Descriere

Studierea caracteristicilor de protecţie la explozie pentru echipamentul electric cu tipurile de protecţie securitate intrinseca “i”, încapsulare  “m”, carcasă presurizată  “p”, camere presurizate, se reflectă în toate activităţile desfăşurate în cadrul laboratorului.

Colectivul laboratorului cuprinde un număr de 9 persoane, dintre care 8 cu studii superioare tehnice.

Media actuală de vârstă a colectivului este de 47 ani.

Activitatea de cercetare se desfăşoară în domeniile:

–    cercetări privind protecţia la explozie şi siguranţa în funcţionare a echipamentelor cu tip de protecţie “i”, “m”, “p” şi camere presurizate;

–    cercetări privind riscul de aprindere a atmosferelor explozive datorat echipamentelor electrice cu tip de protecţie “i”, “m”, “p” şi camere presurizate.

Încercări în laborator

a. încercări în amestecuri explozive în vederea certificării echipamentului electric în domeniu reglementat;

b. încercări în amestecuri explozive în domeniu voluntar;

c. încercări pentru echipamente utilizate la monitorizarea mediilor explozive în domeniul reglementat sau voluntar

d. încercări de rigiditate dielectrică

e. încercări pentru verificarea rezistenței la impact mecanic

f. încercări pentru determinarea temperaturii maxime de suprafață pentru echipamente

–          Evaluare echipamente în vederea certificării conform Directivei 2014/34/UE (transpusă prin HG 245/2016)

–          Evaluare in situ pentru instalaţiile tehnice conform NEx 01-06

–          Expertize tehnice (pe echipamente, in situ)

–          Instruire și evaluare în vederea autorizării/reautorizării persoanelor cu responsabilități privind echipamentele și instalațiile destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.

–          Participare la elaborarea şi revizuirea standardelor (CT 137)

–          Participare în comitetul IECEx

–          Diseminarea rezultatelor prin publicare în articole, cărţi, cursuri, participare la simpozioane naţionale şi internaţionale

Conducere

Dr. ing. Sorin Burian – CS I – Şef Departament SIEA

Mobil: 0727.200777

Fix: 0254.541621; 0254.541622; 0727.200770 (int 177)

E-mail: Sorin.Burian@insemex.ro

 Dr. ing. Marius Darie – CS I – Şef Laborator EEExCS

Mobil: 0729.499084

Fix: 0254.541621; 0254.541622; 0727.200770 (int 125)

E-mail: Marius.Darie@insemex.ro

 

Colectiv

Dr. ing. Tiberiu Csaszar  – CS I

Mobil: 0731.320756

Fix: 0254.541621; 0254.541622; 0727.200770 (int 125)

E-mail: Tiberiu.Csaszar@insemex.ro

Dr. ing. Cosmin Colda – CS II

Mobil: 0731.390817

Fix: 0254.541621; 0254.541622; 0727.200770 (int 141)

E-mail: Cosmin.Colda@insemex.ro

Dr. ing. Dănuț Grecea – CS III

Mobil: 0727.200783

Fix: 0254.541621; 0254.541622; 0727.200770 (int 141)

E-mail: Danut.Grecea@insemex.ro

Ing. Adriana Andriş – CS

Mobil: 0739.080183

Fix: 0254.541621; 0254.541622; 0727.200770 (int 141)

E-mail: Adriana.Andris@insemex.ro

Ing. Daniela Botar – CS

Fix: 0254.541621; 0254.541622; 0727.200770 (int 136)

E-mail: Danilela.Botar@insemex.ro

Drd.Ing. Gabriela Pupăzan – ACS

Mobil: 0739.080182

Fix: 0254.541621; 0254.541622; 0727.200770 (int 141)

E-mail: Gabriela.Pupazan@insemex.ro

Tehn. Irina Cristina Lăban

Fix: 0254.541621; 0254.541622; 0727.200770 (int 141)

E-mail: Cristina.Laban@insemex.ro