2018 – LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA CONFERINŢE ŞI / SAU PUBLICATE ÎN PUBLICAŢII DE SPECIALITATE
2017 – LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA CONFERINŢE ŞI / SAU PUBLICATE ÎN PUBLICAŢII DE SPECIALITATE
2016 – LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA CONFERINŢE ŞI / SAU PUBLICATE ÎN PUBLICAŢII DE SPECIALITATE