Departamentul Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive  funcţionează în cadrul INCD-INSEMEX Petroşani şi are în componenţă trei laboratoare:

–    un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele electrice Ex de putere;

–     un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele electrice Ex de curenţi slabi;

–     un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele neelectrice Ex, electrostatică şi EIP

–     activitate de cercetare

–     activitate de evaluare în vederea certificării echipamentelor tehnice în conformitate cu Directiva 94/9/EC–ATEx (transpusă prin HG 752/2004), Directiva 89/686/EEC–EIP (transpusa prin HG 115/2004) şi Directiva Maşini 2006/42/EC (transpusă prin HG 1029/2008)

–     activitate de certificare echipamente Ex

–     activitate de evaluare in situ pentru instalaţiile tehnice în conformitate cu Normativul NEx 01-06/2007

–     activitate de instruire personal:

   • Instruirea, examinarea şi certificarea persoanelor responsabile cu verificarea explozoarelor
   • Evaluare în vederea certificării –recertificării persoanelor ce deservesc instalaţiile telegrizumetrice
   • Instruire/evaluare în  vederea certificării (recertificării) persoanelor cu responsabilităţi privind lucrările de verificare, reparare şi întreţinere a aparaturii de detecţie gaze staţionare şi portabile
   • Instruire –evaluare în vederea certificării-recertificării personalului cu responsabilităţi privind activităţile de proiectare şi producţie a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
   • Instruire –evaluare în vederea certificării-recertificării personalului cu responsabilităţi privind activităţile de montaj, mentenanţă, revizie şi reparare a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

CT 1 – Instruirea, examinarea şi certificarea persoanelor responsabile cu verificarea explozoarelor

Responsabil domeniu: dr. ing. Emilian Ghicioi
Nr. tel. : 0722 526396
Adresa de e.mail: Emilian.Ghicioi@insemex.ro
Scurtă descriere a domeniului: Instruirea, examinarea şi certificarea persoanelor responsabile cu verificarea explozoarelor” este un domeniu care se aplică pentru persoanele responsabile cu:

 • efectuarea verificărilor lunare ale explozoarelor, verificări care se efectuează la sediul unităţilor economice care deţin şi utilizează explozoare miniere;
 • efectuarea verificărilor anuale ale explozoarelor, numai în cadrul atelierelor autorizate de către INSEMEX Petroşani în acest scop.
Durata cursului: Seminarizare: 2 zile

Examinare: 1 zi

Frecvenţa cu care se organizează: Condiţia minimă pentru desfăşurarea unei sesiuni de instruire/reinstruire şi examinare/reexaminare este ca să existe solicitări pentru minimum 5 candidaţi.
Documentul ce se emite la finalul cursului: Certificat de atestare a competenţei profesionale .

Certificarea de competenţă are valabilitate numai pentru persoana instruită şi examinată şi numai în cadrul firmei angajatoare care a solicitat acest serviciu.

Valabilitatea documentului emis: 3 ani
Cerinţe pentru participare la curs: Prezentarea documentelor necesare şi dovada achitării contravalorii cursului.
Documente necesare a fi prezentate la înscriere:
 • Dovadă oficială emisă de persoana juridică a organizaţiei angajatoare, cuprinzând date personale cu referire la nume, prenume, data naşterii, studii, profesie, specializare;
 • Curriculum Vitae cuprinzând succint datele personale şi experienţa profesională în specializarea supusă evaluării, însoţită de copia actului de calificare sau de licenţă profesională;
 • Dacă este cazul, eventuale autorizaţii anterioare referitoare la specializarea revendicată;
 • La prezentare candidatul va semna o declaraţie

 CT 2 – Evaluare în vederea certificării –recertificării persoanelor ce deservesc instalaţiile telegrizumetrice

Responsabil domeniu: dr. ing. Sorin Burian
Nr. tel. : 0727.200 777
Adresa de e.mail: Sorin.Burian@insemex.ro
Scurtă descriere a domeniului: Evaluare în vederea certificării –recertificării persoanelor ce deservesc instalaţiile telegrizumetrice” este un domeniu care se referă la activitatea de certificare a acelor persoane care deservesc instalaţiile telegrizumetrice din cadrul unităţilor miniere grizutoase (responsabil staţie telegrizumetrică, operator staţie telegrizumetrică, electrician staţie telegrizumetrică).

Instalaţie telegrizumetrică – instalaţia care permite supravegherea centralizată şi automată a metanului de la un anumit număr de puncte de măsură (1¸40 puncte), iar în cazul depăşirii concentraţiei maxime de metan prestabilită, declanşează semnale optice sau acustice de alarmă şi decuplează alimentarea cu energie electrică.

