GRUP LABORATOARE DE INCERCARI

Prezentare

Grupul laboratoare de încercări INSEMEX – GLI este entitate tehnică pentru încercări în regim acreditat a INCD INSEMEX Petroşani, care răspunde din punct de vedere legal pentru activitatea desfăşurată.

În contextul specificului domeniului de activitate al INCD-INSEMEX Petroşani, o pondere însemnată a activităţii de cercetare-dezvoltare are la bază încercări cod CAEN 7120 (Activităţi de testări şi analize tehnice), desfăşurate în regim acreditat, prin contracte directe, răspunzând, astfel, la solicitările stringente ale agenţilor economici.

Pentru prezentarea în mod unitar, organizat şi documentat a Sistemului Calităţii, în conformitate cu care se desfăşoară managementul activităţii de încercare din INCD INSEMEX, s-a constituit Grupul laboratoare de încercări ce cuprinde colective tehnice de încercare din laboratoarele de cercetare ale INCD INSEMEX.

Această reorganizare a activităţii de încercare în cadrul INCD-INSEMEX a fost necesară pentru a răspunde unitar la prevederile cuprinse în standardele SR EN ISO/CEI 17025/2005 şi SR CEN/TS 15675: 2009 privind competenţa pentru încercări.

Sistemul calităţii în care funcţionează INSEMEX – GLI a fost elaborat în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO/CEI 17025 şi SR CEN/TS 15675: 2009.