Laboratory for Explosive Materials and Pyrotechnic Articles, meets the requirements of SREN ISO-CEI 17025: 2005, being accredited by RENAR in this respect

Within this laboratory are performed fundamental research, applied, technological development and technological transfer activities as well as technical-scientific services in the field of explosives for civil use and pyrotechnic articles.

Within the laboratory the following main activities are carried out:

– Determination of water resistance

– Determination of sensitivity to detonation transmission

– Determination of detonation velocity- Determination of safety and reliability at extreme temperatures
– Method of verification of initiation methods
– Determination of hydrostatic pressure resistance
– Friction sensitivity check
– Determination of impact sensitivity
– Determination of chemical composition
– Determination of humidity

– Determination of density
– Determination of Chemical Stability (Abel)
– Determination of thermal stability
– Determination of the relative working capacity (ballistic pendulum method)
– Determination of brizzance (Hess method)
– Determination of working capacity (by Trauzl method)
– Checking the safety of methane and coal dust from explosives

– Determination of detonation speed
– Determination of initiation sensitivity
– Determination of water resistance
– Determination of sensitivity to the detonation transmission
– Determination of initiation sensitivity

– Check the friction sensitivity
– Determination of impact sensitivity
– Determination of combustion duration
– Determination of thermal stability
– Determination of tensile strength
– Determination of abrasion resistance
– Determination of initiation capacity
– Verifying the safety of methane and carbon dust from anti-galling detonators

– Determination of initiation capacity
– Determination of impact sensitivity
– Determination of Abrasion Resistance of Reactors and Shock Tubes
– Determination of crack resistance at low temperatures of detonating caps reactors
– Determination of the mechanical resistance of the shock tubes, connectors, crimps and closures
– Determination of bending strength
– Determination of resistance to damage by cutting of the reopors and shock tubes
– Determination of drop resistance
– Determination of hydrostatic pressure resistance
– Determination of electrostatic discharge resistance
– Determination of the equivalent initiation capacity
– Determination of delay times
– Verification of electrical parameters (maximum ignition current, minimum safe ignition current, minimum safe ignition impulse, total electrical resistance, contamination voltage, electrical capacity, insulation resistance and insulation penetration)
– Determination of the shock wave velocity in the shock tube
– Determination of the electrical non-conductivity of the shock tube
– Checking the safety of the electric detonating caps against methane
– Verification of initiation capacity (brizzance)
– Check the humidity resistance of pyrotechnic detonating caps and delay relays
– Dimensional and visual inspection of electric detonators and delay relays

– Determination of electrostatic energy resistance
– Determination of the transition from deflagration to detonation
– Determination of combustion rate under ambient conditions
– Solid rocket fuels. Determination of voids and cracks
– Determination of black powder properties

– Checking the operation of artisanal and fun based on pyrotechnic mixtures
– Determination of net mass of pyrotechnic mixture of handicraft and fun

– Determination of the detonability of ammonium nitrate-based chemical fertilizers with high nitrogen content
– Determination of oil retention in ammonium nitric chemical fertilizers with high nitrogen content
– Determination of combustible materials in ammonium nitrate chemical fertilisers with high nitrogen content

 • Voluntary tests
  Destruction of explosive materials
  – Explosive explosives
  – Destruction of explosive materials by combustion
  – Destruction of explosive materials by dissolution

 • Specific technical studies
  – Testing of blasting batches used in industrial applications with explosive / flammable atmospheres
  – Classification of explosives for civil use / pyrotechnic articles / chemicals
  – Expertise of explosive materials involved in the production of accidents and damages
  – Classification of explosives and pyrotechnic articles

– Technical expertise to elucidate the causes of accidents and damage and to establish security measures to avoid such events
– Risk assessment for civilian explosives and pyrotechnic articles
– Risk management specific to explosive activities for civil use and pyrotechnic articles

CALIFICARE ÎN MESERIA DE

 ARTIFICIER DE MINĂ

 

            În vederea participării la curs, fiecare candidat trebuie să prezinte dosarul complet conform Art.117, cap. IX din Normele Tehnice anexă la Legea 126/1995 cu modificările şi completările ulterioare.

