Prezentare

Laboratorul Cooperări și Proiecte Internaționale funcționează ca structură administrativă subordonată direct  managementului institutului.

Domenii de activitate

Activitatea laboratorului se desfășoară pe trei direcții principale:

1. Domeniul IT

–       elaborarea aplicațiilor informatice, în scopul îmbunătățirii activităților de cercetare – dezvoltare desfășurate în cadrul departamentelor

2. Colaborare Internațională

            – comunicarea cu partenerii din străinătate, în vederea stabilirii și promovării relaţiilor de colaborare  pentru domeniile de activitate de C-D-I din cadrul departamentelor INSEMEX;

            – identificarea apelurilor din cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare europene sau internaționale

3. Cercetare științifică

            – angrenarea în colective de cercetare din cadrul departamentelor, în vederea abordării unor activităţi care implică aplicaţii informatice

–  propunerea de teme de cercetare inovative și elaborarea proiectelor științifice, participarea la simpozioane și conferințe.