Prezentare

Laboratorul IT funcționează ca structură administrativă subordonată direct  managementului institutului.

Domenii de activitate

Activitatea laboratorului se desfășoară pe două direcții principale:

1. Domeniul IT

–       elaborarea aplicațiilor informatice, în scopul îmbunătățirii activităților de cercetare – dezvoltare desfășurate în cadrul departamentelor

–      asigurarea instruirii personalului din cadrul institutului în ceea ce privește operarea aplicațiilor software instalate

–       întreținerea site-ului de prezentare a institutului

–       întreținerea rețelei de calculatoare, identificarea posibilităților de îmbunătățire a   securității informației

–       administrarea serverelor de aplicații INSEMEX

2 . Cercetare științifică

            – angrenarea în colective de cercetare din cadrul departamentelor, în vederea abordării unor activităţi care implică aplicaţii informatice

–       propunerea de teme de cercetare inovative și elaborarea proiectelor științifice, participarea la simpozioane și conferințe.