Grupul tehnic GADTIOM este constituit în cadrul INCD – INSEMEX Petroşani ca serviciu de avizare a respectării cerinţelor Manualului de Inchidere a Minelor pentru documentaţiile tehnice de execuţie privind conservare si închiderea unor obiective miniere.

Avizul urmăreşte asigurarea şi menţinerea unui nivel de securitate şi sănăate în muncă pentru activităţile de conservare, închidere respectiv ecologizare a obiectivelor miniere, în conformitate cu prevederile Manualului de Inchidere a Minelor.

Avizul se aplică pentru obiectivele miniere de subteran, lucrări de aeraj, lucrări în mediu exploziv, echipamente tehnice antigrizutoase, lucrări de împuşcare în subteran şi suprafaţă.

Documentaţiile tehnice de execuţie privind conservare si închiderea unor obiective miniere elaborate în conformitate cu Manualul de Inchidere a Minelor, se supun avizării de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, în conformitate cu Ordinul MEC nr.517/09.09.2005.

Servicii specifice

  • Avizarea Proiecte tehnice de închidere a obiectivelor miniere :

    • Evaluarea documentaţiilor tehnice elaborate în scopul închiderii obiectivelor miniere.

    • Avizarea documentaţiilor tehnice de execuţie privind conservarea unor obiective miniere elaborate în conformitate cu Manualul de Inchidere a Minelor

    • Avizarea documentaţiilor tehnice de execuţie privind închiderea unor obiective miniere elaborate în conformitate cu Manualul de Inchidere a Minelor

    • Consultanţă privind definitivarea soluţiilor de închidere a minelor / carierelor şi de reabilitare a mediului.