Metodologia de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale conform HG 924/2017

  1. INIȚIERE PROCEDURĂ

Expertiza tehnică se efectuează la solicitarea angajatorului care va trimite la INCD INSEMEX Petroșani următoarele documente:

– solicitare de ofertă de preț privind efectuare a expertizei tehnice, semnată de angajator, în original, care va cuprinde: denumirea unităţii, adresa sediului social, codul unic de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

–  numărul şi data avizului inițial de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale;

–  numărul şi data avizului de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale;

– secţia/atelierul/locul de muncă pentru care se solicită reevaluarea şi adresa aferentă;

– specificul activităţii pentru care se solicită reevaluarea, descris pe scurt;

– lista locurilor de muncă supuse reevaluării și numărul lucrătorilor pentru care se solicită expertiza tehnică;

– datele de contact a persoanei delegate, respectiv responsabilul SSM.

În urma trimiterii la INCD INSEMEX Petroșani a acceptării ofertei de preț, se va intocmi un contract cu privire la întocmirea expertizei tehnice de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale conform HG 924/2017

 

  1. OPIS DOCUMENTE
  2. Adresă de solicitare reevaluare a condiţiilor speciale (Cerere original) semnată de persoanele menționate la pct. 3.
  1. Avizul deţinut de încadrare în condiţii speciale conform HG nr.1284/2011 si Hotărârea privind menţinerea avizului de încadrare în condiţii speciale de muncă (din 2012 sau 2013)
  1. Tabel privind nominalizarea locurilor de muncă și a numărului de persoane pentru care se solicită reevaluarea, semnat de către de către angajator împreună cu sindicatele existente potrivit legii şi/sau lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie ori cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prioritate având reprezentanţii lucrătorilor de la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, şi medicul de medicina muncii care a asigurat supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor de la locurile de muncă vizate (original, semnat).
  2. Rapoartele medicului de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor nominalizați la punctul 3 (rapoarte din anii 2012÷2017).
  3. Scurtă descriere a locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea precum și a