Laborator Analize Fizico-Chimice

Laboratorul dispune de un potenţial tehnic şi ştiinţific optim pentru a asigura obţinerea unor rezultate valide: aparate şi echipamente de înaltă performanţă, reactivi de calitate, metode de asigurare a calităţii rezultatelor, personal calificat.

Activităţile laboratorului se desfăşoară în baza contractelor directe cu agenţii economici și a parteneriatelor de cercetare  în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale.

– Cercetare-dezvoltare fundamentală și aplicativă în domeniile:

Securitate și sănătate în muncă;

Protecția mediului;

Exploz