Laborator Securitate Minieră și Ventilație Industrială

În cadrul Laboratorului de Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială se efectuează cercetări ştiintifice şi servicii de specialitate în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă. De asemenea, în cadrul laboratorului se efectuează cercetare fundamentală, aplicativă, de dezvoltare tehnologică şi de transfer tehnologic în domeniile: securitatea resurselor minerale; ventilaţie minieră şi industrială; clasificarea lucrărilor subterane din punct de vedere al emanaţiilor de gaze; prevenirea şi combaterea emisiilor şi/sau acumulărilor de gaze;  prevenirea şi combaterea fenomenelor de combustie spontană; expertize tehnice ale evenimentelor generate de explozii ale substanţelor combustibile.