            Actele necesare la dosar sunt:

            Art.117

            (1) În vederea înscrierii la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv pirotehnician solicitanţii trebuie să depună un dosar care să conţină următoarele documente:

a)     cerere prin care solicită înscrierea la curs, cu menţionarea adresei de domiciliu sau a adresei de rezidenţă, precum şi a datelor de contact;

b)     copie de pe diploma de bacalaureat sau, după caz, diplomă / certificat / adeverinţă de absolvire a 8 sau 10 clase;

c)     certificat medical care să conţină menţiunea „clinic sănătos”;

d)     aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de artificier, respectiv de pirotehnician;

e)     declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracţiuni comise cu intenţie;

f)      copie buletin / carte de identitate (xerox).

(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care solicită înscrierea la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician pot face dovada respectării cerinţelor prevăzute la alin.(1) lit.b)-d) prin documente echivalente, prezentate în copie de către solicitant, însoţite de o traducere neoficială în limba română.

(3) Dosarele prevăzute la alin.(1) se înregistrează şi se păstrează la furnizorul de formare profesională autorizat care a organizat cursul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician.

(4) În situaţia în care un furnizor de formare profesională autorizat îşi încetează activitatea, acesta are obligaţia de a preda dosarele prevăzute la alin.(1) inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia şi-a desfăşurat activitatea.

(5) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care au absolvit un curs similar într-unul dintre aceste state nu trebuie să mai efectueze cursul în România în vederea autorizării.

            Toate documentele precizate vor fi prezentate într-un dosar pe care se va scrie numele participantului la curs.

Cursanţii vor avea dosarele complete la ei, în prima zi de curs făcându-se verificarea acestora, începând cu ora 900.

            Vă rugăm să confirmaţi printr-o adresă fax la numărul 0254 541561 sau e-mailul primit opţiunea dumneavoastră de participare  la cursul de calificare în meseria de artificier de mină.

            Tariful cursului este de 1.830 RON.

            Durata cursului este de minim 50 de zile lucrătoare, echivalent cu 360 de ore.

            Costurile de cazare, masă, transport nu sunt incluse în costul, precizat mai sus.

            INCD-INSEMEX Petroşani nu se angajează în facilităţi privind cazarea, masa etc., aceste activităţi revenind în exclusivitate participanţilor la curs.

            Detalii privind locaţia de desfăşurare a cursului se pot obţine de la:

Tel. 0254 541561 / e-mail: insemex@insemex.ro

            Eliberarea certificatului de absolvire se va face numai după plata integrală a costului cursului, la finalizarea dosarului personal al cursantului după promovarea examenului (evaluare finală).

Artificier la lucrări de suprafață

CALIFICARE ÎN MESERIA DE ARTIFICIER

LA LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ

 

            În vederea participării la curs, fiecare candidat trebuie să prezinte dosarul complet conform Art.117, cap. IX din Normele Tehnice anexă la Legea 126/1995 cu modificările şi completările ulterioare.

            Actele necesare la dosar sunt:

            Art.117

            (1) În vederea înscrierii la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv pirotehnician solicitanţii trebuie să depună un dosar care să conţină următoarele documente:

g)     cerere prin care solicită înscrierea la curs, cu menţionarea adresei de domiciliu sau a adresei de rezidenţă, precum şi a datelor de contact;

h)     copie de pe diploma de bacalaureat sau, după caz, diplomă / certificat / adeverinţă de absolvire a 8 sau 10 clase;

i)      certificat medical care să conţină menţiunea „clinic sănătos”;

j)      aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de artificier, respectiv de pirotehnician;

k)     declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracţiuni comise cu intenţie;

l)      copie buletin / carte de identitate (xerox).

(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care solicită înscrierea la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician pot face dovada respectării cerinţelor prevăzute la alin.(1) lit.b)-d) prin documente echivalente, prezentate în copie de către solicitant, însoţite de o traducere neoficială în limba română.

(3) Dosarele prevăzute la alin.(1) se înregistrează şi se păstrează la furnizorul de formare profesională autorizat care a organizat cursul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician.

(4) În situaţia în care un furnizor de formare profesională autorizat îşi încetează activitatea, acesta are obligaţia de a preda dosarele prevăzute la alin.(1) inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia şi-a desfăşurat activitatea.

