SECURITATE INDUSTRIALA

Departamentul Securitate Industrială din cadrul INCD INSEMEX Petroşani are în componenţă două laboratoare de cercetare, respectiv Laboratorul Riscuri Salvare şi Laboratorul Protecţia Mediului prin care promovează cercetări fundamentale şi aplicative, încercări de laborator/experimentări şi servicii ştiinţifice şi tehnologice în domenii precum:

–          securitate şi sănătate în muncă privind evaluarea şi prognoza riscului de accidentare şi îmbolnăvire profesională,

–          activitatea de intervenţie şi salvare în medii toxice/ explozive/inflamabile,

–          modificarea parametrilor psiho-bio-fiziologici ai personalului de intervenţie şi salvare în timpul acţiunilor specifice,

–          evaluarea riscului de expunere la zgomot şi vibraţii;

–          studii cu privire la impactul asupra mediului din diverse medii industriale;

–          elaborarea de măsuri pentru prevenirea sau reducerea pe cât posibil a oricăror efecte negative asupra mediului, în special asupra apei, aerului, solului, faunei, florei şi peisajului, precum şi a oricăror riscuri asupra sănătăţii populaţiei, rezultate ca urmare a gestionării deşeurilor din industriile extractive;

–          evaluarea riscurilor de mediu şi diminuarea efectelor acestora asupra stării de sănătate a populaţiei expuse la acestea;

–          elaborarea de tehnologii pentru protecţia şi ameliorarea calităţii factorilor de mediu, reabilitarea zonelor afectate de activităţi industriale şi monitorizarea factorilor de mediu.

Aria de preocupare a departamentului este situată în zona conceptului QSHE – CALITATE, SECURITATE, SĂNĂTATE, MEDIU ÎNCONJURĂTOR, toate acestea fuzionând la formarea departamentului.

Gama largă de preocupări permite abordarea unor tematici de cercetare complexe, multidisciplinare si interdisciplinare, care presupune impletirea constructiva a cunostintelor din domeniul ştiinţelor miniere, protecţia mediului, fizică, chimie, informatica etc.