Prezentare

Laboratorul Cooperări și Proiecte Internaționale funcționează ca structură administrativă subordonată direct  managementului institutului.

Domenii de activitate

Activitatea laboratorului se desfășoară pe trei direcții principale:

1. Domeniul IT

–       elaborarea aplicațiilor informatice, în scopul îmbunătățirii activităților de cercetare – dezvoltare desfășurate în cadrul departamentelor

2. Colaborare Internațională

            – comunicarea cu partenerii din străinăta