Directii de Cercetare

Cercetare-dezvoltare fundamentală și aplicativă în domeniile:

Securitate și sănătate în muncă;

Protecția mediului;

Explozii de gaze/vapori/pulberi combustibile;

Medii explozive și/sau toxice datorate substanțelor chimice periculoase;

Explozivi de uz civil.

  • Aerajul minier;

  • Aeraj şi ventilației industriale;

  • <