2007 – LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA CONFERINŢE ŞI / SAU PUBLICATE ÎN PUBLICAŢII DE SPECIALITATE
2007 – LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA CONFERINŢE ŞI / SAU PUBLICATE ÎN PUBLICAŢII DE SPECIALITATE
2008 – LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA CONFERINŢE ŞI / SAU PUBLICATE ÎN PUBLICAŢII DE SPECIALITATE