Grupul tehnic GVIV – Grupul de verificare a instalaţiilor de ventilare

Grupul tehnic GVIV este constituit în cadrul INCD – INSEMEX Petroşani ca serviciu de atestare a respectării cerinţelor Normativului NVIV 01-06 pentru intalaţiile de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice.

Normativul NVIV 01-06 a fost aprobat prin ordinele nr. 1638/25.04.2007 şi 393/02.05.2007 ale Ministerului Economiei şi Finanţelor respectiv Ministerul Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse.

Acest normativ urmăreşte asigurarea şi menţinerea unui mediu optim pentru desfăşurarea activităţii productive, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii angajaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă şi stabileşte prevederile generale pentru organizarea activităţii de verificare a instalaţiilor de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice.

Prezentul normativ se aplică la toţi agenţii economici cu activitate de producţie a căror activitate este susceptibilă de a genera atmosfere explozive şi/sau toxice , in vederea asigurării conformităţii parametrilor funcţionali realizaţi de instalaţiile de ventilare cu cei prevăzuţi prin proiect .

Instalaţiile de ventilare destinate asigurării unui mediu corespunzător desfăşurării activităţii în condiţii de securitate şi sănătate a lucrătorilor se verifică de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, la intervale de cel mult 2 ani, prin măsurători şi determinări în vederea stabilirii eficienţei funcţionării acestora şi menţinerii parametrilor declaraţi.

– Atestarea iniţială a respectării cerinţelor NVIV 01-06 pentru intalaţiile de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice.
– Reexaminarea periodică a instalaţiilor de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice, privind respectarea cerinţelor NEX01-06

Atestare GVIV

  • Atestat privind