(5) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care au absolvit un curs similar într-unul dintre aceste state nu trebuie să mai efectueze cursul în România în vederea autorizării.

            Toate documentele precizate vor fi prezentate într-un dosar pe care se va scrie numele participantului la curs.

Cursanţii vor avea dosarele complete la ei, în prima zi de curs făcându-se verificarea acestora, începând cu ora 900.

            Vă rugăm să confirmaţi printr-o adresă fax la numărul 0254 541561 sau e-mailul primit opţiunea dumneavoastră de participare  la cursul de calificare în meseria de artificier la lucrări de suprafaţă.

            Tariful cursului este de 1.830 RON.

            Durata cursului este de minim 50 de zile lucrătoare, echivalent cu 360 de ore.

            Costurile de cazare, masă, transport nu sunt incluse în costul, precizat mai sus.

            INCD-INSEMEX Petroşani nu se angajează în facilităţi privind cazarea, masa etc., aceste activităţi revenind în exclusivitate participanţilor la curs.

            Detalii privind locaţia de desfăşurare a cursului se pot obţine de la:

Tel. 0254 541561 / e-mail: insemex@insemex.ro

            Eliberarea certificatului de absolvire se va face numai după plata integrală a costului cursului, la finalizarea dosarului personal al cursantului după promovarea examenului (evaluare finală).

Pirotehnician

CURS ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII CA

PIROTEHNICIAN

            În vederea participării la curs, fiecare candidat trebuie să prezinte dosarul complet conform Art.117, cap. IX din Normele Tehnice anexă la Legea 126/1995 cu modificările şi completările ulterioare.

            Actele necesare la dosar sunt:

a)     Cerere prin care solicită înscrierea la curs, cu menţionarea adresei de domiciliu sau a adresei de rezidenţă, precum şi a datelor de contact (în original);

b)    Copie de pe diploma de bacalaureat sau, după caz, diplomă/ certificat/ adeverinţă de absolvire a 8 sau 10 clase (xerox);

c)     Certificat medical care să conţină menţiunea „clinic sănătos” (în original);

d)    Aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de pirotehnician (în original), emisă de un psiholog atestat de Colegiul Psihologilor pentru domeniul psihologiei muncii cu cod de parafă valid;

e)     Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracţiuni comise cu intenţie (formularul se completează la  INCD INSEMEX Petroşani) ;

f)     Copie buletin / Carte de Identitate (xerox).

            Toate documentele precizate vor fi prezentate într-un dosar pe care se va scrie numele participantului la curs.

Cursanţii vor avea dosarele complete la ei, în prima zi de curs făcându-se verificarea acestora, începând cu ora 800.

            Vă rugăm să confirmaţi printr-o adresă fax la numărul 0254 541561 sau e-mailul primit opţiunea dumneavoastră de participare  la cursul de pirotehnician.

            Detaliile privind tariful si durata cursului vor fi disponibile în curand.

Persoană de contact dr.ing. ATTILA KOVACS

 Responsabil domeniu certificare,

 

  Tel./Fax 0254 541561 ; Tel. 0724  309726

 

insemex@insemex.ro / attilakovacspetrosani@yahoo.com / cacovean_claudia@yahoo.com

            Eliberarea certificatului de absolvire se va face numai după plata integrală a costului cursului, la finalizarea dosarului personal al cursantului după promovarea examenului (evaluare finală).

Instruiri:

– Instruire de specialitate pentru domeniul explozivilor de uz civil și articolelor pirotehnice

Specializări:

– Coordonarea lucrărilor de împușcare

 

CURS DE ATESTARE A  CAPACITĂŢII PROFESIONALE

PENTRU  

„ RESPONSABIL CU CONDUCEREA ŞI COORDONAREA

LUCRĂRILOR DE ÎMPUŞCARE”

            În vederea participării la cursul de „Responsabil cu Conducerea şi coordonarea lucrărilor de împuşcare”, INCD-INSEMEX Petroşani va organiza cursul la cererea dumneavoastră, în acest sens, vă comunicăm următoarele:

Participanţii la curs trebuie să facă dovada că sunt absolvenţi de studii tehnice de scurtă sau lungă durată (diplomă de absolvire maiştri, subingineri sau ingineri, pentru cadre militare active sau în rezervă document echivalent).

