ORGANISME DE INSPECTIE TEHNICA INSEMEX-COV

În baza Ordinului nr. 2035/16.11.2009, organismul de Inspecţie Tehnică INSEMEX COV- este desemnat pentru avizarea tehnică a proiectelor şi inspecţia tehnică în exploatare a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminalele şi staţiile de benzină, în baza certificatelor de recunoaştere:

– Certificat de recunoaştere nr. 10/14.01.2015 emis de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Direcţia Politici Industriale şi Competitive pentru inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora.

– Certificat de recunoaştere nr. 4/14.01.2015 emis de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Direcţia Politici Industriale şi Competitive pentru inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora.

  1. Avizarea tehnică a proiectului şi inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale;

  2. Avizarea tehnică a proiectului şi inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în şi din containerele mobile la terminale, inclusiv pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a cisternelor auto;

  3. Avizarea tehnică a proiectului şi inspecţia tehnică în exploatare pentru

    instalaţiile de încărcare şi depozitare la staţiile de distribuţie a benzinei şi

    la terminale la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor.

– Elaborarea calculului cantităţii anuale de compusi organici volatili (COV) emisi în atmosferă  la staţiile de distribuţie a carburanţilor

Persoana de contact:

ŞEF INSEMEX COV – dr. ing. Angelica Călămar

       e-mail:  angela.calamar@insemex.ro;
mobil: 0727200775