține suportul celor ce locuiesc în zonele afectate de activități miniere a fost recunoscută de către toate țările participante. Autoritățile Miniere de Stat din Europa vor continua colaborarea privind probleme specifice importante, dar si privind problemele de interes general, inclusiv asistența comuna cu privire la acceptabilitatea sociala a mineritului, evitând duplicarea activităților altor organisme Europene.

Ținând cont de cele stabilite în cadrul întâlnirii din 2014 care s-a desfășurat în Dublin, Autoritățile Miniere din Austria, Estonia, Irlanda și Polonia au prezentat și au notificat celelalte țări participante asupra unor accidente miniere majore ce au avut loc in industria lor miniera, in timpul scurs de la cea de-a XX-a Întâlnire din Irlanda.

In cadrul ceremoniei de încheiere a întâlnirii s-a semnat Memorandumul de Înțelegere dintre Autoritățile Miniere de Stat din Europa, prin care s-au concluzionat principalele beneficii ale acestei manifestări ajunsa la cea de-a XXI-a ediție. La invitația reprezentanților INCD INSEMEX Petroșani, cea de-a XXII-a Întâlnire a Autorităților Miniere de Stat din Europa va avea loc in Romania in 2016. In cadrul întâlnirii ce va fi găzduită de INCD INSEMEX Petroșani în 2016 vor fi tratate si discutate probleme de mediu, securitate și sănătate cu privire la activitatea miniera din Europa.

05-12 septembrie 2015 – Hanovra, Germania – Cea de-a 7-a Conferință a Organismului Internațional de Salvare Minieră – IMRB 2015

In perioada 05.09.2015 – 12.09.2015, o delegație a Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani, condusă de domnul Director General Dr. Ing. George Artur GĂMAN, a participat la cea de-a 7-a conferință a International Mines Rescue Body din Hanovra, Germania. Organismul se ocupă cu activități de salvare minieră și prim ajutor, stingerea focurilor în subteran precum și alte alte activități legate de pericolele din subteran.

International Mines Rescue Body (IMRB) a fost fondat în mai 2001 ca o asociație non- profit a organismelor de salvare din întreaga lume. Membrii IMRB sunt Cehia, Franța, SUA, România, Slovacia, Africa de Sud, Australia, Marea Britanie, Polonia, Canada, China, Germania, India, Ucraina, Noua Zeelandă, Norvegia, Austria, Mongolia, Rusia, Vietnam, Zambia și Kazahstan.

În cadrul conferinței au fost dezbătute aspecte privind sistemele de management a crizelor, strategii îmbunătățite de salvare și autosalvare, planificarea intervențiilor, antrenamentul și autorizarea salvatorilor, echipament tehnic specific echipelor de salvare minieră, ghiduri de salvare, noi soluții tehnice și strategii pentru viitor, echipamente auxiliare pentru urgențele medicale.

Au fost facute vizite de lucru la mina Ibbenbüren și la firma Dräger.

Domnul Director General George Artur Găman a prezentat lucrarea cu titlul Regulation For Romanian Mining Rescue Teams Intervention