Persoanele delegate se prezintă în ziua planificată având asupra lor documentele necesare înscrierii:

–       cerere (adresă pentru înscriere la curs – e-mail, poştă sau fax);

–          copie act de identitate;

–          copie diplomă studii;

–          delegaţie.

Forma de plată (ordin de plată vizat de bancă, filă CEC cu limită de sumă sau numerar) este la alegerea dumneavoastră.

            Tariful cursului este de 420 RON + TVA / persoană, plătibil în numerar la caseria INCD-INSEMEX  conform datelor din antet sau cu ordin de plată.

            Durata cursului este de 2 zile, între orele 800-1600, certificatul emis având valabilitate 3 ani.

 

Persoană de contact Dr.ing. ATTILA KOVACS

 Responsabil domeniu certificare,

 

  Tel./Fax 0254 541561 ; Tel. 0724  309726

 

insemex@insemex.ro / attilakovacspetrosani@yahoo.com / cacovean_claudia@yahoo.com

– Coordonarea lucrărilor de împușcări masive

CURS DE ATESTARE A  CAPACITĂŢII PROFESIONALE

PENTRU  

„ RESPONSABIL CU CONDUCEREA ŞI COORDONAREA

LUCRĂRILOR DE ÎMPUŞCĂRI MASIVE”

            În vederea participării la cursul de „Responsabil cu Conducerea şi coordonarea lucrărilor împuşcări masive”, INCD-INSEMEX Petroşani va organiza cursul la  cererea dumneavoastră, în acest sens, vă comunicăm următoarele:

Participanţii la curs trebuie să facă dovada că sunt absolvenţi de studii tehnice de scurtă sau lungă durată (diplomă de absolvire maiştri, subingineri sau ingineri, pentru cadre militare active sau în rezervă document echivalent).

Persoanele delegate se prezintă în ziua planificată având asupra lor documentele necesare înscrierii:

–       cerere (adresă pentru înscriere la curs – e-mail, poştă sau fax);

–          copie act de identitate;

–          copie diplomă studii;

–          delegaţie.

Forma de plată (ordin de plată vizat de bancă, filă CEC cu limită de sumă sau numerar) este la alegerea dumneavoastră.

            Tariful cursului este de 420 RON + TVA / persoană, plătibil în numerar la caseria INCD-INSEMEX  conform datelor din antet sau cu ordin de plată.

            Durata cursului este de 2 zile, între orele 800-1600, certificatul emis având valabilitate 3 ani.

Persoană de contact Dr.ing. ATTILA KOVACS

 Responsabil domeniu certificare,

 

  Tel./Fax 0254 541561 ; Tel. 0724  309726

 

insemex@insemex.ro / attilakovacspetrosani@yahoo.com / cacovean_claudia@yahoo.com

Head of Laboratory:
PhD.Eng. Gabriel VASILESCU – CS I, tel.0724/4343017, 0254/541561, 0372030508,e-mail: dragos.vasilescu@insemex.ro

Team:
PhD.Eng. Daniela RUS – CS III, tel.0730004421, e-mail: daniela.rus@insemex.ro

PhD student.Eng. Ciprian JITEA– CS, tel.0743130988, e-mail: ciprian.jitea@insemex.ro

PhD student.Eng. Cristian RĂDEANU – A.C., tel.0721213879, e-mail: cristian.radeanu@insemex.ro
tehn. Claudia MIRON – TII, tel.0721802019, e-mail: claudia.miron@insemex.ro

tehn. Claudia CACOVEAN – TII, tel.0788632315, e-mail: claudia.cacovean@insemex.ro

tehn. Mircea GRECEA – TIII, tel.0734382906, e-mail: mircea.grecea@insemex.ro

tehn. Adrian LAPCSAK – TI, tel.0723873145, e-mail: lapcsak.adrian@insemex.ro

tehn. Nicolae ȘERBAN – TI, tel.0745149951, e-mail: nicolae.serban@insemex.ro

ShotfirerPetre HUREZ, tel.0726933317, e-mail: petre.hurez@insemex.ro