Serviciu de certificare explozivi, mijloace ajutatoare, tehnici de impuscare, articole pirotehnice

Este notificat la nivel european în iunie 2007, de către Comisia Europeană de la Bruxelles cu numărul de identificare 1809 pe domeniul Direcitvei 2014/28/UE – explozivi de uz civil.

Este notificat la nivel european din mai 2015, de către Comisia Europeană de la Bruxelles cu numărul de identificare 1809 pe domeniul Directivei 2013/29/UE – privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice

Satisface cerinţele SR EN 17065:2013 şi este competent să realizeze activităţi deevaluare a conformităţii explozivilor de uz civil şi articolelor pirotehnice

Recunoastere RENAR;

Explozivi de uz civil Nr. certificat: ON 045 Data emiterii: 22.060.2016 – Data expirarii: 21.04.2020

Articole pirotehnice  Nr. certificat: ON 035 Data emiterii: 29.04.2015 – Data expirarii: 28.04.2019

Evaluarea conformităţii este acreditată RENAR pentru domeniul reglementat de Directiva 2014/28/UE transpusă cu Hotărârea Guvernului nr. 197 din 23 martie 2016.

Evaluarea conformităţii este acreditată RENAR pentru domeniul reglementat de Directiva 2013/29/UE transpusă cu Hotărârea Guvernului nr. 1102/10 decembrie 2014

Evaluarea conformităţii se realizează prin încercări conform Standardelor armonizate pe domeniul Directivei 2014/28/UE şi al Directivei 2013/29/UE

EVALUARE A CONFORMITĂŢII

       Conform Directivei 2014/28/UE

       Conform Directivei 2013/29/UE

Examinare EC de tip (modulul B)

Examinare EC de tip (modulul B)

Conformitatea cu tipul (modulul C2)

Conformitatea cu tipul (modulul C2)

Asigurarea calităţii producţiei (modulul D)

Asigurarea calităţii producţiei (modulul D)

Asigurarea calităţii produsului (modulul E)

Asigurarea calităţii produsului (modulul E)

Verificarea produsului (modulul F)

Verificarea unităţii de produs (modulul G)

Verificarea unităţii de produs (modulul G)

Aigurarea totală a calităţii (modulul H)

STANDARDELOR

SR EN 13857 Explozivi pentru uz civil: Terminologie;

SR EN 13630 Explozivi pentru uz civil: Fitile detonante şi fitile de amorsare;

SR EN 13631 Explozivi pentru uz civil: Explozivi brizanţi;

SR EN 13763 Explozivi pentru uz civil: Capse detonante şi relee întârzietoare;

SR EN – 15947: partea 1-5: Articole pirotehnice, artifi