SECEMTI

Este notificat la nivel european în iunie 2007, de către Comisia Europeană de la Bruxelles cu numărul de identificare 1809 pe domeniul Direcitvei 2014/28/UE – explozivi de uz civil.

Este notificat la nivel european din mai 2015, de către Comisia Europeană de la Bruxelles cu numărul de identificare 1809 pe domeniul Directivei 2013/29/UE – privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice

Satisface cerinţele SR EN 17065:2013 şi este competent să realizeze activităţi deevaluare a conformităţii explozivilor de uz civil şi articolelor pirotehnice

Evaluarea conformităţii este acreditată RENAR pentru domeniul reglementat de Directiva 2014/28/UE transpusă cu Hotărârea Guvernului nr. 197 din 23 martie 2016.

Evaluarea conformităţii este acreditată RENAR pentru domeniul reglementat de Directiva 2013/29/UE transpusă cu Hotărârea Guvernului nr. 1102/10 decembrie 2014

 

Evaluarea conformităţii se realizează prin încercări conform Standardelor armonizate pe domeniul Directivei 2014/28/UE şi al Directivei 2013/29/UE

 

 

EVALUARE A CONFORMITĂŢII

       Conform Directivei 2014/28/UE        Conform Directivei 2013/29/UE
Examinare EC de tip (modulul B) Examinare EC de tip (modulul B)
Conformitatea cu tipul (modulul C2) Conformitatea cu tipul (modulul C2)
Asigurarea calităţii producţiei (modulul D) Asigurarea calităţii producţiei (modulul D)
Asigurarea calităţii produsului (modulul E) Asigurarea calităţii produsului (modulul E)
Verificarea produsului (modulul F) Verificarea unităţii de produs (modulul G)
Verificarea unităţii de produs (modulul G) Aigurarea totală a calităţii (modulul H)

STANDARDELOR

SR EN 13857 Explozivi pentru uz civil: Terminologie;

SR EN 13630 Explozivi pentru uz civil: Fitile detonante şi fitile de amorsare;

SR EN 13631 Explozivi pentru uz civil: Explozivi brizanţi;

SR EN 13763 Explozivi pentru uz civil: Capse detonante şi relee întârzietoare;

SR EN – 15947: partea 1-5: Articole pirotehnice, artificii, cat. 1, 2 şi 3.

LEGISLAŢIE

Directiva 2014/28/UE din 26 februarie 2014 privind privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil

Hotărârea Guvernului nr. 197 din 23 martie 2016 privind privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2013/29/UE din 12 iunie 2013 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice.

Hotărârea Guvernului 1102 din 10 decembrie 2014 – privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice.

 

Contact SECEMTI:

Dr. Ing. Edward Gheorghiosu
Șef SECEMTI – Serviciu pentru Certificare Explozivi, Mijloace Ajutatoare și Tehnici de Împușcare
Mobil: +40 731 320757
E-mail: edward.gheorghiosu@insemex.ro
insemex@insemex.ro

Evaluarea conformităţii explozivilor fabricaţi în situ (la locul de utilizare).

Evaluarea conformităţii tehnicilor de împuşcare cu asigurarea seismoprotecţiei obiectivelor din arealul limitrof.

Evaluarea conformităţii mijloacelor ajutătoare la efectuarea lucrărilor de împuşcare

Legea 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive cu modificările şi completările ulterioare.

Norme Tehnice la Legea 126/1995 privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor, cu modificările şi completările ulterioare

Legea 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Ghid de bună practică pentru depozitarea, transportul şi folosirea materiilor explozive.