Studierea caracteristicilor de protecţie la explozie pentru aparatura electrică având tipurile de protecţie capsulare antideflagrantă “d”, securitate mărită “e”, nonincendiv “n”, imersiune în ulei “o” și înglobare în nisip “q”; se reflectă în toate activităţile desfăşurate în cadrul laboratorului.

Colectivul laboratorului cuprinde un număr de 8 persoane, dintre care 6 cu studii superioare.

Media actuală de vârstă a colectivului este de 42 ani.

1)      Activitatea de cercetare se desfăşoară în domeniile:

–    cercetări privind protecţia şi siguranţa în funcţionare a echipamentelor cu tip de protecţie “d”, “e”, “n”; “o”, şi “q”;

–    cercetări privind riscul de aprindere a atmosferelor explozive datorat aparaturii electrice cu tip de protecţie “d”, “e”, “n”; “o”, şi “q”;

2)      Încercări în laborator

a)      încercări în amestecuri explozive în vederea certificării aparaturii electrice în domeniu reglementat;

b)      încercări în amestecuri explozive în domeniu voluntar;

c)      încercări pentru determinarea temperaturii maxime de suprafaţă a corpurilor de iluminat şi altor tipuri de aparaturi cu putere maximă instalată de 1kVA;

d)     încercări de rigiditate dielectrică;

e)      încercări pentru verificarea rezistenţei la impact mecanic;

3)      Servicii

–          Evaluare echipamente în vederea certificării conform Directivei 94/9/EC (HG 752/2004)

–          Evaluare in situ pentru instalaţii