Laborator Tehnici de Împușcare,satisface cerințele SREN ISO-CEI 17025:2005, fiind acreditat RENAR în acest sens

  • Incercari acreditate

–          Măsurări privind viteza de oșcilație a particulelor solului (ca efect a lucrărilor de împușcare efectuate în exploatările miniere la zi)

–          Măsurări privind suprapresiunea din frontul undei de șoc (ca efect a lucrărilor de împușcare efectuate la suprafață)

–          Determinarea participării procentuale a precursorilor în produsul/produsele final/finale realizat/realizate pe echipament(