Laboratorul Riscuri Salvare deține o bază materială la nivel tehnic competitiv, pentru încercări de laborator şi pentru certificarea echipamentelor destinate folosirii în locuri cu pericol de explozie în conformitate cu cerinţele de securitate recunoscute prin standardele internaţionale şi Directivele europene.

Pentru creșterea gradului de securitate și sănătate în muncă, laboratorul desfășoară cercetări de diminuare a zgomotului şi vibraţiilor, de perfecţionare a mijloacelor individuale de protecţie a auzului prin elaborarea studiilor, cercetărilor ştiinţifice şi a reglementărilor tehnice specifice de securitate pentru domeniile de interes, respectiv:</