ORGANISME DE CERTIFICARE

Prezentare Organism Evaluare a Conformitatii Produselor

NOTIFIED BODY NB1809

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PRODUSELOR

Pentru produsele aflate sub incidența directivelor europene:

–       Directiva 2014/34/UE „Echipamente şi sisteme de protecţie utilizate în medii potenţial explozive – ATEX”,

–       Directiva 2014/28/UE „Explozivi de uz civil”

–       Directiva EIP 89/686/EEC „Echipamente individuale de protecţie”

–       Directiva 2013/29/UE  “privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice”