Departamentul Securitatea Explozivilor și Articolelor Pirotehnice – DSEAP – Entitate administrativă din cadrul INCD INSEMEX Petroșani, în structura căruia există două laboratoare de specialitate și un serviciu de certificare:

Laborator Materii Explozive și Articole Pirotehnice

– Laborator Tehnici de Împușcare

Serviciul de Certificare Explozivi, Mijloace Ajutătoare și Tehnici de Împușcare – SECEMTI 

Localizare: Jieţ, DN 7A Petroşani – Voineasa la 300 m după intersecţia cu DJ 709 F

Activitatea de cercetare la nivel național și internațional
– Parteneriate internaționale
– Parteneriate naționale
– Program NUCLEU
– Program SECTORIAL
– Program CEEx
– Program RELANSIN
– Program CALIST
– Program ORIZONT 2000
– Program INFRAS
– Lucrări de cercetare finanțate de agenți economici

Încercări/Verificări/Determinări privind caracteristicile explozivilor de uz civil și articolelor pirotehnice
– Încercări pentru determinarea parametrilor balistici ai explozivilor şi fitilelor (detonante şi de amorsare)
– Încercări pentru verificarea parametrilor de siguranţă explozivilor şi fitilelor (detonante şi de amorsare)
– Încercări pentru verificarea parametrilor funcţionali ai capselor detonante, releelor întârzietoare şi sistemelor de iniţiere neelectrice
– Încercări de articole pirotehnice
– Determinarea detonabilităţii, retenției de ulei și materiilor combustibile la îngrăşămintele chimice pe bază de azotat de amoniu cu conţinut mare de azot
Calificări în vederea autorizării/Instruiri/Specializări (link)
Calificări în vederea autorizării:
– Artificier de mină

Laborator Materii Explozive și Articole Pirotehnice  – LMEAP

Entitatea administrativă de cercetare în domeniul explozivilor de uz civil și articolelor pirotehnice.

Laborator Tehnici de Împușcare  LTI

Entitatea administrativă de cercetare în domeniul tehnicilor de împușcare.

Şef departament S.E.A.P.

Ing. Robert LASZLO

e-mail: robert.laszlo@insemex.ro

Departamentul Securitatea Explozivilor si Articolelor Pirotehnice