Prezentare

Înființat în decembrie 2017 prin Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării nr. 763/19.12.2017 și prin Decizia internă INSEMEX nr. 438/21.12.2017, Laboratorul Simulări Computerizate este subordonat, din punct de vedere administrativ, direct managementului institutului.

Dispunând de o putere superioară de calcul și de software multidisciplinar licențiat, Laboratorul Simulări Computerizate realizează analize CFD (Computational Fluid Dynamics) în diverse domenii, precum:

  • Curgerea fluidelor –funcționalitatea instalațiilor de ventilație, transportul materiei lichide, comportament în medii poroase, degajări accidentale de gaze toxice/explozive etc.;
  • Combustie – inițierea amestecurilor combustibile, testarea reacțiilor de oxidare, explozii ale amestecurilor de gaze combustibile cu oxigenul/aerul etc.;
  • Securitate și sănătate – scenarii bazate pe tehnica WHAT IF, determinarea zonelor de siguranță sau periculoase, distanțe de securitate etc.;
  • Protecția mediului – dispersia gazelor poluante, efecte generate de exhaustoare, efluenți;
  • Explozivi de uz civil – testarea comportamentului diferitelor materiale și structuri la detonarea unor cantități de exploziv, deformări, ruperi, proiectări debris etc.;
  • Impact – testarea la impact a carcaselor, a echipamentelor de protecție, a structurilor;
  • Analize termice – suprasarcini aplicate cablurilor electrice, transfer de căldură între diferite corpuri de natură solidă, lichidă și gazoasă, confort termic etc.;
  • Deformări sub acțiunea forțelor, efecte ale fluidelor asupra structurilor etc.;
  • Incendii – analize ale inițierii și dezvoltării incendiilor, evacuarea persoanelor surprinse în aceste evenimente.

Lista, în continuă dezvoltare, a domeniilor pentru care laboratorul  poate realiza simulări computerizate se bazează pe colaborarea cu departamentele/laboratoarele din cadrul INCD INSEMEX și cu diverse instituții de cercetare.

Laboratorul se poate lăuda cu prima reușită românească a unei simulări computerizate a expl