REGULAMENT 679 DIN 2016

Informare GDPR

INFORMARE

cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, este persoană juridică română, în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, cu sediul principal în municipiul Petroşani, str. G-ral Vasile Milea nr. 32-34, judeţul Hunedoara și este reprezentată de către Directorul General. Personalul responsabil cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat la adresa de email : rgdp@insemex.ro sau la numărul de telefon 0254/541621 interior 163.

La nivelul institutului a fost aprobată procedura care stabilește măsuri tehnice şi organizatorice pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la securitatea şi controlul sistemelor informatice, în vederea asigurării confidențialității datelor şi informaţiilor precum şi pentru păstrarea în siguranţă a acestora, în cadrul activităţii curente executate de angajaţii INCD-INSEMEX şi cei ai structurilor sale organizatorice.

Menționam ca INCD INSEMEX Petroșani nu are ca activitate principală prelucrarea de date cu caracter personal.

INCD-INSEMEX a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. În acest sens a fost desemnată, la nivelul institutului, persoana responsabilă cu respectarea dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016.

INCD-INSEMEX a luat măsuri de stocare în siguranţă a informaţiilor, astfel încât să fie asigurat un nivel adecvat de protecţie şi securitate, în sensul Regulamentului 679/2016.

Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente şi în vederea satisfacerii cerinţelor păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor, instituţia a elaborat şi implementat măsuri organizatorice şi tehnice orientate pe anumite direcţii de acţiune referitoare la:

–         Identificarea şi autentificarea utilizatorului;

–         Tipul de acces;

–        Colectarea datelor în condiții de siguranță;

–        Execuţia copiilor de siguranţă;

–        Computerele şi terminalele de acces;

–        Fişierele de acces;

–        Instruirea personalului.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat. Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la INCD INSEMEX Petroșani, str. General Vasile Milea, nr. 32-34, Jud. Hunedoara și/sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa rgdp@insemex.ro.