Departamentul Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozive  funcţionează în cadrul INCD-INSEMEX Petroşani şi are în componenţă trei laboratoare:

–    un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele electrice Ex de putere;

–     un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele electrice Ex de curenţi slabi;

–     un laborator în care se desfăşoară cercetări în legătură cu echipamentele neelectrice Ex, electrostatică şi EIP

–     activitate de cercetare

–     activitate de evaluare în vederea certificării echipamentelor tehnice în conformitate cu Directiva 94/9/EC–ATEx (transpusă prin HG 752/2004), Directiva 89/686/EEC–EIP (transpusa prin HG 115/2004) şi Directiva Maşini 2006/42