Program NUCLEU 2019 -2022

Creșterea capacității naționale de expertizare a exploziilor, a incendiilor, a echipamentelor în construcție antiexplozivă, a materiilor explozive, a proceselor tehnologice, a mediului înconjurător, precum și dezvoltarea de soluții de îmbunătățire a nivelului de securitate și sănătate în muncă specific aplicațiilor industriale periclitate de atmosfere explozive/toxice – EXTOX2 – COD PN 19 21

Durata programului nucleu: 2019 – 2022

Contract Nr.: 32 N/2019

Scopul programului nucleu: Programul nucleu EXTOX 2 susține dezvoltarea economiei româneşti, în condiţiile asigurării unui nivel adecvat de securitate şi sănătate în muncă, de protejare a mediului înconjurător, având la bază cercetări tehnico-științifice cu aplicarea de noi concepte, metode, procese şi tehnologii, care contribuie la dobândirea de noi cunoștiințe necesare evaluării, prevenirii şi diminuării riscurilor industriale sau chiar domestice.

În activităţile industriale desfăşurate în atmosfere explozive şi/sau toxice din subteran/suprafaţă, datorită riscurilor specifice, pot apărea accidente care să genereze efecte negative în plan uman, material, afectând societatea civilă şi mediul.

Programul EXTOX 2 prezintă un grad ridicat de complexitate, caracterizat prin diversitatea şi importanţa factorilor implicaţi în starea de securitate şi sănătate ocupaţională din activităţile industriale, precum şi studierea influenţei acestora asupra mediului.

Programul nucleu oferă autorităților statului, implicate în elucidarea cauzelor producerii unor evenimente de tip expozie/incendiu, dezvoltarea infrastructurii CDI, a procedurilor specifice,  a instrumentelor necesare  efectuării expertizelor tehnice și a rapoartelor de constatare tehnico-științifice, bazate pe un sistem de calitate implementat, recunoscut la nivel național și mondial.

Obiectivele programului nucleu:

 

Obiectiv 1: Dezvoltarea capacității de expertizare a exploziilor, a incendiilor, a echipamentelor în construcție antiexplozivă, a materiilor explozive, a mediului înconjurător afectat de procese tehnologice industriale. Cod obiectiv 01

Obiectiv 2: Îmbunătățirea nivelului de securitate și sănătate în muncă specific aplicațiilor industriale periclitate de atmosfere explozive/toxice. Cod obiectiv 02

Obiectivele programului EXTOX 2 și proiectele subsecvente  contribuie direct la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul specific de activitate al INCD INSEMEX, la perfecţionarea procedurilor, tehnicilor, metodelor şi tehnologiilor pentru securitatea industrială, protecţia la explozie, protejarea omului şi a mediului, la implementarea unui sistem de management responsabil pentru riscurile specifice din aplicaţiile industriale cu medii potenţial explozive şi/sau toxice şi, de asemenea, pentru managementul activităţilor antropice care pot genera accidente care afectează securitatea societăţii civile.

Lista proiectelor finanțate ale programului nucleu

Strategia și Planul de Dezvoltare Instituțională 2019 – 2022 

Raport anual de activitate privind desfășurarea programului Nucleu pe anul 2020

Raport anual de activitate privind desfășurarea programului Nucleu pe anul 2019