Laborator Tehnici de Împușcare,satisface cerințele SREN ISO-CEI 17025:2005, fiind acreditat RENAR în acest sens

  • Incercari acreditate

–          Măsurări privind viteza de oșcilație a particulelor solului (ca efect a lucrărilor de împușcare efectuate în exploatările miniere la zi)

–          Măsurări privind suprapresiunea din frontul undei de șoc (ca efect a lucrărilor de împușcare efectuate la suprafață)

–          Determinarea participării procentuale a precursorilor în produsul/produsele final/finale realizat/realizate pe echipament(suprastructură).

  • Incercari in regim voluntar

  • Studii tehnice / activități specifice

  • Elaborare tehnici de împuşcare utilizate în exploatările miniere subterane/la suprafaţă.

  • Optimizarea parametrilor geometrici şi cantitativi ai tehnicilor de împuşcare aplicate la lucrările miniere subterane/ suprafaţă.

  • Optimizarea parametrilor tehnicilor de împuşcare în vederea reducerii efectului seismic, datorat lucrărilor de împuşcare din subteran/cariere.

  • Tehnici de împuşcare speciale (prefisurare, conturare, demolare, taluze definitive etc.)

  • Mecanizarea lucrărilor de împuşcare.

  • Stabilirea regimului de siguranţă în funcţionare a instalaţiilor pentru mecanizare.

Dr.ing. EMILIAN GHICIOI

Cercet.şt.gr.I

Dr.ing. VASILESCU GABRIEL

Cercet.şt.gr.I

Dr.ing. KOVACS ATTILA

Cercet.şt.gr.II

Drd.ing.GHEORGHIOSU EDWARD

Cercet.şt.gr.III

Drd.ing. RUS DANIELA CARMEN

Cercet.şt.gr.III

Ing. ILICI ŞTEFAN

Cercet.şt

Drd.ing. JITEA CIPRIAN

As. Cercet.șt

ŞERBAN NICOLAE

Tehn.I, artificier

LAPCSAK ADRIAN

Tehn.I

MIRON CLAUDIA

Tehn. II

GRECEA MIRCEA

Tehn. III

CACOVEAN CLAUDIA

Tehn. III

HUREZ PETRU

Artificier