Grupul tehnic GVIV – Grupul de verificare a instalaţiilor de ventilare

Grupul tehnic GVIV este constituit în cadrul INCD – INSEMEX Petroşani ca serviciu de atestare a respectării cerinţelor Normativului NVIV 01-06 pentru intalaţiile de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice.

Normativul NVIV 01-06 a fost aprobat prin ordinele nr. 1638/25.04.2007 şi 393/02.05.2007 ale Ministerului Economiei şi Finanţelor respectiv Ministerul Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse.

Acest normativ urmăreşte asigurarea şi menţinerea unui mediu optim pentru desfăşurarea activităţii productive, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii angajaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă şi stabileşte prevederile generale pentru organizarea activităţii de verificare a instalaţiilor de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice.

Prezentul normativ se aplică la toţi agenţii economici cu activitate de producţie a căror activitate este susceptibilă de a genera atmosfere explozive şi/sau toxice , in vederea asigurării conformităţii parametrilor funcţionali realizaţi de instalaţiile de ventilare cu cei prevăzuţi prin proiect .

Instalaţiile de ventilare destinate asigurării unui mediu corespunzător desfăşurării activităţii în condiţii de securitate şi sănătate a lucrătorilor se verifică de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, la intervale de cel mult 2 ani, prin măsurători şi determinări în vederea stabilirii eficienţei funcţionării acestora şi menţinerii parametrilor declaraţi.

– Atestarea iniţială a respectării cerinţelor NVIV 01-06 pentru intalaţiile de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice.
– Reexaminarea periodică a instalaţiilor de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice, privind respectarea cerinţelor NEX01-06

Atestare GVIV

  • Atestat privind verificarea instalaţiilor de ventilare

Verificarea instalaţiilor de ventilare se realizează în scopul depistării modificării performanţelor de ventilare în ceea ce priveşte debitul de aer vehiculat, viteza de curgere a aerului în conducte şi în planul gurilor de ventilare, depăşirea concentraţiilor în interiorul instalaţiei, respectiv a perturbaţiilor în funcţionarea ventilatoarelor şi a dispozitivelor de reglare. Verificarea implică determinarea prin măsurători a parametrilor funcţionali realizaţi şi/sau, după caz, a curbelor caracteristice de funcţionare a ventilatoarelor.

Parametrii realizaţi de instalaţiile de ventilaţie şi determinaţi prin măsurători ,,in situ” astfel:

  • Parametrii de stare ai aerului: viteza de curgere a aerului; presiunea absolută, temperatura; umiditatea relativă;

  • Parametrii aerodinamici: elementele geometrice ale instalaţiei; pierderea de presiune; presiunea/depresiunea statică, dinamică şi totală; debitul de aer vehiculat; rezistenţă aerodinamică unitară/totală; coeficientul unitar/total al pierderilor de aer; gradul de etanşare.

  • Parametrii funcţionali ai ventilatoarelor: presiunea/depresiunea statică la aspirarea sau refularea ventilatorului; debitul de aer realizat; tensiunea de alimentare; intensitatea curentului absorbit; factorul de putere; turaţia; puterea absorbită de motorul de acţionare; puterea utilă; randamentul de funcţionare.

Conducere GVIV

Dr.ing. Doru Cioclea – CS I – Şef Laborator; Tel 0727/200779; 0254/541621 (int 112); 0254/541622 (int 112); 0727/200770 (int 112);Email: Doru.Cioclea@insemex.ro

Adjunct GVIV –  ing. Ion Gherghe – CS III; Tel 0744553564;0254/541621 (int 112);0254/541622 (int 112);0727/200770 (int 112); Email: Ion.Gherghe@insemex.ro

Secretar CVIV – ing.Corneliu Danut Boanta – CS; Tel 0721364951; 0254/541621 (int 181); 0254/541622 (int 181); 0727/200770 (int 181); Email: Corneliu.Boanta@insemex.ro

Colectiv

ing. Florin Rădoi – CS III; Tel 0725666807; 254/541621 (int 181);0254/541622 (int 181);0727/200770 (int 181);Email: florin.radoi@insemex.ro

ing. Emeric Chiuzan – CS; Tel 0721225388; 0254/541621 (int 100);0254/541622 (int 100);0727/200770 (int 100);Email: Emeric.Chiuzan@insemex.ro

 ing. Adrian Matei – asistent cercetare; Tel 0720958553;0254/541621 (int 171);0254/541622 (int 171);0727/200770 (int 171);Email: Adrian.Matei@insemex.ro

ing. Razvan Dragoescu – asistent cercetare; Tel 0799/211674 (int 172)

drd. ing. Cristian.Tomescu – CS II; Tel 0724545252;0254/541621 (int 172);0254/541622 (int 172);0727/200770 (int 172);Email: Cristian.Tomescu@insemex.ro

dr.ing. Nicolae Ianc– CS III; Tel 0727607996; 0254/541621 (int 171);0254/541622 (int 171);0727/200770 (int 171);Email: Nicolae.Ianc@insemex.ro