Studierea caracteristicilor de protecţie la explozie pentru aparatura electrică având tipurile de protecţie capsulare antideflagrantă “d”, securitate mărită “e”, nonincendiv “n”, imersiune în ulei “o” și înglobare în nisip “q”; se reflectă în toate activităţile desfăşurate în cadrul laboratorului.

Colectivul laboratorului cuprinde un număr de 8 persoane, dintre care 6 cu studii superioare.

Media actuală de vârstă a colectivului este de 42 ani.

1)      Activitatea de cercetare se desfăşoară în domeniile:

–    cercetări privind protecţia şi siguranţa în funcţionare a echipamentelor cu tip de protecţie “d”, “e”, “n”; “o”, şi “q”;

–    cercetări privind riscul de aprindere a atmosferelor explozive datorat aparaturii electrice cu tip de protecţie “d”, “e”, “n”; “o”, şi “q”;

2)      Încercări în laborator

a)      încercări în amestecuri explozive în vederea certificării aparaturii electrice în domeniu reglementat;

b)      încercări în amestecuri explozive în domeniu voluntar;

c)      încercări pentru determinarea temperaturii maxime de suprafaţă a corpurilor de iluminat şi altor tipuri de aparaturi cu putere maximă instalată de 1kVA;

d)     încercări de rigiditate dielectrică;

e)      încercări pentru verificarea rezistenţei la impact mecanic;

3)      Servicii

–          Evaluare echipamente în vederea certificării conform Directivei 94/9/EC (HG 752/2004)

–          Evaluare in situ pentru instalaţiile tehnice conform NEx 01-06

–          Expertize tehnice (pe echipamente, in situ)

–          Instruire personal specializat pentru lucrul cu aparatură protejată la explozie.

–          Participare la elaborarea şi revizuirea standardelor (CT 137)

–          Participare în comitetul IECEx.

–          Diseminarea rezultatelor prin publicare în articole, cărţi, cursuri, participare la simpozioane naţionale şi internaţionale.

Conducere

Dr. ing. Mihai Magyari – CS II – Şef laborator

Tel 0727/200787

0254/541621 (int 176)

0254/541622 (int 176)

0727/200770 (int 176)

Email Mihai.Magyari@insemex.ro

Colectiv

Dr. ing. Lucian Moldovan  – CS II

Tel 0743/112317

0254/541621 (int 148)

0254/541622 (int 148)

0727/200770 (int 148)

Email Lucian.Moldovan@insemex.ro

Drd.ing. Dragoş Fotău – ACS

0254/541621 (int 133)

0254/541622 (int 133)

0727/200770 (int 133)

Email Dragos.Fotau@insemex.ro

 Ing. Sorin Zsido

0254/541621 (int 124)

0254/541622 (int 124)

0727/200770 (int 124)

Email Sorin.Zsido@insemex.ro

Teh. Michael Sylvester

0254/541621 (int 124)

0254/541622 (int 124)

0727/200770 (int 124)

Email Michael.Sylvester@insemex.ro

Teh. Manuela Răşină

0254/541621 (int 115)

0254/541622 (int 115)

0727/200770 (int 115)

Email Manuela.Rasina@insemex.ro