Începând din anul 2007, Laboratorul de Protecţia Mediului este atestat de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului şi a bilanţului de mediu pentru diferite domenii de activitate.

Scopul principal al laboratorului este acela de a efectua analize generale si inspectii de calitate în special privind protectia mediului, dar si unele servicii generale bazate pe suportul tehnic si stiintific oferite de catre specialistii ce activeaza în cadrul acestuia.

Laboratorul dispune de un potenţial tehnic şi ştiinţific în vederea obţinerii unor performanţe cu înalt caracter ştiinţific, asigurat prin personal calificat, aparate şi echipamente performante.

  • Certificat de Acreditare nr. LI 374/03.10.2017 emis de către Asociaţia de Acreditare din România – RENAR însoţit de Anexele nr. 2, 4 şi 10.
  • Certificat de atestare nr 46 / 16.10.2015 emis de către Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor.
  • Certificatul de înregistrare pentru INCD INSEMEX – Petroşani, înscris ca persoană juridică în Registrul Naţional al evaluatorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 288 pentru elaborarea Rapoartelor de Impact de Mediu și Bilanţurilor de Mediu emis la data de 13.10.2015
  • Certificat de recunoaştere nr. 10/14.01.2015 emis de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Direcţia Politici Industriale şi Competitive pentru a efectua următoarele activităţi:

– Avizarea tehnică a proiectului şi inspecţia tehnică în exploatare pentr