Laboratorul Riscuri Salvare deține o bază materială la nivel tehnic competitiv, pentru încercări de laborator şi pentru certificarea echipamentelor destinate folosirii în locuri cu pericol de explozie în conformitate cu cerinţele de securitate recunoscute prin standardele internaţionale şi Directivele europene.

Pentru creșterea gradului de securitate și sănătate în muncă, laboratorul desfășoară cercetări de diminuare a zgomotului şi vibraţiilor, de perfecţionare a mijloacelor individuale de protecţie a auzului prin elaborarea studiilor, cercetărilor ştiinţifice şi a reglementărilor tehnice specifice de securitate pentru domeniile de interes, respectiv:

  • studiul posibilităţilor de reducere a zgomotului şi vibraţiilor la utilajele folosite în subteran şi uzinele de preparare

  • insonorizarea ventilatoarelor de aeraj parţial montate în coloana de tuburi

  • soluţii de reducere a zgomotului şi vibraţiilor în staţiile de sortare a cărbunelui

  • stabilirea măsurilor de reducere a zgomotului la staţiile principale de ventilatoar

  • metode şi mijloace de reducere a nivelului de zgomot la maşinile şi utilajele acţionate cu energie pneumatică

În cadrul laboratorului se realizează verificarea aparatelor de protecție a respirației pe baza de aer comprimat / oxigen comprimat, verificarea aparatelor de reanimare, verificarea recipientelor butelii sub presiune si încărcare recipinete butelii cu aer comprimat / oxigen comprimat / amestec etalon aer – metan.

– Elaborare de studii de cercetare ştiinţifică în domeniul activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive

– Realizarea şi modernizarea dispozitivelor de securitate a muncii.

– Elaborarea de studii şi cercetări pentru diminuarea riscului specific activităţii miniere.

– Elaborarea măsurilor tehnice de reducere a influenţei factorilor de risc care produc îmbolnăviri profesionale.

– Evaluarea riscurilor la locurile de muncă din subteran şi suprafaţă

a. Certificare/inspecţie/verificare echipamente:

– Verificare-reparare-autorizare aparate izolante de protecţie a respiraţiei pe bază de oxigen comprimat

– Verificare-reparare-autorizare aparate izolante de protecţie a respiraţiei pe bază de aer comprimat

– Verificare-reparare-autorizare reductoare de presiune – aparate izolante de protecţie a respiraţiei pe bază de oxigen comprimat

– Verificare-reparare-autorizare pulmotoare

– Verificare-reparare-autorizare inhalatoare

– Verificare-reparare-autorizare pompe de transvazare a oxigenului

– Verificare-reparare-autorizare aparate universale de control a caracteristicilor aparatelor izolante de protecţie a respiraţiei.

– Verificare-reparare-autorizare butelii de oxigen comprimat

– Verificare-reparare-autorizare butelii de aer comprimat

– Verificare-reparare-autorizare butelii alte gaze

b. Determinări ale factorilor de risc:

            – Determinări cantitative şi calitative a factorilor de risc fizic datoraţi mediului de muncă din subteran şi suprafaţă.

c. Alte servicii:

– Încărcare butelii oxigen comprimat

– Încărcare butelii aer comprimat

– Încărcare butelii amestec etalon aer – metan

Conducere

Ing. Cristian Nicolescu – Şef laborator

Tel 0724/040001

Email cristian.nicolescu@insemex.ro

Colectiv

Dr. Ing. Cosmin Ilie – Cercetător Științific gradul III

Tel 0743149547

0254/541621 (int 153)

Email cosmin.ilie@insemex.ro

 Drd. Ing. Alin Irimia – Cercetător Științific

Tel. 0731390813

0254/541621 (int 131)

Email alin.irimia@insemex.ro

Dr. Ing. Lorand Toth – Cercetator stiintific gradul II

Tel 0731390803

e-mail lorand.toth@insemex.ro 

Drd. Ing. Andrei Gireadă – Asistent cercetare științifică

Tel 0731320754

0254/541621 (int 129)

Email andrei.gireada@insemex.ro

psih. Izabella Eisler – Asistent cercetare științifică

e-mail:  izabella.eisler@insemex.ro

Tehn. Siklodi Toma  – tehnician

0254/541621 (int 150)

Tehn. Pagani Ioan – tehnician

0254/541621 (int 150)