Durata cursului: Examinare: 1 zi
Frecvenţa cu care se organizează: La cererea solicitatorilor
Documentul ce se emite la finalul cursului: Certificat de competenţă pentru persoanele ce deservesc instalaţiile telegrizumetrice
Valabilitatea documentului emis: 1 an
Cerinţe pentru participare la curs:
 • Să fie angajat în domeniul pentru care solicită certificarea
 • Adresă oficială de la solicitator;
 • Declaraţie pe proprie răspundere cuprinzând datele personale din care să rezulte vechimea, specializarea şi activităţile pentru care solicită certificarea.
Documente necesare a fi prezentate la înscriere:
 • Carte de identitate;
 • Adresa oficială de la solicitator

CT 3 – Instruire/evaluare în  vederea certificării (recertificării) persoanelor cu responsabilităţi privind lucrările de verificare, reparare şi întreţinere a aparaturii de detecţie gaze staţionare şi portabile

Responsabil domeniu: dr. ing. Sorin Burian
Nr. tel. : 0727.200 777
Adresa de e.mail: Sorin.Burian@insemex.ro
Scurtă descriere a domeniului: ” Instruire/evaluare în  vederea certificării (recertificării) persoanelor cu responsabilităţi privind lucrările de verificare, reparare şi întreţinere a aparaturii de detecţie gaze staţionare şi portabile” este un domeniu care se referă la activitatea de instruire şi certificare a acelor persoane care desfăşoară lucrări de verificare, reparare şi întreţinere a aparaturii de detecţie gaze staţionare şi portabile
Durata cursului: Instruire: 2 zile

Examinare: 1 zi

Frecvenţa cu care se organizează: La cererea solicitatorilor
Documentul ce se emite la finalul cursului: Certificat de competenţă pentru persoanele responsabile cu activitatea de verificare, reparare şi întreţinere a aparaturii de detecţie gaze staţionare şi portabile
Valabilitatea documentului emis: 1 an
Cerinţe pentru participare la curs:
 • Adresă oficială de la solicitator;
 • Declaraţie pe proprie răspundere cuprinzând datele personale din care să rezulte vechimea, specializarea şi activităţile pentru care solicită certificarea.
Documente necesare a fi prezentate la înscriere:
 • Carte de identitate;
 • Adresa oficială de la solicitator

CT4 – Instruire –evaluare în vederea certificării-recertificării personalului cu responsabilităţi privind activităţile de proiectare şi producţie a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

Responsabil domeniu: dr. ing. Sorin Burian
Nr. tel. : 0727.200 777
Adresa de e.mail: Sorin.Burian@insemex.ro
Scurtă descriere a domeniului: Instruire –evaluare în vederea certificării-recertificării personalului cu responsabilităţi privind activităţile de proiectare şi producţie a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive” este un domeniu care se referă la activitatea de instruire şi examinare în vederea certificării persoanelor cu responsabilităţi privind activităţile de proiectare şi producţie a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate să funcţioneze în mediu cu pericol de atmosfere potenţial explozive
Durata cursului: Seminarizare: 3 zile

Examinare: 2 zile

Frecvenţa cu care se organizează: Lunar
Documentul ce se emite la finalul cursului: Certificat de competenţă
Valabilitatea documentului emis: 3 ani
Cerinţe pentru participare la curs:
 • Să fie angajat în domeniul pentru care se solicită certificarea;
 • Adresă oficială de la solicitator;
 • Declaraţie pe proprie răspundere cuprinzând datele personale din care să rezulte vechimea, specializarea şi activităţile pentru care solicită certificarea (se întocmeşte cu ocazia seminarizării) .
Documente necesare a fi prezentate la înscriere:
 • Carte de identitate;
 • Adresa oficială de la solicitator

CT5 – Instruire –evaluare în vederea certificării-recertificării personalului cu responsabilităţi privind activităţile de montaj, mentenanţă, revizie şi reparare a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

Responsabil domeniu: dr. ing. Sorin Burian
Nr. tel. : 0727.200 777
Adresa de e.mail: Sorin.Burian@insemex.ro
Scurtă descriere a domeniului: Instruire –evaluare în vederea certificării-recertificării personalului cu responsabilităţi privind activităţile de montaj, mentenanţă, revizie şi reparare a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive” este un domeniu care se referă la activitatea de instruire şi examinare în vederea autorizării persoanelor cu responsabilităţi privind activităţile de montaj, mentenanţă, revizie şi reparare a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate să funcţioneze în mediu cu pericol de atmosfere potenţial explozive
Durata cursului: Seminarizare: 3 zile

Examinare: 2 zile

Frecvenţa cu care se organizează: Lunar
Documentul ce se emite la finalul cursului: Autorizaţie
Valabilitatea documentului emis: 3 ani
Cerinţe pentru participare la curs:
 • Să fie angajat în domeniul pentru care se solicită autorizarea;
 • Adresă oficială de la solicitator;
 • Declaraţie pe proprie răspundere cuprinzând datele personale din care să rezulte vechimea, specializarea şi activităţile pentru care solicită certificarea (se întocmeşte cu ocazia seminarizării).
Documente necesare a fi prezentate la înscriere:
 • Carte de identitate;
 • Adresa oficială de la solicitator

Dr. ing. Sorin Burian – CS I – Şef Departament

Tel 0727/200777

0254/541621 (int 177)

0254/541622 (int 177)

0727/200770 (int 177)

Email: Sorin.Burian@insemex.ro

Departamentul Securitatea Resurselor Minerale